Přejít na PLUS
Řazení
...

Nalezeno 443 předpisů

Číslo Název předpisu Účinnost od
370/2017 Sb. Zákon o platebním styku 13.01.2018
284/2009 Sb. Zákon o platebním styku 01.11.2009
277/2013 Sb. Zákon o směnárenské činnosti 01.11.2013
7/2018 Sb. Vyhláška o některých podmínkách výkonu činnosti platební instituce, správce informací o platebním účtu, poskytovatele platebních služeb malého rozsahu, instituce elektronických peněz a vydavatele elektronických peněz malého rozsahu 13.01.2018
150/2019 Sb. Vyhláška o hlášení bezpečnostních a provozních rizik v oblasti platebního styku 01.07.2019
1/2018 Sb. Vyhláška o žádostech a oznámeních k výkonu činnosti podle zákona o platebním styku 13.01.2018
250/2014 Sb. Zákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o státní službě 01.01.2015
5/2019 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 277/2013 Sb., o směnárenské činnosti, ve znění zákona č. 183/2017 Sb., a zákon č. 370/2017 Sb., o platebním styku 01.04.2019
371/2017 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o platebním styku 13.01.2018
274/2011 Sb. Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o oběhu bankovek a mincí 23.09.2011
383/2010 Sb. Vyhláška o kolkových známkách 01.01.2011
454/2017 Sb. Vyhláška o informačních povinnostech některých osob oprávněných poskytovat platební služby nebo vydávat elektronické peníze 13.01.2018
152/2019 Sb. Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 600. výročí první pražské defenestrace 24.07.2019
261/2014 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti finančního trhu 01.12.2014
254/2008 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu 01.09.2008
315/2013 Sb. Vyhláška o směnárenské činnosti 01.11.2013
141/2018 Sb. Vyhláška o hlášení závažných bezpečnostních a provozních incidentů osobami oprávněnými poskytovat platební služby 01.08.2018
60/1993 Sb. Zákon o oddělení měny 03.02.1993
74/2018 Sb. Vyhláška o službách spojených s platebním účtem, na které se vztahuje jednotné označení 31.10.2018
124/2002 Sb. Zákon o platebním styku 01.01.2003
61/1993 Sb. Nařízení vlády k provedení zákona o oddělení měny 03.02.1993
452/2016 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 01.03.2017
208/1964 Sb. Vyhláška ministra financí a generálního ředitele Státní banky československé o emisních a pokladních operacích 01.01.1965
181/1948 Sb. Zákon o organisaci peněžnictví 03.08.1948
63/2019 Sb. Vyhláška o vydání pamětní zlaté 10 000 Kč mince ke 100. výročí zavedení československé měny 05.03.2019
141/2011 Sb. Vyhláška o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů elektronických peněz malého rozsahu 27.05.2011
110/1993 Sb. Vyhláška České národní banky o vydání mincí po 10 Kč vzoru 1993, o ukončení platnosti mincí po 10 Kčs a bankovek po 10 Kčs a jejich výměně 01.05.1993
127/2019 Sb. Vyhláška o vydání zlaté mince „Hrad Veveří“ po 5000 Kč 28.05.2019
37/1994 Sb. Vyhláška České národní banky, kterou se stanoví postup při příjmu peněz a nakládání s nimi a při poskytování náhrad za necelé a poškozené bankovky a mince 01.03.1994
57/1978 Sb. Nařízení vlády Československé socialistické republiky o ražbě československých dukátů k 600. výročí úmrtí Karla IV. 19.06.1978
151/2019 Sb. Vyhláška o vydání pamětní stříbrné pětisetkoruny ke 100. výročí zahájení vydávání československých platidel 03.07.2019
33/2000 Sb. Vyhláška České národní banky o vydávání mincí ve zvláštním provedení určeném pro sběratelské účely 15.03.2000
71/1985 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání bankovek po 1000 Kčs 30.08.1985
41/1953 Sb. Zákon o peněžní reformě 01.06.1953
21/2019 Sb. Vyhláška o vydání zlaté 100 000 000 Kč mince ke 100 letům česko-slovenské koruny 31.01.2019
14/2019 Sb. Vyhláška o vydání mincí po 20 Kč vzoru 2019 III 30.01.2019
374/2009 Sb. Vyhláška o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů elektronických peněz malého rozsahu 04.11.2009
198/1997 Sb. Vyhláška České národní banky o vydání bankovek po 50 Kč vzoru 1997 01.09.1997
14/2018 Sb. Vyhláška o platebních systémech s neodvolatelností zúčtování 01.02.2018
79/1989 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání bankovek po 100 Kčs 24.07.1989
20/2019 Sb. Vyhláška o vydání pamětní bankovky po 100 Kč vzoru 2019 ke 100. výročí budování československé měny 31.01.2019
224/2018 Sb. Vyhláška o vydání pamětní zlaté mince po 10 000 Kč ke 100. výročí vzniku Československa 23.10.2018
305/2011 Sb. Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 400. výročí úmrtí Petra Voka z Rožmberka 19.10.2011
280/2000 Sb. Vyhláška České národní banky o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k zasedání mezinárodního měnového fondu a Skupiny Světové banky v Praze 13.09.2000
142/2000 Sb. Vyhláška České národní banky o ukončení platnosti pamětních stříbrných mincí vydaných Státní bankou československou 15.06.2000
111/1993 Sb. Vyhláška České národní banky o vydání mincí po 20 Kč vzoru 1993, o ukončení platnosti bankovek po 20 Kčs a po 50 Kčs a jejich výměně 01.05.1993
101/1993 Sb. Vyhláška České národní banky o vydání mincí po 50 Kč vzoru 1993 a o ukončení platnosti mincí po 1 haléři a po 5 haléřích československé měny a jejich výměně 01.04.1993
376/2009 Sb. Vyhláška o směnárenské činnosti 04.11.2009
279/1996 Sb. Vyhláška České národní banky o vydání bankovek po 1000 Kč vzoru 1996 01.12.1996
159/1993 Sb. Vyhláška České národní banky o vydání bankovek po 500 Kč, ukončení platnosti bankovek po 500 Kčs opatřených kolkem a jejich výměně 01.07.1993
 
...