Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
21 výsledků hledání
Řazení
Na stránku

Nalezené předpisy

Číslo Název předpisu Účinnost od
34/1998 Sb. Úmluva o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí 01.12.1983
42/1989 Sb. Smlouva o právní pomoci a úpravě právních vztahů mezi Československou socialistickou republikou a Polskou lidovou republikou 09.04.1989
207/1964 Sb. Smlouva o úpravě právních vztahů ve věcech občanských, rodinných a trestních mezi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federativní republikou Jugoslávií 02.08.1964
132/1976 Sb. Úmluva o uznávání a výkonu rozhodnutí o vyživovací povinnosti 01.08.1976
131/1976 Sb. Úmluva o uznávání rozvodů a zrušení manželského soužití 11.07.1976
63/1990 Sb. Smlouva o právní pomoci a úpravě právních vztahů mezi Československou socialistickou republikou a Maďarskou lidovou republikou 12.02.1990
124/1968 Sb. Úmluva o souhlasu k manželství, nejnižším věku pro uzavření manželství a registraci manželství 09.12.1964
97/1960 Sb. Smlouva o právní pomoci ve věcech občanských, rodinných a trestních mezi Československou republikou a Albánskou lidovou republikou 28.05.1960
83/1985 Sb. Smlouva o právní pomoci, uznání a výkonu rozhodnutí mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Francouzské republiky 01.07.1985
1/1996 Sb. Smlouva o právní pomoci v občanských věcech mezi Českou republikou a Rumunskem 02.01.1996
33/1959 Sb. Úmluva o vymáhání výživného v cizině 02.11.1958
489/1990 Sb. Úmluva o svobodě sdružování a ochraně práva odborově se organizovat 21.01.1965
72/1985 Sb. Úmluva o pracovní rehabilitaci a zaměstnávání invalidů 21.02.1986
80/1981 Sb. Smlouva o vzájemné právní pomoci mezi Československou socialistickou republikou a Kubánskou republikou 11.07.1981
14/1974 Sb. Úmluva o uznání a vykonatelnosti rozhodnutí o vyživovací povinnosti k dětem 29.12.1970
23/1981 Sb. Úmluva o lékařském vyšetření způsobilosti dětí a mladistvých k zaměstnání v průmyslu (č. 77) 23.04.1981
31/1959 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou republikou a Rumunskou lidovou republikou o právní pomoci ve věcech občanských, rodinných a trestních 20.04.1959
164/1996 Sb. Dohoda o zřízení turistických stezek protínajících státní hranice mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo 27.02.1996
93/1989 Sb. Smlouva o vzájemné právní pomoci mezi Československou socialistickou republikou a Korejskou lidově demokratickou republikou 16.06.1989
11/1977 Sb. Redakční sdělení o opravě tiskové chyby
120/1968 Sb. Dohoda o spolupráci na úseku ochrany rostlin mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Rumunské socialistické republiky 21.06.1968