Objednat předplatné
19 výsledků hledání
Řazení
Na stránku

Nalezené předpisy

Číslo Název předpisu Účinnost od
301/1992 Sb. Zákon o Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR 01.07.1992
136/1990 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se vyhlašuje změna Řádu Rozhodčího soudu Československé obchodní a průmyslové komory 01.05.1990
111/1947 Sb. Zákon, kterým se zrušují poplatky z obchodních a živnostenských knih a z knih notářských 01.07.1947
223/1994 Sb. Zákon o sloučení Československé obchodní a průmyslové komory s Hospodářskou komorou ČR 01.01.1995
121/1993 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky 01.05.1993
64/1989 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se vyhlašuje změna Řádu Rozhodčího soudu Československé obchodní a průmyslové komory 01.07.1989
106/1947 Sb. Vládní nařízení o přídělu drobných konfiskovaných živnostenských podniků (přídělové nařízení pro živnostenské podniky) 01.07.1947
259/1996 Sb. Zákon o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
32/1961 Sb. Vyhláška ministerstva zahraničního obchodu o úpravě působnosti Československé obchodní komory a předmětu podnikání podniků Rapid a Polytechna 01.04.1961
103/1960 Sb. Vyhláška ministra zahraničního obchodu o působnosti Československé obchodní komory a její organizaci 01.07.1960
124/1946 Sb. Zákon o mimoriadnych opatreniach s obore ochranných vzorkov 12.06.1946
14/1988 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se vyhlašuje Řád Rozhodčího soudu Československé obchodní a průmyslové komory 01.03.1988
9/1992 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady o obchodných a priemyselných komorách 16.01.1992
306/1948 Sb. Vládní nařízení o přechodu a zániku působnosti obchodních a živnostenských (průmyslových) komor 01.01.1949
125/1946 Sb. Zákon o mimoriadnych opatreniach s obore ochranných známok 12.06.1946
391/1992 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 14/1988 Sb., kterou se vyhlašuje Řád Rozhodčího soudu Československé obchodní a průmyslové komory, ve znění vyhlášky č. 136/1990 Sb. 12.08.1992
351/1992 Sb. Zákonné opatrenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady, ktorým sa určuje príslušný orgán štátnej správy Slovenskej republiky vo veciach komoditných búrz 01.07.1992
69/1978 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se mění vyhláška č. 103/1960 Sb., o působnosti Československé obchodní komory a její organizaci, ve znění vyhlášky č. 32/1961 Sb. 01.09.1978
110/1949 Sb. Vládní nařízení, kterým se upravují právní poměry zaměstnanců zůstatkové podstaty obchodních a živnostenských (průmyslových) komor nepřevzatých do státních služeb 30.04.1949