Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
45 výsledků hledání
Řazení
Na stránku

Nalezené předpisy

Číslo Název předpisu Účinnost od
471/2011 Sb. Zákon o mezinárodní pomoci při vymáhání některých finančních pohledávek 01.01.2012
500/1992 Sb. Přístup k Dohodě o o Mezinárodním měnovém fondu, o Mezinárodní bance pro obnovu a rozvoj, o Mezinárodní finanční korporaci, o Mezinárodním sdružení pro rozvoj a o Mnohostranné agentuře pro investiční záruky 20.09.1990
191/2004 Sb. Zákon o mezinárodní pomoci při vymáhání některých finančních pohledávek 01.05.2004
68/1946 Sb. Dohoda o Mezinárodním měnovém fondu 19.12.1945
642/1992 Sb. Dohoda o obchodu a platbách Protokol o vypořádání vzájemných pohledávek a závazků mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Polské republiky 08.05.1992
31/1957 Sb. Dohoda o vypořádání majetkových otázek mezi Československou republikou a Federativní lidovou republikou Jugoslávií 20.12.1956
258/1993 Sb. Dodatek č. 1 k Platební smlouvě mezi Českou republikou a Slovenskou republikou 09.09.1993
175/1964 Sb. Dohoda o mnohostranném zúčtování v převoditelných rublech a o zřízení Mezinárodní banky hospodářské spolupráce 18.05.1964
64/1993 Sb. Platební smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou 08.02.1993
177/1992 Sb. Protokol o vypořádání vzájemných pohledávek a závazků v platebních vztazích a Dodatek k protokolu mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Rumunska 11.09.1991
51/1974 Sb. Obchodní dohoda mezi Československou socialistickou republikou a Iráckou republikou 01.01.1974
21/1972 Sb. Dlouhodobá obchodní a platební dohoda mezi Československou socialistickou republikou a Islandskou republikou 12.10.1971
51/1970 Sb. Dlouhodobá platební dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a Císařskou vládou Íránu 01.07.1969
10/1948 Sb. Prozatímní platnost Úmluvy o zajištění hospodářské spolupráce mezi republikou Československou a republikou Polskou 15.11.1947
94/1946 Sb. Vyhláška ministra financí, kterou se uveřejňuje opatření Národní banky Československé o vývozu, dovozu a průvozu platidel v cestovním styku 15.05.1946
216/2013 Sb. Zákon o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění půjčky České národní banky pro Mezinárodní měnový fond 24.07.2013
47/1996 Sb. Dohoda o dalším postupu při vyrovnání salda clearingových účtů a vyrovnání zůstatku pohledávek a závazků subjektů po ukončení platnosti Platební smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky 14.12.1995
221/1994 Sb. Dohoda o vzájemné pomoci mezi jejich celními správami mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Spojených států amerických 01.07.1994
259/1993 Sb. Opatření České národní banky o rozšíření úhrad ve volně směnitelných měnách u reexportních operací na základě Dodatku č. 1 k Platební smlouvě mezi Českou republikou a Slovenskou republikou 14.10.1993
r1/c55/1993 Sb. Redakční sdělení o opravě chyb ve sděleních ministerstva zahraničních věcí č. 64/1993 Sb., č. 65/1993 Sb. a č. 80/1993 Sb.
200/1993 Sb. Dodatek č. 1 k Dohodě o provádění některých druhů plateb v devizové oblasti mezi ministerstvem financí České republiky a ministerstvem financí Slovenské republiky a Českou národní bankou a Národní bankou Slovenska 26.06.1993
80/1993 Sb. Dohoda o provádění některých druhů plateb v devizové oblasti mezi ministerstvem financí České republiky a ministerstvem financí Slovenské republiky a Českou národní bankou a Národní bankou Slovenska 04.02.1993
66/1993 Sb. Opatření České národní banky k postupu při provádění úhrad ve volně směnitelných měnách u reexportních operací dle Platební smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou 08.02.1993
65/1993 Sb. Smlouva o používání peněžních prostředků v národních měnách v oblasti vzájemného cestovního ruchu mezi Českou republikou a Slovenskou republikou 08.02.1993
623/1992 Sb. Dohoda o vzájemném obchodě a platbách mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Rumunska 21.08.1992
373/1990 Sb. Přístup k Dohodě o Mezinárodním měnovém fondu, o Mezinárodní bance pro obnovu a rozvoj, o Mezinárodní finanční korporaci, o Mnohostranné agentuře pro investiční záruky a o Mezinárodním sdružení pro rozvoj 13.09.1990
244/1990 Sb. Oznámení Státní banky československé o vydání výnosu o úpravě platových poměrů pracovníků bank přidělených k výkonu funkce do zahraničí 01.07.1990
137/1988 Sb. Dohoda o používání národních měn při zúčtování v rámci přímých vztahů mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Bulharské lidové republiky 01.09.1988
108/1980 Sb. Úvěrová dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a Federální vojenskou vládou Nigerijské federativní republiky 01.02.1980
141/1979 Sb. Platební dohoda mezi Československou socialistickou republikou a Laoskou lidově demokratickou republikou 14.09.1979
114/1978 Sb. Dohoda o výměně zboží a platech mezi Československou socialistickou republikou a Guinejskou republikou 01.07.1978
38/1978 Sb. Dlouhodobá obchodní a platební dohoda mezi Československou socialistickou republikou a Islandskou republikou 16.01.1978
26/1976 Sb. Dlouhodobá obchodní dohoda a Dlouhodobá platební dohoda mezi Československou socialistickou republikou a Egyptskou arabskou republikou 05.09.1974
86/1975 Sb. Protokol o změnách Dohody o mnohostranném zúčtování v převoditelných rublech a o zřízení Mezinárodní banky hospodářské spolupráce 26.06.1973
7/1975 Sb. Dlouhodobá obchodní dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Tuniské republiky a Protokol o úpravě platů mezi oběma zeměmi 19.04.1974
4/1974 Sb. Obchodní a platební dohoda mezi Československou socialistickou republikou a Kyperskou republikou 01.09.1973
6/1973 Sb. Obchodní dohoda, Platební dohoda a Dohoda o vědecké a technické spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Republiky Šrí Lanka 14.07.1972
131/1969 Sb. Platební dohoda mezi Československou socialistickou republikou a Tuniskou republikou 13.02.1969
71/1948 Sb. Dohoda o vzájemném uvolnění sekvestrovaných peněžních pohledávek mezi republikou Československou a Novým Zélandem 25.11.1947
17/1948 Sb. Vyhláška ministra financí, kterou se uveřejňuje opatření Národní banky Československé o změně některých devisových ustanovení 21.02.1948
118/1947 Sb. Zákon o plnění závazků znějících na říšské marky na Slovensku a v poměru mezi zeměmi Českou a Moravskoslezskou a Slovenskem 07.07.1947
86/1947 Sb. Dohoda o peněžních pohledávkách a majetku v Československu a Britské Indii mezi vládou československou a vládou indickou 27.02.1947
85/1947 Sb. Dohoda o peněžních pohledávkách a majetku v Československu a ve Spojeném království mezi vládou československou a vládou Spojeného království 01.11.1945
111/1946 Sb. Zákon o zmocnění ke sjednávání zahraničních úvěrů 17.05.1946
69/1946 Sb. Dohoda o Mezinárodní bance pro obnovu a rozvoj 19.12.1945