Objednat předplatné
68 výsledků hledání
Řazení
Na stránku

Nalezené předpisy

Číslo Název předpisu Účinnost od
29/2000 Sb. Zákon o poštovních službách 01.07.2000
281/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu 01.01.2011
464/2012 Sb. Vyhláška o stanovení specifikace jednotlivých základních služeb a základních kvalitativních požadavků na jejich poskytování 01.01.2013
413/2005 Sb. Zákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti 01.01.2006
164/2020 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů 15.04.2020
85/1982 Sb. Úmluva o doručování soudních a mimosoudních písemností v cizině ve věcech občanských a obchodních 10.02.1969
465/2012 Sb. Vyhláška o způsobu vedení oddělené evidence nákladů a výnosů držitele poštovní licence 01.01.2013
466/2012 Sb. Vyhláška o postupu Českého telekomunikačního úřadu při výpočtu čistých nákladů na plnění povinnosti poskytovat základní služby 01.01.2013
444/2005 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 01.01.2006
285/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o platebním styku 01.11.2009
202/2019 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 319/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů 30.08.2019
361/2019 Sb. Vyhláška o vzoru průkazu zaměstnance a státního zaměstnance pověřeného výkonem kontroly elektronických komunikací a poštovních služeb 01.01.2020
153/2010 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 01.07.2010
5/1954 Sb. Světová poštovní úmluva a ujednání 01.07.1953
221/2012 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 01.01.2013
223/1946 Sb. Vládní nařízení, kterým se provádí zákon ze dne 7. listopadu 1946, č. 222 Sb., o poště (poštovní zákon) 12.01.1947
78/1989 Sb. Vyhláška federálního ministerstva dopravy a spojů o právech a povinnostech pošty a jejích uživatelů (poštovní řád) 01.01.1990
209/2017 Sb. Vyhláška o vzoru průkazu zaměstnance Českého telekomunikačního úřadu pověřeného výkonem kontroly elektronických komunikací a poštovních služeb 01.09.2017
203/2016 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 464/2012 Sb., o stanovení specifikace jednotlivých základních služeb a základních kvalitativních požadavků na jejich poskytování 01.07.2016
178/2015 Sb. Nařízení vlády o stanovení minimálního počtu provozoven pro poskytování základních služeb 01.01.2016
306/2011 Sb. Sdělení Českého telekomunikačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí 27.10.2011
236/1946 Sb. Zákon o náhradě poštovného za zásilky v soudním řízení 01.01.1947
319/2015 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů 01.01.2016
258/2014 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů 04.12.2014
8/1950 Sb. Vyhláška ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v úředním slovenském znění vládního nařízení č. 240/1949 Sb., kterým se provádí poštovní zákon 31.01.1950
344/1990 Sb. Oznámení federálního ministerstva spojů o vydání výnosu, kterým se mění dálnopisný řád 27.08.1990
237/1946 Sb. Vládní nařízení o vyměření náhrady poštovného za zásilky v soudním řízení 01.01.1947
212/2013 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů 01.10.2013
110/2007 Sb. Zákon o některých opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy, souvisejících se zrušením Ministerstva informatiky 01.06.2007
286/2004 Sb. Vyhláška o základních službách držitele poštovní licence 07.05.2004
305/2003 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví rozsah poštovního oprávnění 01.05.2004
111/1945 Sb. Vládní nařízení, kterým se doplňuje vl. nař. č. 16/1927 Sb., o úpravě služebních a platových poměrů řemeslných zaměstnanců v technické službě stavební a udržovací a v automobilním provozu Československé pošty 01.08.1945
70/1947 Sb. Vyhláška ministra financí o vydání nových jednotných kolkových známek pozměněné emise 1938 07.05.1947
404/2017 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 465/2012 Sb., o způsobu vedení oddělené evidence nákladů a výnosů držitele poštovní licence 01.01.2018
434/2012 Sb. Vyhláška o stanovení vzoru formuláře oznámení podnikání v oblasti poštovních služeb 01.01.2013
240/1949 Sb. Vládní nařízení, kterým se provádí poštovní zákon 03.12.1949
222/1946 Sb. Poštovní zákon 12.01.1947
114/1945 Sb. Dekret presidenta republiky o zřízení nových ředitelství pošt a o úpravě obvodů ředitelství pošt v zemích České a Moravskoslezské 10.11.1945
187/2019 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 466/2012 Sb., o postupu Českého telekomunikačního úřadu při výpočtu čistých nákladů na plnění povinnosti poskytovat základní služby 01.08.2019
59/1991 Sb. Vyhláška federálního ministerstva spojů, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva dopravy a spojů č. 78/1989 Sb., o právech a povinnostech pošty a jejích uživatelů (poštovní řád) 01.03.1991
95/2005 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 01.04.2005
225/2000 Sb. Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se stanoví poštovní podmínky základních služeb a základní požadavky kvality při jejich zajišťování držitelem poštovní licence (vyhláška o základních službách držitele poštovní licence) 26.07.2000
307/1996 Sb. Pátý dodatkový protokol k Ústavě Světové poštovní unie 01.01.1996
492/1990 Sb. Oznámení federálního ministerstva spojů o vydání výnosu, kterým se mění telegrafní řád 01.01.1991
151/1950 Sb. Vyhláška ministra pošt o úplném znění zákona o Československé státní poště, národním podniku 24.11.1950
150/1950 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o Československé poště, národním podniku 24.11.1950
151/1949 Sb. Zákon o Československé poště, národním podniku 01.07.1949
432/2012 Sb. Vyhláška o způsobu vedení evidence výnosů a příjmů provozovatele, který poskytuje poštovní služby nebo zajišťuje zahraniční poštovní služby 01.01.2013
28/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se stanoví poštovní podmínky základních služeb a základní požadavky kvality při jejich zajišťování držitelem poštovní licence (vyhláška o základních službách držitele poštovní licence) 25.01.2001
512/2005 Sb. Nařízení vlády o stanovení rozsahu poštovního oprávnění 01.01.2006