Přejít na PLUS
Řazení

Nalezeno 51 předpisů

Číslo Název předpisu Účinnost od
274/2001 Sb. Zákon o vodovodech a kanalizacích 01.01.2002
565/1990 Sb. Zákon o místních poplatcích 01.01.1991
281/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu 01.01.2011
170/2017 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti daní 01.07.2017
266/2015 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 01.01.2016
300/2011 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 01.01.2012
338/2017 Sb. Nález ÚS ČR o vyslovení protiústavnosti § 10b odst. 1 písm. a) č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích 16.10.2017
229/2003 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů 01.01.2004
212/1992 Sb. Zákon o soustavě daní 01.01.1993
150/2015 Sb. Nařízení vlády o stanovení jednotkové výše poplatku za přírodní minerální vodu odebíranou ze zdroje přírodní minerální vody 01.07.2015
270/2007 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 31.10.2007
211/2005 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení § 34 č. 128/2000 Sb., o obcích, a o zastavení řízení o návrhu na zrušení § 4 odst. 2 č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích 30.05.2005
174/2012 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 01.07.2012
94/1981 Sb. Vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky, kterou se mění vyhláška č. 36/1972 Sb., o místním poplatku ze psů, ve znění vyhlášky č. 180/1975 Sb. 01.01.1982
71/1964 Sb. Vyhláška ministerstva financí o lázeňském poplatku 20.04.1964
184/1991 Sb. Zákon České národní rady, kterým se mění zákon České národní rady č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích 28.05.1991
205/2003 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení části vyhlášky obce Vražné č. 02/2001 o místním poplatku za komunální odpad 14.07.2003
67/1966 Sb. Vyhláška ministerstva financí o místních poplatcích 23.08.1966
348/2009 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 01.01.2010
164/2007 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení některých ust. vyhlášky obce Boží Dar č. 1/2003 o místních poplatcích 02.07.2007
48/1977 Sb. Vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 71/1964 Sb., o lázeňském poplatku 01.01.1978
o1/c109/2015 Sb. Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v zákoně č. 266/2015 Sb. 16.10.2015
216/1988 Sb. Vyhláška ministerstva financí, cen a mezd České socialistické republiky o místním poplatku ze psů a o lázeňském poplatku 01.01.1989
161/1960 Sb. Vyhláška ministerstva financí, kterou se zrušují některé místní poplatky a upravují předpisy o místním poplatku ze psů 01.01.1961
79/1959 Sb. Zákon o zrušení daně z představení 01.01.1960
82/1952 Sb. Zákon o místních poplatcích 01.01.1953
385/2001 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví jednotková výše poplatku za přírodní minerální vodu odebíranou ze zdroje přírodní minerální vody 01.01.2002
311/1992 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady o poplatkoch za znečišťovanie ovzdušia 25.06.1992
309/1992 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady o poplatkoch za uloženie odpadov 25.06.1992
72/1992 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch 01.05.1992
r1/c6/1992 Sb. Redakční sdělení o opravě chyby 23.01.1992
7/1989 Sb. Vyhláška ministerstva financí, cen a mezd České socialistické republiky o některých místních poplatcích vybíraných v Krkonošském národním parku 01.02.1989
218/1988 Sb. Vyhláška Ministerstva financií, cien a miezd Slovenskej socialistickej republiky o miestnom poplatku za psov a o kúpeľnom poplatku 01.01.1989
16/1985 Sb. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa zrušuje vyhláška ministra financií č. 112/1957 Ú. v. o miestnom poplatku z bytov v znení neskorších predpisov 01.04.1985
15/1985 Sb. Vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky, kterou se ruší vyhláška ministra financí č. 112/1957 Ú. l., o místním poplatku z bytů, ve znění pozdějších předpisů 01.04.1985
112/1981 Sb. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky č. 67/1972 Zb. o miestnom poplatku zo psov v znení vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky č. 65/1976 Zb. 01.01.1982
81/1952 Sb. Zákon o dani z představení 01.01.1953
208/1946 Sb. Zákon o vyměřování obecní dávky z nájemného a obecních poplatků, vybíraných na podkladě nájemného nebo nájemní hodnoty, na léta 1944 až 1946 20.11.1946
190/2007 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení ust. čl. 8 odst. 2 věty druhé a zamítnutí návrhu na zrušení čl. 4 odst. 2 vyhlášky města Ostrova č. 6/2003 o místním poplatku ze psů, ve znění č. 7/2005 23.07.2007
595/1992 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 213/1992 Sb., o spotřebních daních 01.01.1993
544/1990 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady o miestnych poplatkoch 01.01.1991
65/1976 Sb. Vyhláška ministerstva financí Slovenské socialistické republiky, kterou se doplňuje vyhláška ministerstva financí Slovenské socialistické republiky č. 67/1972 Sb., o místním poplatku ze psů 01.07.1976
180/1975 Sb. Vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky, kterou se mění vyhláška č. 36/1972 Sb., o místním poplatku ze psů 01.01.1976
67/1972 Sb. Vyhláška ministerstva financí Slovenské socialistické republiky o místním poplatku ze psů 01.10.1972
36/1972 Sb. Vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky o místním poplatku ze psů 01.07.1972
40/1947 Sb. Vládní nařízení, jímž se upravují sazby obecních dávek a poplatků a činí některá další opatření v tomto oboru 01.05.1947
302/2005 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení čl. 17 vyhlášky obce Svojšín č. 5/2003 o místních poplatcích 25.07.2005
269/2001 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení článku 5 vyhlášky obce Dobřichovice č. 1/97 o místních poplatcích 27.07.2001
48/1994 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 01.07.1994
154/1970 Sb. Vyhláška ministerstva financí Slovenské socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 71/1964 Sb., o lázeňském poplatku 01.01.1971