Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
49 výsledků hledání
Řazení
Na stránku

Nalezené předpisy

Číslo Název předpisu Účinnost od
258/2016 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o spotřebitelském úvěru 01.12.2016
386/1991 Sb. Vyhláška Státní banky československé o platebním styku a zúčtování 01.10.1991
150/2019 Sb. Vyhláška o hlášení bezpečnostních a provozních rizik v oblasti platebního styku 01.07.2019
246/1993 Sb. Nařízení vlády o ukončení omezení placení v hotovosti 08.10.1993
499/1990 Sb. Zákon o přepočtu devizových aktiv a pasiv v oblasti zahraničních pohledávek a závazků organizací v souvislosti s kursovými opatřeními 15.12.1990
22/1967 Sb. Vyhláška ministerstva financí a hlavního arbitra Československé socialistické republiky o fakturování a placení dodávek pro investiční výstavbu a dodávek geologických prací 01.01.1968
252/2000 Sb. Zákon o mezinárodní pomoci při vymáhání některých finančních pohledávek 01.01.2001
98/1951 Sb. Vládní nařízení o zrušení státních zastaváren 01.01.1952
567/1990 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí, kterou se provádí zákon č. 499/1990 Sb., o přepočtu devizových aktiv a pasiv v oblasti zahraničních pohledávek a závazků organizací v souvislosti s kursovými opatřeními 28.12.1990
229/1946 Sb. Vládní nařízení o úpravě služby vnitřního státního dluhu v roce 1946 01.01.1946
85/1966 Sb. Vyhláška generálního ředitele Státní banky československé o platebním styku a zúčtování na účtech organizací 01.01.1967
7/1945 Sb. Vládní nařízení o platidlech v zemích České a Moravskoslezské 09.05.1945
370/1990 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí o oprávnění k prodeji zboží a poskytování služeb na území České a Slovenské Federativní Republiky za devizové prostředky 10.09.1990
56/1966 Sb. Vyhláška generálního ředitele Státní banky československé o úpravě lhůt k provádění úkonů peněžních ústavů na úseku platebního styku a zúčtování na účtech organizací 01.08.1966
414/1991 Sb. Vyhláška Státní banky československé o mezibankovním platebním styku a zúčtování 01.11.1991
64/1993 Sb. Platební smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou 08.02.1993
477/1992 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví postup při použití prostředků na zvláštním účtu 22.10.1992
o2/c94/1992 Sb. Opatření Státní banky československé, kterým se stanoví postup devizových bank při uskutečňování některých úhrad vůči devizovému cizozemci 15.10.1992
304/1992 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí o vypořádání nároků z odběrních poukazů podniku zahraničního obchodu Tuzex a zůstatků účtů v nich vedených 01.07.1992
51/1992 Sb. Vyhláška Státní banky československé o platebním styku a zúčtování mezi bankami 01.02.1992
3/1980 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 22/1967 Sb., o fakturování a placení dodávek pro investiční výstavbu a dodávek geologických prací ve znění pozdějších předpisů 01.02.1980
136/1970 Sb. Vyhláška ministerstva financí Československé socialistické republiky a hlavního arbitra Československé socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 22/1967 Sb., o fakturování a placení dodávek pro investiční výstavbu a dodávek geologických prací 01.01.1971
64/1966 Sb. Zásady pro regulaci ekonomických a finančních vztahů uvnitř výrobních hospodářských jednotek, schválené usnesením vlády ze dne 15. července 1966 č. 242 05.08.1966
22/1961 Sb. Vyhláška Ústředního geologického úřadu a ministerstva financí o projektování, rozpočtování, plánování, financování, fakturování a placení geologických prací 01.04.1961
135/1947 Sb. Vládní nařízení, jímž se provádí zákon ze dne 1. dubna 1947, č. 51 Sb., kterým se zabezpečuje snížení cen některého zboží lidové potřeby a ustálení cen jiných důležitých statků 25.07.1947
62/1947 Sb. Vládní nařízení o náhradě za součástky služebních oděvů civilních státních zaměstnanců a za součástky služebních stejnokrojů zaměstnanců československých státních drah, nepřidělené v letech 1943 až 1945 24.04.1947
57/1945 Sb. Dekret presidenta republiky o platu a o činovním a representačním přídavku členů vlády 04.04.1945
36/1945 Sb. Dekret presidenta republiky o plnění závazků znějících na říšské marky 01.08.1945
r1/c35/1998 Sb. Redakční sdělení o opravě chyby v zákoně č. 84/1998 Sb. 15.04.1998
84/1998 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 499/1990 Sb., o přepočtu devizových aktiv a pasiv v oblasti zahraničních pohledávek a závazků organizací v souvislosti s kursovými opatřeními 15.04.1998
r1/c55/1993 Sb. Redakční sdělení o opravě chyb ve sděleních ministerstva zahraničních věcí č. 64/1993 Sb., č. 65/1993 Sb. a č. 80/1993 Sb.
200/1993 Sb. Dodatek č. 1 k Dohodě o provádění některých druhů plateb v devizové oblasti mezi ministerstvem financí České republiky a ministerstvem financí Slovenské republiky a Českou národní bankou a Národní bankou Slovenska 26.06.1993
80/1993 Sb. Dohoda o provádění některých druhů plateb v devizové oblasti mezi ministerstvem financí České republiky a ministerstvem financí Slovenské republiky a Českou národní bankou a Národní bankou Slovenska 04.02.1993
o1/c103/1992 Sb. Opatření Státní banky československé, kterým se stanoví postup devizových tuzemců - právnických osob v případě přijetí platby v devizových prostředcích v hotovosti v oblasti operativní evidence a výkaznictví 19.11.1992
561/1990 Sb. Vyhláška Státní banky československé, kterou se zrušuje vyhláška Státní banky československé č. 201/1989 Sb., o úvěrových vztazích socialistických organizací 27.12.1990
163/1988 Sb. Vyhláška Ministerstva obchodu a cestovného ruchu Slovenskej socialistickej republiky o nákupe tovaru organizáciami v maloobchodných predajniach 15.11.1988
128/1985 Sb. Vyhláška Ministerstva obchodu Slovenskej socialistickej republiky o nákupe tovaru organizáciami v predajniach vykonávajúcich maloobchodnú činnosť 01.01.1986
10/1978 Sb. Vyhláška předsedy Státní banky československé o platebním styku a zúčtování na účtech organizací 01.03.1979
9/1967 Sb. Vyhláška ministerstva financí, Státní plánovací komise a Ústředního geologického úřadu o projektování a financování geologických prací 24.02.1967
100/1961 Sb. Zákon o úpravě některých nároků a závazků mezi československými a rumunskými osobami 28.09.1961
37/1958 Sb. Usnesení Národního shromáždění o schválení zákonných opatření předsednictva Národního shromáždění 03.07.1958
31/1958 Sb. Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o další úpravě odkladu placení a úrokování některých peněžitých závazků členů jednotných zemědělských družstev 01.01.1958
36/1955 Sb. Vládní nařízení, kterým se odkládá placení a úrokování některých peněžitých závazků členů jednotných zemědělských družstev 01.01.1955
29/1952 Sb. Vládní nařízení, kterým se zrušuje Československý zúčtovací ústav 21.07.1952
288/1949 Sb. Vládní nařízení o úpravě některých služebních a platových poměrů státních zaměstnanců v pomocné kancelářské službě a pomocných zřízenců 01.10.1948
253/1949 Sb. Nařízení ministra-předsedy státního úřadu plánovacího o zrušení nejvyššího úřadu cenového 13.12.1949
188/1949 Sb. Vládní nařízení, jímž se vydávají vzorná pravidla pro vybírání obecní dávky ze zmrzliny 23.07.1949
77/1947 Sb. Vládní nařízení, jímž se určují součásti služebních příjmů veřejných zaměstnanců, které se při exekuci na plat považují za pracovní příjem 01.06.1947
147/1946 Sb. Vyhláška ministra dopravy o úplném znění vládního nařízení ze dne 5. března 1927, č. 15 Sb., o úpravě platových a některých služebních poměrů zaměstnanců československých státních drah 28.06.1946