Přejít na PLUS
Řazení

Nalezeno 20 předpisů

Číslo Název předpisu Účinnost od
281/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu 01.01.2011
227/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech 01.07.2010
296/2007 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé zákony v souvislosti s jeho přijetím 01.01.2008
240/1996 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy Organizace Spojených národů o mořském právu 21.07.1996
61/1952 Sb. Zákon o námořní plavbě 01.01.1953
92/1964 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o volném moři 30.09.1962
158/2000 Sb. Zákon o vyhledávání, průzkumu a těžbě nerostných zdrojů z mořského dna za hranicemi pravomocí států 06.07.2000
52/1995 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Mezinárodní úmluvy o bezpečnosti lidského života na moři (SOLAS), 1974, a o přístupu Československé socialistické republiky k Protokolu 1978 k Mezinárodní úmluvě o bezpečnosti lidského života na moři, 1974 18.11.1980
263/1995 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o mezinárodních Pravidlech pro zabránění srážkám na moři (COLREG), 1972 15.07.1977
21/1956 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Pravidlech o zabránění srážkám na moři 01.01.1954
65/1967 Sb. Vyhláška ministerstva dopravy o plaveckých a námořnických knížkách 01.07.1967
241/1996 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o provádění Části XI Úmluvy Organizace spojených národů o mořském právu z 10. prosince 1982 28.07.1996
144/1964 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o pevninské mělčině 10.06.1964
201/2015 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 158/2000 Sb., o vyhledávání, průzkumu a těžbě nerostných zdrojů z mořského dna za hranicemi pravomocí států a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 17.08.2015
71/1995 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu 1978 k Mezinárodní úmluvě o zabránění znečišťování z lodí (MARPOL), 1973 02.10.1984
62/1974 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě o zákazu umisťování jaderných zbraní a jiných zbraní hromadného ničení na dně moří a oceánů a v jeho podzemí 18.05.1972
58/1957 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Mezinárodní úmluvě o bezpečnosti lidského života na moři, sjednané dne 10. června 1948 v Londýně 25.06.1957
r1/c95/1996 Sb. Redakční sdělení o opravě chyb ve sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 240/1996 Sb. 21.07.1996
53/1995 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přístupu Československé socialistické republiky k Mezinárodní úmluvě o normách výcviku, kvalifikace a strážní služby námořníků (STCW), 1978 28.04.1984
68/1955 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Mezinárodní úmluvě o volném okraji námořních lodí 18.09.1955