Objednat předplatné
447 výsledků hledání
Řazení
Na stránku

Nalezené předpisy

Číslo Název předpisu Účinnost od
370/2017 Sb. Zákon o platebním styku 13.01.2018
277/2013 Sb. Zákon o směnárenské činnosti 01.11.2013
274/2011 Sb. Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o oběhu bankovek a mincí 23.09.2011
284/2009 Sb. Zákon o platebním styku 01.11.2009
1/2018 Sb. Vyhláška o žádostech a oznámeních k výkonu činnosti podle zákona o platebním styku 13.01.2018
7/2018 Sb. Vyhláška o některých podmínkách výkonu činnosti platební instituce, správce informací o platebním účtu, poskytovatele platebních služeb malého rozsahu, instituce elektronických peněz a vydavatele elektronických peněz malého rozsahu 13.01.2018
250/2014 Sb. Zákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o státní službě 01.01.2015
5/2019 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 277/2013 Sb., o směnárenské činnosti, ve znění zákona č. 183/2017 Sb., a zákon č. 370/2017 Sb., o platebním styku 01.04.2019
261/2014 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti finančního trhu 01.12.2014
36/2020 Sb. Vyhláška o vydání pamětní stříbrné pětisetkoruny ke 100. výročí schválení československé ústavy a vzniku Ústavního soudu Československé republiky 26.02.2020
124/2002 Sb. Zákon o platebním styku 01.01.2003
383/2010 Sb. Vyhláška o kolkových známkách 01.01.2011
37/1994 Sb. Vyhláška České národní banky, kterou se stanoví postup při příjmu peněz a nakládání s nimi a při poskytování náhrad za necelé a poškozené bankovky a mince 01.03.1994
150/2019 Sb. Vyhláška o hlášení bezpečnostních a provozních rizik v oblasti platebního styku 01.07.2019
371/2017 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o platebním styku 13.01.2018
60/1993 Sb. Zákon o oddělení měny 03.02.1993
19/1993 Sb. Zákon o orgánech státní správy ČR v oblasti puncovnictví a zkoušení drahých kovů 01.01.1993
315/2013 Sb. Vyhláška o směnárenské činnosti 01.11.2013
141/2018 Sb. Vyhláška o hlášení závažných bezpečnostních a provozních incidentů osobami oprávněnými poskytovat platební služby 01.08.2018
254/2008 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu 01.09.2008
41/1953 Sb. Zákon o peněžní reformě 01.06.1953
208/1964 Sb. Vyhláška ministra financí a generálního ředitele Státní banky československé o emisních a pokladních operacích 01.01.1965
454/2017 Sb. Vyhláška o informačních povinnostech některých osob oprávněných poskytovat platební služby nebo vydávat elektronické peníze 13.01.2018
74/2018 Sb. Vyhláška o službách spojených s platebním účtem, na které se vztahuje jednotné označení 31.10.2018
553/2006 Sb. Vyhláška o podmínkách, za kterých lze reprodukovat bankovky, mince, šeky, cenné papíry a platební karty a vyrábět předměty, které je úpravou napodobují 01.01.2007
433/2000 Sb. Vyhláška České národní banky o ukončení platnosti bankovek po 1.000 Kč vzoru 1993 a po 5.000 Kč vzoru 1993 01.01.2001
111/1993 Sb. Vyhláška České národní banky o vydání mincí po 20 Kč vzoru 1993, o ukončení platnosti bankovek po 20 Kčs a po 50 Kčs a jejich výměně 01.05.1993
131/1961 Sb. Vyhláška ministra financí o vydání bankovek po 10 Kčs, státovek po 5 Kčs a 3 Kčs a mincí po 1 Kčs a 10 haléřích nového vzoru 01.12.1961
141/2011 Sb. Vyhláška o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů elektronických peněz malého rozsahu 27.05.2011
78/1947 Sb. Vyhláška ministra financí o ražbě a vydání dvoukorun 27.05.1947
63/2019 Sb. Vyhláška o vydání pamětní zlaté 10 000 Kč mince ke 100. výročí zavedení československé měny 05.03.2019
110/1993 Sb. Vyhláška České národní banky o vydání mincí po 10 Kč vzoru 1993, o ukončení platnosti mincí po 10 Kčs a bankovek po 10 Kčs a jejich výměně 01.05.1993
305/2011 Sb. Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 400. výročí úmrtí Petra Voka z Rožmberka 19.10.2011
62/2006 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 124/2002 Sb., o převodech peněžních prostředků, elektronických platebních prostředcích a platebních systémech (zákon o platebním styku), ve znění zákona č. 257/2004 Sb., a další zákony 08.03.2006
48/1957 Sb. Vyhláška ministra financí o vydání mincí 1 Kčs 16.08.1957
412/2009 Sb. Vyhláška o vydání bankovek po 5 000 Kč vzoru 2009 01.12.2009
79/2003 Sb. Vyhláška o ukončení platnosti mincí po 10 haléřích vzoru 1993 a mincí po 20 haléřích vzoru 1993 01.04.2003
111/2000 Sb. Vyhláška České národní banky o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun ke 100. výročí narození Vítězslava Nezvala 17.05.2000
198/2018 Sb. Vyhláška o vydání zlaté mince „Hrad Rabí“ po 5000 Kč 18.09.2018
2/2007 Sb. Vyhláška o ukončení platnosti bankovek po 50 Kč vzoru 1993, bankovek po 100 Kč vzoru 1993, bankovek po 200 Kč vzoru 1993 a bankovek po 500 Kč vzoru 1993 02.01.2007
39/1998 Sb. Vyhláška České národní banky o vydání zlatých mincí Karel IV. po 10 000 Kč 18.03.1998
159/1993 Sb. Vyhláška České národní banky o vydání bankovek po 500 Kč, ukončení platnosti bankovek po 500 Kčs opatřených kolkem a jejich výměně 01.07.1993
11/2019 Sb. Vyhláška o vydání bankovek po 100 Kč vzoru 2018 s přítiskem 30.01.2019
174/2008 Sb. Vyhláška o ukončení platnosti mincí po 50 haléřích vzoru 1993 01.06.2008
14/2020 Sb. Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 200. výročí narození Boženy Němcové 29.01.2020
14/2018 Sb. Vyhláška o platebních systémech s neodvolatelností zúčtování 01.02.2018
452/2016 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 01.03.2017
91/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon o platebním styku 20.03.2006
33/2000 Sb. Vyhláška České národní banky o vydávání mincí ve zvláštním provedení určeném pro sběratelské účely 15.03.2000
101/1993 Sb. Vyhláška České národní banky o vydání mincí po 50 Kč vzoru 1993 a o ukončení platnosti mincí po 1 haléři a po 5 haléřích československé měny a jejich výměně 01.04.1993