Objednat předplatné
54 výsledků hledání
Řazení
Na stránku

Nalezené předpisy

Číslo Název předpisu Účinnost od
18/2004 Sb. Zákon o uznávání odborné kvalifikace 01.05.2004
189/2008 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 01.07.2008
112/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky č. 267 o přeshraničních pracovnících a o cizincích, kteří jsou držiteli zaměstnanecké karty nebo modré karty, a o možnosti cizinců změnit zaměstnání bez 6-ti měsíční podmínky předchozího zaměstnání 21.03.2020
20/1989 Sb. Úmluva o bezpečnosti a zdraví pracovníků a o pracovním prostředí (č. 155) 02.12.1989
145/1988 Sb. Úmluva o závodních zdravotních službách 25.02.1989
42/1989 Sb. Smlouva o právní pomoci a úpravě právních vztahů mezi Československou socialistickou republikou a Polskou lidovou republikou 09.04.1989
126/2016 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 01.05.2016
67/1999 Sb. Dohoda o vzájemném zaměstnávání občanů České republiky a občanů Ukrajiny mezi vládou České republiky a vládou Ukrajiny 04.02.1997
1/1996 Sb. Smlouva o právní pomoci v občanských věcech mezi Českou republikou a Rumunskem 02.01.1996
26/2020 Sb. Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj, kterým se vyhlašuje seznam diplomů, osvědčení a jiných dokladů o formální kvalifikaci architekta udělovaných na území Evropské unie a dalších států a institucí a orgánů, které je vydávají
99/1987 Sb. Nařízení vlády Československé socialistické republiky o pracovněprávních vztazích pracovníků mezinárodních hospodářských organizací 01.01.1988
230/1998 Sb. Úmluva o noční práci 04.01.1995
227/1993 Sb. Smlouva o vzájemném zaměstnávání občanů mezi Českou republikou a Slovenskou republikou 03.05.1993
411/1991 Sb. Úmluva o ochraně mzdy (č. 95) 11.01.1991
506/1990 Sb. Úmluva o nucené nebo povinné práci 30.10.1958
460/1990 Sb. Úmluva o noční práci mladistvých zaměstnaných v průmyslu 12.06.1951
470/1990 Sb. Úmluva o provádění zásad práva organizovat se a kolektivně vyjednávat a Úmluva o metodách stanovení minimálních mezd v zemědělství 21.01.1965
465/1990 Sb. Úmluva o diskriminaci a Úmluva o ochraně pracovníků před ionisujícím zářením 21.01.1965
72/1985 Sb. Úmluva o pracovní rehabilitaci a zaměstnávání invalidů 21.02.1986
231/1998 Sb. Úmluva o odstranění nucené práce 17.01.1959
416/1991 Sb. Úmluva o invalidních, starobních a pozůstalostních dávkách (č. 128) 11.01.1991
24/2018 Sb. Nařízení vlády o určení kompenzačního opatření ukládaného uchazeči pro regulovanou činnost insolvenčního správce 01.03.2018
331/2008 Sb. Úplné znění zákona č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), jak vyplývá z pozdějších změn
588/2004 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění zákona č. 96/2004 Sb. 29.11.2004
229/1998 Sb. Úmluva o placené dovolené (revidovaná) 30.06.1973
441/1990 Sb. Úmluva o zaměstnávání žen podzemními pracemi v podzemí a dolech všech druhů 12.06.1951
52/2012 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace),ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 17.03.2012
108/1999 Sb. Pracovní plán mezi Ministerstvem zdravotnictví České republiky a Spolkovým ministerstvem práce, zdravotnictví a sociálních věcí Rakouské republiky 06.05.1999
46/1999 Sb. Úmluva o bezpečnosti personálu Organizace spojených národů a přidruženého personálu 15.01.1999
284/1998 Sb. Dohoda o přechodném zaměstnávání občanů mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace 21.09.1998
450/1990 Sb. Úmluva o stejném odměňování pracujících mužů a žen za práci stejné hodnoty 30.10.1958
439/1990 Sb. Úmluva o zavedení metod stanovení minimálních mezd 12.06.1951
438/1990 Sb. Úmluva o odškodnění nemocí z povolání 01.07.1950
437/1990 Sb. Úmluva o odškodňování pracovních úrazů v zemědělství a Úmluva o odškodnění pracovních úrazů 12.06.1950
144/1988 Sb. Úmluva o statistikách práce 25.02.1989
26/1981 Sb. Úmluva o ochraně proti ohrožení otravou benzenem 23.04.1981
25/1981 Sb. Úmluva o lékařském vyšetření způsobilosti mladistvých k zaměstnání pod zemí v dolech (č. 124) 23.04.1981
24/1981 Sb. Úmluva o lékařském vyšetření způsobilosti dětí a mladistvých k zaměstnání neprůmyslovými pracemi (č. 78) 23.04.1981
141/1980 Sb. Úmluva o poradenství pro volbu povolání a odborné výchově pro rozvoj lidských zdrojů 06.03.1980
116/1979 Sb. Smlouva o vzájemném osvobození zisku a příjmu leteckých podniků a jejich zaměstnanců od daní mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Irácké republiky 05.02.1979
161/1969 Sb. Zákon o některých důsledcích neoprávněného pobytu pracovníků v cizině 23.12.1969
188/1997 Sb. Dohoda o výměně stážistů mezi vládou České republiky a Švýcarskou spolkovou radou 06.06.1997
239/1994 Sb. Dohoda o vzájemném zaměstnávání občanů mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky 09.08.1994
r1/c19/1992 Sb. Redakční sdělení o opravě chyby 11.01.1991
408/1991 Sb. Úmluva o předcházení a kontrole nebezpečí z povolání způsobených karcinogenními látkami a činiteli (č. 139) 11.01.1991
403/1991 Sb. Úmluva o hygieně v obchodě a kancelářích (č. 120) 11.01.1991
17/1991 Sb. Úmluvy o organizaci služeb pro zprostředkování práce (č. 88) a Úmluvy o noční práci žen zaměstnaných v průmyslu (č. 89) 12.06.1951
490/1990 Sb. Úmluva o politice zaměstnanosti 15.07.1976
469/1990 Sb. Úmluva o povinném invalidním pojištění zaměstnanců a povinném pojištění pro případ smrti 01.07.1950
442/1990 Sb. Úmluva o každoroční placené dovolené 12.06.1951