Přejít na PLUS
Řazení
...

Nalezeno 440 předpisů

Číslo Název předpisu Účinnost od
370/2017 Sb. Zákon o platebním styku 13.01.2018
277/2013 Sb. Zákon o směnárenské činnosti 01.11.2013
284/2009 Sb. Zákon o platebním styku 01.11.2009
5/2019 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 277/2013 Sb., o směnárenské činnosti, ve znění zákona č. 183/2017 Sb., a zákon č. 370/2017 Sb., o platebním styku 01.04.2019
250/2014 Sb. Zákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o státní službě 01.01.2015
371/2017 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o platebním styku 13.01.2018
1/2018 Sb. Vyhláška o žádostech a oznámeních k výkonu činnosti podle zákona o platebním styku 13.01.2018
7/2018 Sb. Vyhláška o některých podmínkách výkonu činnosti platební instituce, správce informací o platebním účtu, poskytovatele platebních služeb malého rozsahu, instituce elektronických peněz a vydavatele elektronických peněz malého rozsahu 13.01.2018
127/2019 Sb. Vyhláška o vydání zlaté mince „Hrad Veveří“ po 5000 Kč 28.05.2019
41/1953 Sb. Zákon o peněžní reformě 01.06.1953
261/2014 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti finančního trhu 01.12.2014
383/2010 Sb. Vyhláška o kolkových známkách 01.01.2011
110/1993 Sb. Vyhláška České národní banky o vydání mincí po 10 Kč vzoru 1993, o ukončení platnosti mincí po 10 Kčs a bankovek po 10 Kčs a jejich výměně 01.05.1993
19/1993 Sb. Zákon o orgánech státní správy ČR v oblasti puncovnictví a zkoušení drahých kovů 01.01.1993
124/2002 Sb. Zákon o platebním styku 01.01.2003
274/2011 Sb. Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o oběhu bankovek a mincí 23.09.2011
315/2013 Sb. Vyhláška o směnárenské činnosti 01.11.2013
35/1954 Sb. Vládní nařízení o pamětních mincích 21.08.1954
141/2011 Sb. Vyhláška o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů elektronických peněz malého rozsahu 27.05.2011
208/1964 Sb. Vyhláška ministra financí a generálního ředitele Státní banky československé o emisních a pokladních operacích 01.01.1965
101/1993 Sb. Vyhláška České národní banky o vydání mincí po 50 Kč vzoru 1993 a o ukončení platnosti mincí po 1 haléři a po 5 haléřích československé měny a jejich výměně 01.04.1993
254/2008 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu 01.09.2008
74/2018 Sb. Vyhláška o službách spojených s platebním účtem, na které se vztahuje jednotné označení 31.10.2018
454/2017 Sb. Vyhláška o informačních povinnostech některých osob oprávněných poskytovat platební služby nebo vydávat elektronické peníze 13.01.2018
60/1993 Sb. Zákon o oddělení měny 03.02.1993
115/1961 Sb. Vyhláška ministerstva financí o vydání nových kolkových známek 20.10.1961
7/1954 Sb. Vládní nařízení o oběhu zákonných peněz 17.02.1954
64/2019 Sb. Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 150. výročí narození Aleše Hrdličky 20.03.2019
22/2019 Sb. Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí založení Československého červeného kříže 06.02.2019
158/1950 Sb. Vyhláška ministra financí o vydání drobných peněz papírových po 50 Kčs s datem 29. srpna 1950 19.12.1950
11/2019 Sb. Vyhláška o vydání bankovek po 100 Kč vzoru 2018 s přítiskem 30.01.2019
141/2018 Sb. Vyhláška o hlášení závažných bezpečnostních a provozních incidentů osobami oprávněnými poskytovat platební služby 01.08.2018
305/2011 Sb. Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 400. výročí úmrtí Petra Voka z Rožmberka 19.10.2011
108/2019 Sb. Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí sestrojení prvního letounu československé výroby Bohemia B-5 24.04.2019
20/2019 Sb. Vyhláška o vydání pamětní bankovky po 100 Kč vzoru 2019 ke 100. výročí budování československé měny 31.01.2019
14/2018 Sb. Vyhláška o platebních systémech s neodvolatelností zúčtování 01.02.2018
37/1994 Sb. Vyhláška České národní banky, kterou se stanoví postup při příjmu peněz a nakládání s nimi a při poskytování náhrad za necelé a poškozené bankovky a mince 01.03.1994
111/1993 Sb. Vyhláška České národní banky o vydání mincí po 20 Kč vzoru 1993, o ukončení platnosti bankovek po 20 Kčs a po 50 Kčs a jejich výměně 01.05.1993
19/1955 Sb. Vyhláška ministra financí o vydání stříbrných desetikorun, pětadvacetikorun, padesátikorun a stokorun na pamět 10. výročí osvobození Československé republiky Sovětskou armádou 26.04.1955
45/1953 Sb. Vyhláška ministra financí o vydání peněz vzoru 1953 01.06.1953
181/1948 Sb. Zákon o organisaci peněžnictví 03.08.1948
228/2018 Sb. Vyhláška o vydání mincí po 20 Kč vzoru 2018 I 24.10.2018
18/1948 Sb. Vyhláška ministra financí o stažení některých drobných mincí československé měny 21.02.1948
78/1947 Sb. Vyhláška ministra financí o ražbě a vydání dvoukorun 27.05.1947
73/1946 Sb. Vyhláška ministra financí o ražbě a vydání mincí po 1 Kčs 25.04.1946
21/2019 Sb. Vyhláška o vydání zlaté 100 000 000 Kč mince ke 100 letům česko-slovenské koruny 31.01.2019
230/2018 Sb. Vyhláška o vydání mincí po 20 Kč vzoru 2018 III 24.10.2018
224/2018 Sb. Vyhláška o vydání pamětní zlaté mince po 10 000 Kč ke 100. výročí vzniku Československa 23.10.2018
223/2018 Sb. Vyhláška o vydání pamětní stříbrné pětisetkoruny ke 100. výročí Washingtonské deklarace 17.10.2018
157/2018 Sb. Vyhláška o vydání bankovek po 200 Kč vzoru 2018 05.09.2018
 
...