Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
26 výsledků hledání
Řazení
Na stránku

Nalezené předpisy

Číslo Název předpisu Účinnost od
247/2014 Sb. Zákon o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů 01.09.2014
281/2014 Sb. Vyhláška o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí 02.12.2014
438/2006 Sb. Vyhláška, kterou se upravují podrobnosti výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy ve školských zařízeních 13.09.2006
458/2005 Sb. Vyhláška, kterou se upravují podrobnosti o organizaci výchovně vzdělávací péče ve střediscích výchovné péče 28.11.2005
55/2005 Sb. Vyhláška o podmínkách organizace a financování soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání 04.02.2005
127/2015 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů 04.06.2015
317/2008 Sb. Úplné znění zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), jak vyplývá z pozdějších změn
65/2005 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví členění normativů, ukazatele rozhodné pro jejich stanovení, jednotky výkonu pro jednotlivé krajské normativy, vztah mezi ukazateli a jednotkami výkonu, ukazatele pro výpočet minimální úrovně krajských normativů a zásady pro jejich zvýšení a jejich zveřejnění (vyhláška o krajských normativech) 09.02.2005
72/1961 Sb. Vládní vyhláška o zřizování jeslí a mateřských škol ve společných budovách 01.01.1962
248/2014 Sb. Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů přijatému Parlamentem dne 23. září 2014 a vrácenému prezidentem republiky dne 9. října 2014
o1/c114/2014 Sb. Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v zákoně č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů 01.09.2014
303/1996 Sb. Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o školách v přírodě 13.12.1996
171/1980 Sb. Zásady pokusného overovania organizácie a foriem výchovno-vzdelávacej práce v niektorých predškolských zariadeniach a v školských výchovných zariadeniach v Slovenskej socialistickej republike 22.12.1980
198/2015 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 438/2006 Sb., kterou se upravují podrobnosti výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy ve školských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů 01.09.2015
244/2011 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 438/2006 Sb., kterou se upravují podrobnosti výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy ve školských zařízeních 01.09.2011
285/2003 Sb. Vyhláška o organizaci a financování soutěží a přehlídek pro žáky 01.09.2003
91/1979 Sb. Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o organizaci a výchovně vzdělávací činnosti domů pionýrů a mládeže, stanic mladých techniků, stanic mladých přírodovědců a stanic mladých turistů 01.09.1979
212/1991 Sb. Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky o špeciálnych školách 01.07.1991
51/1980 Sb. Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o lidových školách umění 01.09.1980
124/2014 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 438/2006 Sb., kterou se upravují podrobnosti výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy ve školských zařízeních, ve znění vyhlášky č. 244/2011 Sb. 15.07.2014
445/1992 Sb. Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České republiky č. 185/1990 Sb., o zotavovacích a jiných podobných akcích pro děti a dorost 18.09.1992
383/1992 Sb. Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky o škole v prírode 01.09.1992
124/1988 Sb. Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a telesnej výchovy Slovenskej socialistickej republiky o ľudových školách umenia 01.09.1988
118/1980 Sb. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o materských školách, spoločných zariadeniach jasle a materská škola a detských útulkoch 01.09.1980
72/1979 Sb. Vyhláška ministerstva školství Slovenské socialistické republiky o inspekci výchovy a vzdělávání 01.09.1979
72/1969 Sb. Zákon Slovenské národní rady o některých opatřeních v organizaci a působnosti národních výborů v Slovenské socialistické republice 01.07.1969