Přejít na PLUS
Řazení

Nalezeno 52 předpisů

Číslo Název předpisu Účinnost od
77/1997 Sb. Zákon o státním podniku 01.07.1997
111/1990 Sb. Zákon o státním podniku 01.05.1990
215/2005 Sb. Zákon o registračních pokladnách 01.07.2005
253/2016 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů 01.01.2017
586/1990 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí o odpisování základních prostředků 29.12.1990
21/1990 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí o kalkulaci 01.02.1990
146/1991 Sb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o odmeňovaní riaditeľov organizácií, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť 26.04.1991
118/1991 Sb. Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o odměňování ředitelů organizací, které provozují podnikatelskou činnost 29.03.1991
173/1988 Sb. Zákon o podniku se zahraniční majetkovou účastí 01.01.1989
88/1988 Sb. Zákon o státním podniku 01.07.1988
113/1985 Sb. Vyhláška Federálního cenového úřadu, Českého cenového úřadu a Slovenského cenového úřadu o cenách 01.01.1986
10/1949 Sb. Vládní nařízení, kterým se provádí zákon o komunálních podnicích a vydává jejich statut (statut komunálních podniků) 29.01.1949
96/1972 Sb. Vyhláška ministerstva vnitra České socialistické republiky o podnikových archivech 01.01.1973
85/1953 Sb. Nařízení ministra spravedlnosti, jímž se stanoví, které další podniky se zapisují do podnikového rejstříku 21.10.1953
199/1948 Sb. Zákon o komunálních podnicích 29.01.1949
22/1990 Sb. Vyhláška Federálního cenového úřadu, ministerstva financí, cen a mezd České socialistické republiky a ministerstva financí, cen a mezd Slovenské socialistické republiky o tvorbě a kontrole cen 15.02.1990
118/1974 Sb. Vyhláška ministerstva vnitra České socialistické republiky o podnikových archivech 01.01.1975
51/1948 Sb. Zákon o úpravě některých finančních poměrů národních podniků průmyslových a potravinářských 30.04.1948
165/1946 Sb. Zákon o trestní ochraně národních podniků, znárodněných podniků a podniků pod národní správou 12.08.1946
49/1962 Sb. Vyhláška ministrů vnitřního obchodu a financí a hlavního arbitra Československé socialistické republiky o nákupu zboží ve státním a družstevním obchodě socialistickými organizacemi 24.05.1962
28/1953 Sb. Vládní nařízení o ředitelských fondech v národních podnicích stavebních a montážních a v komunálních podnicích stavebních 01.01.1953
97/1952 Sb. Vládní nařízení o zániku věcných práv na některých částech národního majetku 01.07.1950
106/1951 Sb. Zákon o úpravě financování národních a komunálních podniků 01.01.1952
104/1950 Sb. Zákon o financování národních a komunálních podniků 01.07.1950
6/1970 Sb. Vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky, kterou se provádí zákon o podnikových daních a příspěvku na sociální zabezpečení 18.02.1970
29/1953 Sb. Vládní nařízení o ředitelských fondech na železnicích 01.01.1953
27/1953 Sb. Vládní nařízení o ředitelských fondech v národních a komunálních podnicích průmyslových 01.01.1953
112/1990 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 173/1988 Sb., o podniku se zahraniční majetkovou účastí 01.05.1990
6/1971 Sb. Vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky o změnách a doplnění vyhlášky č. 6/1970 Sb., kterou se provádí zákon o podnikových daních a příspěvku na sociální zabezpečení 11.02.1971
23/1957 Sb. Zákon o podnikových fondech pracujících 01.01.1957
182/1949 Sb. Vládní nařízení, kterým se stanoví jednotné zásady pro podnikovou statistiku 20.07.1949
83/1949 Sb. Vyhláška ministerstva vnitra o opravě tiskových chyb ve vl. nař. č. 10/1949 Sb., kterým se provádí zákon o komunálních podnicích a vydává jejich statut (statut komunálních podniků) 01.04.1949
213/2013 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů 01.08.2013
480/2003 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodu majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 229/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vyskytování v právních vztazích, ve znění zákona č. 492/2000 Sb., a některé další zákony, a zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů 31.12.2003
119/1995 Sb. Zákon, kterým se doplňuje zákon č. 111/1990 Sb., o státním podniku, ve znění zákona č. 92/1991 Sb. 14.07.1995
74/1991 Sb. Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o odměňování ředitelů organizací, které provozují podnikatelskou činnost 01.03.1991
105/1988 Sb. Redakční sdělení o opravě tiskové chyby
24/1973 Sb. Nařízení vlády České socialistické republiky o závodních komisích lidové kontroly 30.03.1973
114/1964 Sb. Vyhláška ministerstva spravedlnosti o podnikovém rejstříku 01.07.1964
124/1950 Sb. Nařízení ministra spravedlnosti, kterým se vydávají některé podrobnější předpisy o podnikovém rejstříku 24.08.1950
100/1950 Sb. Zákon o podnikovém rejstříku 24.08.1950
109/1945 Sb. Dekret presidenta republiky o řízení výroby 07.11.1945
103/2001 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů 21.03.2001
32/1990 Sb. Oznámení federálního ministerstva práce a sociálních věcí o vydání výnosu o poskytování příspěvků a náhrad pracovníkům získaným náborem prováděným některými organizacemi 01.02.1990
117/1962 Sb. Vyhláška ministrů vnitřního obchodu a financí a hlavního arbitra Československé socialistické republiky o změně vyhlášky č. 49/1962 Sb., o nákupu zboží ve státním a družstevním obchodě socialistickými organizaci 01.01.1963
13/1953 Sb. Nařízení ministra spravedlnosti, jímž se stanoví, které další podniky se zapisují do podnikového rejstříku 28.02.1953
26/1952 Sb. Vládní vyhláška o zrušení úroků z kmenového jmění národních a komunálních podniků 01.01.1953
25/1952 Sb. Vládní nařízení o sloučení národních dopravních podniků "Československá plavba labská, národní podnik" a "Československá plavba oderská, národní podnik" 30.06.1952
206/1950 Sb. Nařízení ministra financí, kterým se stanoví počátek účinnosti některých ustanovení zákona o financování národních a komunálních podniků 30.12.1950
185/1949 Sb. Vládní nařízení, jímž se mění vl. nař. č. 206/1924 Sb., kterým se provádí zákon o úpravě hospodaření ve státních závodech, ústavech a zařízeních, jež převahou nemají plniti úkoly správní 21.07.1949