Objednat předplatné
174 výsledků hledání
Řazení
Na stránku

Nalezené předpisy

Číslo Název předpisu Účinnost od
20/1987 Sb. Zákon o státní památkové péči 01.01.1988
66/1988 Sb. Vyhláška ministerstva kultury České socialistické republiky, kterou se provádí zákon České národní rady č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči 01.07.1988
476/1992 Sb. Vyhláška o prohlášení území historických jader vybraných měst za památkové zóny 22.10.1992
22/1958 Sb. Zákon o kulturních památkách 03.05.1958
108/2003 Sb. Vyhláška o prohlášení území s historickým prostředím ve vybraných městech a obcích za památkové zóny a určování podmínek pro jejich ochranu 01.09.2003
94/1958 Sb. Úmluva na ochranu kulturních statků za ozbrojeného konfliktu a Protokol k ní 06.03.1958
40/1978 Sb. Nařízení vlády České socialistické republiky o chráněných oblastech přirozené akumulace vod Beskydy, Jeseníky, Jizerské hory, Krkonoše, Orlické hory, Šumava a Žďárské vrchy 01.01.1979
185/2010 Sb. Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Ve Studeném a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 01.07.2010
430/2017 Sb. Nařízení vlády o prohlášení území vybraných částí měst Františkovy Lázně, Cheb, Karlovy Vary a Mariánské Lázně a obce Valy s lázeňskou kulturní krajinou za památkové rezervace a o změně nařízení vlády č. 443/1992 Sb., o prohlášení území historického jádra města Františkovy Lázně a území pevnosti Terezín za památkové rezervace 01.01.2018
161/1999 Sb. Zákon, kterým se vyhlašuje Národní park České Švýcarsko 01.01.2000
242/1992 Sb. Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění zákona České národní rady č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících 01.06.1992
10/1979 Sb. Nařízení vlády České socialistické republiky o chráněných oblastech přirozené akumulace vod Brdy, Jablunkovsko, Krušné hory, Novohradské hory, Vsetínské vrchy a Žamberk - Králíky 01.04.1979
187/2007 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví obsah a náležitosti plánu území s archeologickými nálezy 23.07.2007
127/1995 Sb. Nařízení vlády o prohlášení území ucelených částí vybraných měst a obcí s dochovanými soubory lidové architektury za památkové rezervace 25.07.1995
600/2004 Sb. Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Krkonoše 06.12.2004
109/2017 Sb. Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Zlatník a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 15.04.2017
127/2016 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů 10.05.2016
170/2019 Sb. Vyhláška o vymezení zón ochrany přírody Národního parku České Švýcarsko 01.01.2020
208/1996 Sb. Vyhláška o prohlášení území vybraných částí krajinných celků za památkové zóny 01.08.1996
124/2011 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů 12.05.2011
246/2014 Sb. Vyhláška o zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území 01.12.2014
132/2001 Sb. Nařízení vlády o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky 01.01.2002
105/1997 Sb. Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se vyhlašuje národní přírodní rezervace Vývěry Punkvy a stanoví její bližší ochranné podmínky 07.05.1997
11/1964 Sb. Vyhláška předsednictva Slovenské národní rady o vývozu kulturních památek a předmětů muzeální hodnoty 05.02.1964
158/2012 Sb. Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Jestřebské slatiny a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 01.07.2012
451/2005 Sb. Vyhláška, kterou se vyhlašuje Národní přírodní rezervace Bohdanečský rybník a stanoví její bližší ochranné podmínky 01.12.2005
688/2004 Sb. Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Doupovské hory 31.12.2004
413/2004 Sb. Vyhláška o prohlášení území s historickým prostředím ve vybraných obcích a jejich částech za památkové zóny a určení podmínek pro jejich ochranu 01.01.2005
54/1989 Sb. Nařízení vlády České socialistické republiky o prohlášení území historických jader měst Kolína, Plzně, Brna, Lipníku nad Bečvou a Příboru za památkové rezervace 01.06.1989
25/2016 Sb. Vyhláška o zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území 01.02.2016
185/2005 Sb. Vyhláška o změně vyhlášky č. 573/2004 Sb., kterou se vyhlašuje Národní přírodní památka Hojná voda a stanoví její bližší ochranné podmínky a kterou se mění vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 01.06.2005
606/2004 Sb. Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Rozďalovické rybníky 06.12.2004
508/2002 Sb. Nařízení vlády, kterým se vyhlašuje Chráněná krajinná oblast Český ráj 05.12.2002
15/1980 Sb. Úmluva o opatřeních k zákazu a zamezení nedovoleného dovozu, vývozu a převodu vlastnictví kulturních statků 24.04.1972
112/1951 Sb. Vládní nařízení o reorganisaci státní památkové péče 01.01.1952
50/2018 Sb. Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Pískovna Erika a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 01.05.2018
49/2018 Sb. Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Kocelovické pastviny a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 01.05.2018
24/2016 Sb. Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Úhošť a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 01.02.2016
19/2016 Sb. Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Velký Vrch u Vršovic a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 01.02.2016
243/2014 Sb. Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Dlouhopolsko a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 01.12.2014
201/2013 Sb. Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Kukle a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 01.08.2013
186/2010 Sb. Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Jeskyně Na Pomezí a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 01.07.2010
679/2004 Sb. Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Komárov 31.12.2004
604/2004 Sb. Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Hovoransko -Čejkovicko 06.12.2004
599/2004 Sb. Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Jeseníky 06.12.2004
533/2004 Sb. Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Libavá 20.10.2004
530/2004 Sb. Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Nádrž vodního díla Nechranice 20.10.2004
381/2004 Sb. Vyhláška, kterou se vyhlašuje Národní přírodní rezervace Žofínský prales, stanoví její bližší ochranné podmínky a ochranné pásmo a kterou se mění vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 15.07.2004
157/2002 Sb. Vyhláška o prohlášení území vybraných částí krajinných celků za památkové zóny 01.07.2002
236/1999 Sb. Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se vyhlašuje národní přírodní památka Bozkovské dolomitové jeskyně a stanoví její bližší ochranné podmínky 25.11.1999