Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
19 výsledků hledání
Řazení
Na stránku

Nalezené předpisy

Číslo Název předpisu Účinnost od
513/1991 Sb. Obchodní zákoník 01.01.1992
250/2005 Sb. Vyhláška o závazných formulářích na podávání návrhů na zápis do obchodního rejstříku 01.07.2005
414/2011 Sb. Vyhláška o náležitostech formulářů na podávání návrhů na zápis do obchodního rejstříku 01.01.2012
503/2000 Sb. Nařízení vlády o Obchodním věstníku 01.01.2001
415/2011 Sb. Vyhláška o písemnostech, které je osoba zúčastněná na přeshraniční přeměně povinna předložit notáři k vydání osvědčení pro zápis do obchodního rejstříku 01.01.2012
370/2000 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění zákona č. 30/2000 Sb., zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů 01.01.2001
562/2006 Sb. Vyhláška o digitalizaci obchodního rejstříku 01.01.2007
142/1996 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů 01.07.1996
241/1992 Sb. Zákon o Státním fondu ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie 01.07.1992
179/2005 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zrušení Fondu národního majetku České republiky 01.01.2006
408/2003 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 503/2000 Sb., o Obchodním věstníku 01.01.2004
392/2008 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 250/2005 Sb., o závazných formulářích na podávání návrhů na zápis do obchodního rejstříku 30.10.2008
127/2007 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 503/2000 Sb., o Obchodním věstníku, ve znění pozdějších předpisů 07.06.2007
511/2005 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 503/2000 Sb., o Obchodním věstníku, ve znění nařízení vlády č. 408/2003 Sb. 28.12.2005
r1/c46/1996 Sb. Redakční sdělení o opravě chyb v zákonech č. 142/1996 Sb. a č. 148/1996 Sb. 12.06.1996
63/1992 Sb. Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky o Obchodním věstníku 20.02.1992
85/1953 Sb. Nařízení ministra spravedlnosti, jímž se stanoví, které další podniky se zapisují do podnikového rejstříku 21.10.1953
22/1948 Sb. Zákon o některých opatřeních v oboru rejstříkového práva 20.03.1948
200/1946 Sb. Zákon o některých opatřeních v oboru obchodního a společenstevního práva 08.11.1946