Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
452 výsledků hledání
Řazení
Na stránku

Nalezené předpisy

Číslo Název předpisu Účinnost od
370/2017 Sb. Zákon o platebním styku 13.01.2018
284/2009 Sb. Zákon o platebním styku 01.11.2009
277/2013 Sb. Zákon o směnárenské činnosti 01.11.2013
1/2018 Sb. Vyhláška o žádostech a oznámeních k výkonu činnosti podle zákona o platebním styku 13.01.2018
7/2018 Sb. Vyhláška o některých podmínkách výkonu činnosti platební instituce, správce informací o platebním účtu, poskytovatele platebních služeb malého rozsahu, instituce elektronických peněz a vydavatele elektronických peněz malého rozsahu 13.01.2018
383/2010 Sb. Vyhláška o kolkových známkách 01.01.2011
250/2014 Sb. Zákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o státní službě 01.01.2015
41/1953 Sb. Zákon o peněžní reformě 01.06.1953
274/2011 Sb. Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o oběhu bankovek a mincí 23.09.2011
124/2002 Sb. Zákon o platebním styku 01.01.2003
470/2020 Sb. Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 150. výročí narození Adolfa Loose 02.12.2020
261/2014 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti finančního trhu 01.12.2014
433/2000 Sb. Vyhláška České národní banky o ukončení platnosti bankovek po 1.000 Kč vzoru 1993 a po 5.000 Kč vzoru 1993 01.01.2001
454/2017 Sb. Vyhláška o informačních povinnostech některých osob oprávněných poskytovat platební služby nebo vydávat elektronické peníze 13.01.2018
19/1993 Sb. Zákon o orgánech státní správy ČR v oblasti puncovnictví a zkoušení drahých kovů 01.01.1993
375/2020 Sb. Vyhláška o vydání zlaté mince „Hrad Buchlov“ po 5 000 Kč 06.10.2020
5/2019 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 277/2013 Sb., o směnárenské činnosti, ve znění zákona č. 183/2017 Sb., a zákon č. 370/2017 Sb., o platebním styku 01.04.2019
74/2018 Sb. Vyhláška o službách spojených s platebním účtem, na které se vztahuje jednotné označení 31.10.2018
254/2008 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu 01.09.2008
150/2019 Sb. Vyhláška o hlášení bezpečnostních a provozních rizik v oblasti platebního styku 01.07.2019
371/2017 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o platebním styku 13.01.2018
11/2019 Sb. Vyhláška o vydání bankovek po 100 Kč vzoru 2018 s přítiskem 30.01.2019
141/2018 Sb. Vyhláška o hlášení závažných bezpečnostních a provozních incidentů osobami oprávněnými poskytovat platební služby 01.08.2018
60/1993 Sb. Zákon o oddělení měny 03.02.1993
157/2018 Sb. Vyhláška o vydání bankovek po 200 Kč vzoru 2018 05.09.2018
12/2019 Sb. Vyhláška o vydání mincí po 20 Kč vzoru 2019 I 30.01.2019
142/2011 Sb. Vyhláška o předkládání informací platebními institucemi, institucemi elektronických peněz, poskytovateli platebních služeb malého rozsahu a vydavateli elektronických peněz malého rozsahu České národní bance 27.05.2011
62/2006 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 124/2002 Sb., o převodech peněžních prostředků, elektronických platebních prostředcích a platebních systémech (zákon o platebním styku), ve znění zákona č. 257/2004 Sb., a další zákony 08.03.2006
39/1948 Sb. Zákon o platidlech československé měny 24.04.1948
20/2019 Sb. Vyhláška o vydání pamětní bankovky po 100 Kč vzoru 2019 ke 100. výročí budování československé měny 31.01.2019
315/2013 Sb. Vyhláška o směnárenské činnosti 01.11.2013
553/2006 Sb. Vyhláška o podmínkách, za kterých lze reprodukovat bankovky, mince, šeky, cenné papíry a platební karty a vyrábět předměty, které je úpravou napodobují 01.01.2007
159/1993 Sb. Vyhláška České národní banky o vydání bankovek po 500 Kč, ukončení platnosti bankovek po 500 Kčs opatřených kolkem a jejich výměně 01.07.1993
255/1949 Sb. Vládní nařízení o ražbě a vydání stříbrných stokorun a stříbrných padesátikorun na paměť 70. narozenin generalissima J. V. Stalina 21.12.1949
14/2020 Sb. Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 200. výročí narození Boženy Němcové 29.01.2020
156/2018 Sb. Vyhláška o vydání bankovek po 100 Kč vzoru 2018 05.09.2018
160/2009 Sb. Vyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun ke 400. výročí úmrtí rabiho Jehudy Löwa ben Becalel 17.06.2009
336/1999 Sb. Vyhláška České národní banky o vydání mincí po 20 Kč vzoru 2000 01.01.2000
101/1993 Sb. Vyhláška České národní banky o vydání mincí po 50 Kč vzoru 1993 a o ukončení platnosti mincí po 1 haléři a po 5 haléřích československé měny a jejich výměně 01.04.1993
61/1966 Sb. Vyhláška ministra financí o vydání mincí po 5 Kčs a o vydání pamětních stříbrných desetikorun "VELKÁ MORAVA - 1100 LET" 28.07.1966
45/1953 Sb. Vyhláška ministra financí o vydání peněz vzoru 1953 01.06.1953
289/2020 Sb. Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 600. výročí vydání čtyř pražských artikulů 01.07.2020
13/2019 Sb. Vyhláška o vydání mincí po 20 Kč vzoru 2019 II 30.01.2019
229/2018 Sb. Vyhláška o vydání mincí po 20 Kč vzoru 2018 II 24.10.2018
452/2016 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 01.03.2017
173/2008 Sb. Vyhláška o ukončení platnosti bankovek po 20 Kč vzoru 1994 a vzoru 1996 01.06.2008
297/2006 Sb. Úplné znění zákona č. 124/2002 Sb., o převodech peněžních prostředků, elektronických platebních prostředcích a platebních systémech (zákon o platebním styku), jak vyplývá z pozdějších změn
27/1965 Sb. Vyhláška ministra financí o vydání bankovek po 50 Kčs a pamětních stříbrných pětadvacetikorun k 20. výročí osvobození Československé socialistické republiky Sovětskou armádou 27.03.1965
43/1962 Sb. Vyhláška ministra financí o vydání bankovek po 25 Kčs a mincí po 1 haléři nového vzoru a stažení bankovek po 25 Kčs vzoru 1953 02.05.1962
260/2020 Sb. Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí založení Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské v Železném Brodě 17.06.2020