Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
32 výsledků hledání
Řazení
Na stránku

Nalezené předpisy

Číslo Název předpisu Účinnost od
189/2013 Sb. Vyhláška o ochraně dřevin a povolování jejich kácení 15.07.2013
222/2014 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení 01.11.2014
86/2019 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, ve znění vyhlášky č. 222/2014 Sb. 01.04.2019
427/1991 Sb. Vyhláška ministerstva zemědělství České republiky, kterou se stanoví náležitosti návrhu pozemkových úprav a pravidla posuzování přiměřenosti kvality a výměry vyměňovaných pozemků 01.11.1991
163/1991 Sb. Nařízení vlády České republiky, kterým se zřizuje Národní park Šumava a stanoví podmínky jeho ochrany 10.05.1991
206/1948 Sb. Zákon o zalesňování, zřizování ochranných lesních pásů a zakládání (obnově) rybníků 05.09.1948
284/1991 Sb. Zákon České národní rady o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech 15.07.1991
165/1991 Sb. Nařízení vlády České republiky, kterým se zřizuje Krkonošský národní park a stanoví podmínky jeho ochrany 10.05.1991
164/1991 Sb. Nařízení vlády České republiky, kterým se zřizuje Národní park Podyjí a stanoví podmínky jeho ochrany 10.05.1991
157/1991 Sb. Vyhláška ministerstva životního prostředí České republiky o zřízení chráněné krajinné oblasti Broumovsko 01.05.1991
40/1946 Sb. Vládní nařízení o rozdělení podniku "Státní lesy a statky" 07.03.1946
8/1965 Sb. Směrnice o ochraně dřeva schválené usnesením vlády ze dne 14. ledna 1965 18.02.1965
304/2011 Sb. Vyhláška o vymezení zón ochrany přírody Chráněné krajinné oblasti Český les 01.11.2011
166/1991 Sb. Vyhláška Slovenskej komisie pre životné prostredie o štátnych prírodných rezerváciách a chránených náleziskách v Tatranskom národnom parku 01.05.1991
156/1991 Sb. Vyhláška ministerstva životního prostředí České republiky o zřízení chráněné krajinné oblasti Železné hory 01.05.1991
155/1991 Sb. Vyhláška ministerstva životního prostředí České republiky o zřízení chráněné krajinné oblasti Poodří 01.05.1991
4/2000 Sb. Nařízení vlády k provedení zákona o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech 01.03.2000
218/1997 Sb. Zákon České národní rady o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
121/1992 Sb. Vyhláška ministerstva zemědělství České republiky, kterou se mění vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky č. 97/1977 Sb., o odborné správě lesů a příspěvcích za ni 31.03.1992
90/1992 Sb. Oznámenie Ministerstva lesního a vodného hospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu o postupe organizácií lesného hospodárstva a Správy Tatranského národného parku pri užívaní lesnej pôdy, lesných porastov a ostatného majetku vo vlastníctve iných subjektov ako česko-slovenského štátu
102/1985 Sb. Vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky o určení vybraných lesných výrobkov a organizácií oprávnených na ich nákup 01.01.1986
217/1997 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 284/1991 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění zákona České národní rady č. 38/1993 Sb., a doplňuje zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů 08.09.1997
221/1993 Sb. Zákon České národní rady o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech (úplné znění, jak vyplývá ze změn a doplnění provedených zákonem České národní rady č. 38/1993 Sb.)
91/1992 Sb. Oznámenie Ministerstva lesního a vodného hospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu o postupe organizácií lesného hospodárstva a Správy Tatranského národného parku pri vydávaní lesných pozemkov, lesných porastov a ostatných zariadení slúžiacich lesnému hospodárstvu a ďalšieho majetku bývalých urbarialistov, komposesorátov a podobných útvarov
57/1992 Sb. Vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej republiky o podmienkach poskytovania a používania prostriedkov Štátneho fondu zveľaďovania lesa Slovenskej republiky 14.02.1992
r1/c110/1991 Sb. Redakční sdělení o opravě chyby 15.04.1991
r1/c72/1991 Sb. Redakční sdělení o opravě chyby 23.09.1991
131/1991 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady o Štátnom fonde zveľaďovania lesa Slovenskej republiky 15.04.1991
12/1987 Sb. Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o vyhlásení části Západných Tatier za súčasť Tatranského národného parku 01.04.1987
12/1978 Sb. Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj o ochraně lesního půdního fondu při územně plánovací činnosti 01.03.1978
183/1969 Sb. Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství Slovenské socialistické republiky o výkupu surového dříví a ochraně stromů rostoucích mimo les 01.01.1970
51/1977 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy, kterou se mění vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství č. 63/1964 Sb., o ochraně proti zavlékání škůdců a chorob rostlin a plevelů při dovozu, průvozu a vývozu (vnější karanténa) 05.09.1977