Přejít na PLUS
Řazení
...

Nalezeno 439 předpisů

Číslo Název předpisu Účinnost od
370/2017 Sb. Zákon o platebním styku 13.01.2018
277/2013 Sb. Zákon o směnárenské činnosti 01.11.2013
5/2019 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 277/2013 Sb., o směnárenské činnosti, ve znění zákona č. 183/2017 Sb., a zákon č. 370/2017 Sb., o platebním styku 01.04.2019
284/2009 Sb. Zákon o platebním styku 01.11.2009
371/2017 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o platebním styku 13.01.2018
250/2014 Sb. Zákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o státní službě 01.01.2015
1/2018 Sb. Vyhláška o žádostech a oznámeních k výkonu činnosti podle zákona o platebním styku 13.01.2018
274/2011 Sb. Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o oběhu bankovek a mincí 23.09.2011
383/2010 Sb. Vyhláška o kolkových známkách 01.01.2011
96/2019 Sb. Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvoutisícikoruny se zlatou inlejí ke 100. výročí zavedení československé koruny 10.04.2019
7/2018 Sb. Vyhláška o některých podmínkách výkonu činnosti platební instituce, správce informací o platebním účtu, poskytovatele platebních služeb malého rozsahu, instituce elektronických peněz a vydavatele elektronických peněz malého rozsahu 13.01.2018
261/2014 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti finančního trhu 01.12.2014
108/2019 Sb. Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí sestrojení prvního letounu československé výroby Bohemia B-5 24.04.2019
454/2017 Sb. Vyhláška o informačních povinnostech některých osob oprávněných poskytovat platební služby nebo vydávat elektronické peníze 13.01.2018
315/2013 Sb. Vyhláška o směnárenské činnosti 01.11.2013
254/2008 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu 01.09.2008
208/1964 Sb. Vyhláška ministra financí a generálního ředitele Státní banky československé o emisních a pokladních operacích 01.01.1965
74/2018 Sb. Vyhláška o službách spojených s platebním účtem, na které se vztahuje jednotné označení 31.10.2018
124/2002 Sb. Zákon o platebním styku 01.01.2003
141/2011 Sb. Vyhláška o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů elektronických peněz malého rozsahu 27.05.2011
77/1958 Sb. Vyhláška ministra financí o vydání bankovek po 25 Kčs vzoru 1958 01.12.1958
37/1994 Sb. Vyhláška České národní banky, kterou se stanoví postup při příjmu peněz a nakládání s nimi a při poskytování náhrad za necelé a poškozené bankovky a mince 01.03.1994
452/2016 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 01.03.2017
423/2010 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů 30.12.2010
60/1993 Sb. Zákon o oddělení měny 03.02.1993
5/2012 Sb. Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 400. výročí úmrtí Rudolfa II. 11.01.2012
141/2018 Sb. Vyhláška o hlášení závažných bezpečnostních a provozních incidentů osobami oprávněnými poskytovat platební služby 01.08.2018
64/2019 Sb. Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 150. výročí narození Aleše Hrdličky 20.03.2019
12/2019 Sb. Vyhláška o vydání mincí po 20 Kč vzoru 2019 I 30.01.2019
14/2018 Sb. Vyhláška o platebních systémech s neodvolatelností zúčtování 01.02.2018
63/2019 Sb. Vyhláška o vydání pamětní zlaté 10 000 Kč mince ke 100. výročí zavedení československé měny 05.03.2019
13/2019 Sb. Vyhláška o vydání mincí po 20 Kč vzoru 2019 II 30.01.2019
11/2019 Sb. Vyhláška o vydání bankovek po 100 Kč vzoru 2018 s přítiskem 30.01.2019
305/2011 Sb. Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 400. výročí úmrtí Petra Voka z Rožmberka 19.10.2011
41/1953 Sb. Zákon o peněžní reformě 01.06.1953
20/2019 Sb. Vyhláška o vydání pamětní bankovky po 100 Kč vzoru 2019 ke 100. výročí budování československé měny 31.01.2019
62/2006 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 124/2002 Sb., o převodech peněžních prostředků, elektronických platebních prostředcích a platebních systémech (zákon o platebním styku), ve znění zákona č. 257/2004 Sb., a další zákony 08.03.2006
35/1999 Sb. Vyhláška České národní banky o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k 50. výročí založení Organizace Severoatlantické smlouvy 24.03.1999
8/1988 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí o stažení bankovek po 10 Kčs vzoru 1960 29.01.1988
224/2018 Sb. Vyhláška o vydání pamětní zlaté mince po 10 000 Kč ke 100. výročí vzniku Československa 23.10.2018
142/2011 Sb. Vyhláška o předkládání informací platebními institucemi, institucemi elektronických peněz, poskytovateli platebních služeb malého rozsahu a vydavateli elektronických peněz malého rozsahu České národní bance 27.05.2011
192/1993 Sb. Vyhláška ministerstva financí o kolkových známkách 15.07.1993
111/1993 Sb. Vyhláška České národní banky o vydání mincí po 20 Kč vzoru 1993, o ukončení platnosti bankovek po 20 Kčs a po 50 Kčs a jejich výměně 01.05.1993
19/1993 Sb. Zákon o orgánech státní správy ČR v oblasti puncovnictví a zkoušení drahých kovů 01.01.1993
14/2019 Sb. Vyhláška o vydání mincí po 20 Kč vzoru 2019 III 30.01.2019
374/2009 Sb. Vyhláška o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů elektronických peněz malého rozsahu 04.11.2009
553/2006 Sb. Vyhláška o podmínkách, za kterých lze reprodukovat bankovky, mince, šeky, cenné papíry a platební karty a vyrábět předměty, které je úpravou napodobují 01.01.2007
79/2003 Sb. Vyhláška o ukončení platnosti mincí po 10 haléřích vzoru 1993 a mincí po 20 haléřích vzoru 1993 01.04.2003
280/2000 Sb. Vyhláška České národní banky o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k zasedání mezinárodního měnového fondu a Skupiny Světové banky v Praze 13.09.2000
110/1993 Sb. Vyhláška České národní banky o vydání mincí po 10 Kč vzoru 1993, o ukončení platnosti mincí po 10 Kčs a bankovek po 10 Kčs a jejich výměně 01.05.1993
 
...