Přejít na PLUS
Řazení
...

Nalezeno 1298 předpisů

Číslo Název předpisu Účinnost od
110/2019 Sb. Zákon o zpracování osobních údajů 24.04.2019
326/1999 Sb. Zákon o pobytu cizinců na území ČR 01.01.2000
62/2003 Sb. Zákon o volbách do Evropského parlamentu 04.03.2003
111/2019 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů 24.04.2019
133/2000 Sb. Zákon o evidenci obyvatel 01.07.2000
301/2000 Sb. Zákon o matrikách, jménu a příjmení 01.07.2001
325/1999 Sb. Zákon o azylu 01.01.2000
491/2001 Sb. Zákon o volbách do zastupitelstev obcí 31.12.2001
328/1999 Sb. Zákon o občanských průkazech 01.07.2000
84/1990 Sb. Zákon o právu shromažďovacím 29.03.1990
247/1995 Sb. Zákon o volbách do Parlamentu České republiky 01.01.1996
329/1999 Sb. Zákon o cestovních dokladech 01.07.2000
21/2006 Sb. Zákon o ověřování 01.03.2006
22/2004 Sb. Zákon o místním referendu 01.02.2004
115/2006 Sb. Zákon o registrovaném partnerství 01.07.2006
275/2012 Sb. Zákon o volbě prezidenta republiky 01.10.2012
161/2006 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 27.04.2006
427/2010 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 01.01.2011
130/2000 Sb. Zákon o volbách do zastupitelstev krajů, kandidátky, uzavírací klauzule, preferenční hlasy 01.06.2000
409/2003 Sb. Vyhláška k provedení zákona o volbách do Evropského parlamentu 01.12.2003
273/2001 Sb. Zákon o právech příslušníků národnostních menšin 02.08.2001
83/1990 Sb. Zákon o sdružování občanů 01.05.1990
31/2001 Sb. Vyhláška o řidičských průkazech a o registru řidičů 31.01.2001
189/2008 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 01.07.2008
36/2006 Sb. Vyhláška o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu 01.03.2006
207/2001 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon o matrikách, jménu a příjmení 01.07.2001
222/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 15.08.2017
38/2019 Sb. Zákon, kterým se mění volební zákony, zákon o místním referendu, zákon o krajském referendu a soudní řád správní 02.03.2019
281/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu 01.01.2011
227/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech 01.07.2010
40/1993 Sb. Zákon o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky 01.01.1993
118/2010 Sb. Zákon o krajském referendu 01.01.2011
303/2017 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti se zrušením statusu veřejné prospěšnosti 01.01.2018
75/1957 Sb. Zákon o občanských průkazech 01.03.1958
400/2011 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech 01.01.2012
129/2008 Sb. Zákon o výkonu zabezpečovací detence 01.01.2009
9/2019 Sb. Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Evropského parlamentu 17.01.2019
413/2005 Sb. Zákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti 01.01.2006
274/2008 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Policii České republiky 01.01.2009
185/2018 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhlášky provádějící volební zákony 01.09.2018
190/2009 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 01.07.2009
233/2000 Sb. Vyhláška o provedení zákona o volbách do Parlamentu ČR 01.08.2000
59/2002 Sb. Vyhláška o provedení zákona o volbách do zastupitelstev obcí 13.02.2002
296/2004 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel 14.05.2004
428/2005 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 24.11.2005
429/2010 Sb. Vyhláška stanovící výjimky z povinnosti cizince požádat o vízum nebo povolení k pobytu na místně příslušném zastupitelském úřadu 01.01.2011
456/2016 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 01.06.2017
306/2008 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 01.01.2010
39/2019 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhlášky provádějící volební zákony 02.03.2019
322/2016 Sb. Zákon, kterým se mění volební zákony a další související zákony 01.01.2017
 
...