Objednat předplatné
188 výsledků hledání
Řazení
Na stránku

Nalezené předpisy

Číslo Název předpisu Účinnost od
328/1999 Sb. Zákon o občanských průkazech 01.07.2000
325/1999 Sb. Zákon o azylu 01.01.2000
491/2001 Sb. Zákon o volbách do zastupitelstev obcí 31.12.2001
379/2007 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 21.12.2007
329/1999 Sb. Zákon o cestovních dokladech 01.07.2000
115/2006 Sb. Zákon o registrovaném partnerství 01.07.2006
31/2001 Sb. Vyhláška o řidičských průkazech a o registru řidičů 31.01.2001
227/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech 01.07.2010
400/2011 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech 01.01.2012
129/2008 Sb. Zákon o výkonu zabezpečovací detence 01.01.2009
274/2008 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Policii České republiky 01.01.2009
281/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu 01.01.2011
75/1957 Sb. Zákon o občanských průkazech 01.03.1958
296/2004 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel 14.05.2004
195/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 01.07.2018
87/1964 Sb. Vyhláška ministerstva vnitra o řidičských průkazech 01.07.1964
41/2009 Sb. Zákon o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím trestního zákoníku 01.01.2010
16/2019 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení některých ust. č. 325/1999 Sb., o azylu, a č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR 21.01.2019
498/1990 Sb. Zákon o uprchlících 01.01.1991
216/1991 Sb. Zákon o cestovních dokladech a cestování do zahraničí 01.07.1991
192/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se vydává seznam hraničních přechodů 01.07.2001
75/2016 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění pozdějších předpisů 14.03.2016
198/1948 Sb. Zákon o občanských průkazech 01.10.1948
415/2006 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví technické podmínky a postup při pořizování a dalším zpracovávání biometrických údajů obsažených v nosiči dat cestovního dokladu 01.09.2006
28/2016 Sb. Vyhláška o stanovení vzorů diplomatických a služebních pasů a cestovních průkazů a vzorů tiskopisů žádostí o jejich vydání a tiskopisu žádosti o provedení změn nebo doplnění údajů v cestovním průkazu 01.02.2016
318/2015 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 01.01.2016
124/2007 Sb. Vyhláška o vzoru paměťové karty řidiče 01.07.2007
328/1992 Sb. Ujednání o zrušení vízové povinnosti mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Pákistánské islámské republiky 03.01.1992
84/1975 Sb. Úmluva o vzájemném uznávání ekvivalentnosti dokladů o absolvování škol a rovněž dokladů o udělování vědeckých hodností a titulů 30.01.1975
257/2010 Sb. Úplné znění zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), jak vyplývá z pozdějších změn
61/1953 Sb. Vládní nařízení o občanských průkazech 27.07.1953
63/1965 Sb. Zákon o cestovních dokladech 01.08.1965
456/2016 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 01.06.2017
166/2019 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 124/2007 Sb., o vzoru paměťové karty řidiče 04.07.2019
395/2005 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů 01.10.2005
177/2000 Sb. Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel, zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech 01.07.2000
44/1970 Sb. Vyhláška ministerstva vnitra Československé socialistické republiky a ministerstva zahraničních věcí, kterou se provádí zákon o cestovních dokladech 11.05.1970
126/1965 Sb. Dohoda o zrušení vízové povinnosti a rozvoji turistiky mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Bulharské lidové republiky 16.07.1965
114/2017 Sb. Vyhláška o vzoru průkazu předsedy, členů a zaměstnanců Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí a o vzoru formuláře pro výroční finanční zprávu politické strany a politického hnutí 15.04.2017
288/2016 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o zveřejnění seznamu států, do nichž lze překročit vnější hranici s občanským průkazem 12.09.2016
103/2013 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů 01.05.2013
197/2009 Sb. Zákon o certifikaci veřejných dokladů s biometrickými údaji 29.06.2009
127/1964 Sb. Vyhláška ministerstva dopravy o městském přepravním řádu 01.07.1964
239/2008 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony související s registrovaným partnerstvím 01.07.2008
642/2004 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech 01.01.2005
248/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 177/2000 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel, zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech 23.07.2001
53/1949 Sb. Zákon o cestovních pasech 01.04.1949
136/2006 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony na úseku cestovních dokladů 01.09.2006
559/2004 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), ve znění pozdějšícch předpisů, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 01.01.2005
208/2003 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 260/2000 Sb., kterou se provádí zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech) 01.08.2003