Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
44 výsledků hledání
Řazení
Na stránku

Nalezené předpisy

Číslo Název předpisu Účinnost od
209/1993 Sb. Smlouva o právní pomoci poskytované justičními orgány a o úpravě některých právních vztahů mezi Českou republikou a Slovenskou republikou 05.04.1993
74/1959 Sb. Úmluva o uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů 10.10.1959
42/1989 Sb. Smlouva o právní pomoci a úpravě právních vztahů mezi Československou socialistickou republikou a Polskou lidovou republikou 09.04.1989
550/1992 Sb. Evropská úmluva o vzájemné pomoci ve věcech trestních 12.06.1962
98/1984 Sb. Smlouva o právní pomoci ve věcech občanských a trestních mezi Československou socialistickou republikou a Vietnamskou socialistickou republikou 16.04.1984
9/1963 Sb. Smlouva o vzájemném právním styku ve věcech občanskoprávních se Závěrečným protokolem mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou 30.12.1962
131/1976 Sb. Úmluva o uznávání rozvodů a zrušení manželského soužití 11.07.1976
207/1964 Sb. Smlouva o úpravě právních vztahů ve věcech občanských, rodinných a trestních mezi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federativní republikou Jugoslávií 02.08.1964
6/1989 Sb. Smlouva o právní pomoci, uznání a výkonu rozhodnutí mezi Československou socialistickou republikou a Španělskem 10.12.1988
63/1990 Sb. Smlouva o právní pomoci a úpravě právních vztahů mezi Československou socialistickou republikou a Maďarskou lidovou republikou 12.02.1990
132/1976 Sb. Úmluva o uznávání a výkonu rozhodnutí o vyživovací povinnosti 01.08.1976
129/1976 Sb. Úmluva o provádění důkazů v cizině ve věcech občanských a obchodních 11.07.1976
83/1985 Sb. Smlouva o právní pomoci, uznání a výkonu rozhodnutí mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Francouzské republiky 01.07.1985
549/1992 Sb. Evropská úmluva o vydávání 18.04.1960
508/1990 Sb. Smlouva o právní pomoci mezi Československou socialistickou republikou a Italskou republikou 01.11.1990
40/1981 Sb. Smlouva o právní pomoci, o uznání a výkonu justičních rozhodnutí a o vydávání, s Dodatkovým protokolem mezi Československou socialistickou republikou a Tuniskou republikou 21.02.1981
1/1996 Sb. Smlouva o právní pomoci v občanských věcech mezi Českou republikou a Rumunskem 02.01.1996
3/1978 Sb. Smlouva o právní pomoci a úpravě právních vztahů mezi Československou socialistickou republikou a Bulharskou lidovou republikou 06.01.1978
123/1980 Sb. Úmluva o předávání osob odsouzených k trestu odnětí svobody k výkonu trestu ve státě, jehož jsou státními občany 25.09.1980
18/1980 Sb. Sukcese šesti zemí do Smlouvy o právní pomoci ve věcech občanských a do Dodatkové úmluvy o civilním řízením soudním mezi Republikou československou a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska 21.02.1980
106/1978 Sb. Smlouva o poskytování právní pomoci a o právních vztazích mezi Československou socialistickou republikou a Mongolskou lidovou republikou 22.03.1978
97/1960 Sb. Smlouva o právní pomoci ve věcech občanských, rodinných a trestních mezi Československou republikou a Albánskou lidovou republikou 28.05.1960
17/1984 Sb. Smlouva o právní pomoci ve věcech občanských, rodinných a trestních mezi Československou socialistickou republikou a Alžírskou demokratickou a lidovou republikou 23.11.1983
80/1981 Sb. Smlouva o vzájemné právní pomoci mezi Československou socialistickou republikou a Kubánskou republikou 11.07.1981
72/1966 Sb. Úmluva o civilním řízení 11.08.1966
553/1992 Sb. Úmluva o předávání odsouzených osob 01.07.1985
113/1992 Sb. Smlouva o vzájemném výkonu soudních rozhodnutí ve věcech trestních mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Rakouskou republikou 01.03.1992
551/1992 Sb. Evropská úmluva o předávání trestního řízení 30.03.1978
57/1954 Sb. Smlouva o právní pomoci ve věcech občanských a trestních mezi Československou republikou a Lidovou republikou bulharskou 16.12.1954
93/1989 Sb. Smlouva o vzájemné právní pomoci mezi Československou socialistickou republikou a Korejskou lidově demokratickou republikou 16.06.1989
31/1959 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou republikou a Rumunskou lidovou republikou o právní pomoci ve věcech občanských, rodinných a trestních 20.04.1959
29/1958 Sb. Smlouva o právní pomoci ve věcech občanských, rodinných a trestních mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik 09.05.1958
275/1990 Sb. Dohoda o spolupráci při předcházení a odhalování soudně trestných činů a zajišťování bezpečnosti silniční dopravy mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Rakouské republiky 01.06.1990
147/1990 Sb. Smlouva o právní pomoci mezi Československou socialistickou republikou a Německou demokratickou republikou 27.04.1990
76/1990 Sb. Smlouva o právní pomoci mezi Československou socialistickou republikou a Jemenskou lidovou demokratickou republikou 13.02.1990
11/1977 Sb. Redakční sdělení o opravě tiskové chyby
133/1976 Sb. Protokol měnící a doplňující Smlouvu o právních stycích v občanských, rodinných a trestních věcech mezi Československou republikou a Německou demokratickou republikou 21.10.1976
20/1969 Sb. Dohoda o poskytování vzájemné právní pomoci ve věcech spojených s dočasným pobytem sovětských vojsk na území Československé socialistické republiky mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik 07.02.1969
50/1958 Sb. Účinnost Úmluvy o vykonatelnosti cizích rozhodčích výroků pro Německou demokratickou republiku 11.09.1957
66/1957 Sb. Vyhláška o změně ve stavu vázanosti Úmluvou o vykonatelnosti cizích rozhodčích výroků 10.09.1957
38/1957 Sb. Smlouva o právních stycích se Závěrečným protokolem mezi Československou republikou a Německou demokratickou republikou 05.07.1957
67/1955 Sb. Vyhláška o změnách v okruhu smluvních stran, vázaných Úmluvou o vykonatelnosti cizích rozhodčích výroků 10.12.1953
42/1955 Sb. Vyhláška o vykonatelnosti rozhodčích výroků vydaných na území Egypta v Československé republice 01.09.1955
104/1949 Sb. Vyhláška o vzájomnom uznávaní a vykonateľnosti rozhodnutí o alimentačných záväzkoch osob presídlených z Maďarska do Československej republiky a naopak 23.04.1949