Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
20 výsledků hledání
Řazení
Na stránku

Nalezené předpisy

Číslo Název předpisu Účinnost od
227/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech 01.07.2010
281/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu 01.01.2011
296/2007 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé zákony v souvislosti s jeho přijetím 01.01.2008
240/1996 Sb. Úmluva Organizace Spojených národů o mořském právu 16.11.1994
92/1964 Sb. Úmluva o volném moři 30.09.1962
158/2000 Sb. Zákon o vyhledávání, průzkumu a těžbě nerostných zdrojů z mořského dna za hranicemi pravomocí států 06.07.2000
144/1964 Sb. Úmluva o pevninské mělčině 10.06.1964
61/1952 Sb. Zákon o námořní plavbě 01.01.1953
201/2015 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 158/2000 Sb., o vyhledávání, průzkumu a těžbě nerostných zdrojů z mořského dna za hranicemi pravomocí států a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 17.08.2015
263/1995 Sb. Úmluva o mezinárodních Pravidlech pro zabránění srážkám na moři (COLREG) 15.07.1977
241/1996 Sb. Dohoda o provádění Části XI Úmluvy Organizace spojených národů o mořském právu 28.07.1996
52/1995 Sb. Mezinárodní úmluva o bezpečnosti lidského života na moři (SOLAS), a přístup Československé socialistické republiky k Protokolu 1978 k Úmluvě 18.11.1980
65/1967 Sb. Vyhláška ministerstva dopravy o plaveckých a námořnických knížkách 01.07.1967
58/1957 Sb. Vyhláška o o Mezinárodní úmluvě o bezpečnosti lidského života na moři 25.06.1957
68/1955 Sb. Mezinárodní úmluva o volném okraji námořních lodí 18.09.1955
r1/c95/1996 Sb. Redakční sdělení o opravě chyb ve sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 240/1996 Sb. 31.12.1996
71/1995 Sb. Protokol 1978 k Mezinárodní úmluvě o zabránění znečišťování z lodí (MARPOL) 02.10.1983
53/1995 Sb. Přístup Československé socialistické republiky k Mezinárodní úmluvě o normách výcviku, kvalifikace a strážní služby námořníků (STCW) 28.04.1984
62/1974 Sb. Smlouva o zákazu umisťování jaderných zbraní a jiných zbraní hromadného ničení na dně moří a oceánů a v jeho podzemí 18.05.1972
21/1956 Sb. Pravidla o zabránění srážkám na moři 01.01.1954