Přejít na PLUS
Řazení

Nalezeno 45 předpisů

Číslo Název předpisu Účinnost od
471/2011 Sb. Zákon o mezinárodní pomoci při vymáhání některých finančních pohledávek 01.01.2012
191/2004 Sb. Zákon o mezinárodní pomoci při vymáhání některých finančních pohledávek 01.05.2004
177/1992 Sb. Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Rumunska o vypořádání vzájemných pohledávek a závazků v platebních vztazích existujících k 31. prosinci 1990, spojených s přechodem na zúčtování ve volně směnitelných měnách od 1. ledna 1991, a Dodatku k tomuto Protokolu
221/1994 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Spojených států amerických o vzájemné pomoci mezi jejich celními správami 01.07.1994
17/1948 Sb. Vyhláška ministra financí, kterou se uveřejňuje opatření Národní banky Československé o změně některých devisových ustanovení 21.02.1948
642/1992 Sb. Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Polské republiky o obchodu a platbách a Protokolu o vypořádání vzájemných pohledávek a závazků v platebních vztazích, spojených s přechodem na zúčtování ve volně směnitelných měnách od 1. ledna 1991 08.05.1992
137/1988 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Bulharské lidové republiky o používání národních měn při zúčtování v rámci přímých vztahů mezi sdruženími, podniky a organizacemi ČSSR a BLR, jakož i při zakládání a činnosti společných československo-bulharských sdružení, podniků a organizací 01.09.1988
6/1973 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Obchodní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Republiky Šrí Lanka, Platební dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Republiky Šrí Lanka a Dohodě o vědecké a technické spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Republiky Šrí Lanka
131/1969 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Platební dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Tuniskou republikou
85/1947 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o dohodě mezi vládou československou a vládou Jeho Veličenstva ve Spojeném království o peněžních pohledávkách a majetku v Československu a ve Spojeném království, které byly podrobeny zvláštním opatřením proto, že Československo bylo obsazeno nepřítelem, sjednané dne 1. listopadu 1945 v Londýně 01.11.1945
111/1946 Sb. Zákon o zmocnění ke sjednávání zahraničních úvěrů 17.05.1946
94/1946 Sb. Vyhláška ministra financí, kterou se uveřejňuje opatření Národní banky Československé o vývozu, dovozu a průvozu platidel v cestovním styku 15.05.1946
69/1946 Sb. Dohoda o Mezinárodní bance pro obnovu a rozvoj 19.12.1945
68/1946 Sb. Dohoda o Mezinárodním měnovém fondu 19.12.1945
216/2013 Sb. Zákon o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění půjčky České národní banky pro Mezinárodní měnový fond 24.07.2013
200/1993 Sb. Sdělení ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dodatku č. 1 k Dohodě mezi ministerstvem financí České republiky a ministerstvem financí Slovenské republiky a Českou národní bankou a Národní bankou Slovenska o provádění některých druhů plateb v devizové oblasti 30.07.1993
64/1993 Sb. Sdělení ministerstva zahraničních věcí o sjednání Platební smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou 07.02.1993
500/1992 Sb. Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o přístupu České a Slovenské Federativní Republiky k Dohodě o Mezinárodním měnovém fondu, k Dohodě o Mezinárodní bance pro obnovu a rozvoj, k Dohodě o Mezinárodní finanční korporaci, k Dohodě o Mezinárodním sdružení pro rozvoj a k Dohodě o Mnohostranné agentuře pro investiční záruky
373/1990 Sb. Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o přístupu České a Slovenské Federativní Republiky k Dohodě o Mezinárodním měnovém fondu, k Dohodě o Mezinárodní bance pro obnovu a rozvoj, k Dohodě o Mezinárodní finanční korporaci, k Dohodě o Mnohostranné agentuře pro investiční záruky a k Dohodě o Mezinárodním sdružení pro rozvoj 13.09.1990
26/1976 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dlouhodobé obchodní dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Egyptskou arabskou republikou a Dlouhodobé platební dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Egyptskou arabskou republikou
21/1972 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dlouhodobé obchodní a platební dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Islandskou republikou
175/1964 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o mnohostranném zúčtování v převoditelných rublech a o zřízení Mezinárodní banky hospodářské spolupráce 18.05.1964
10/1948 Sb. Vládní vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost Úmluva mezi republikou Československou a republikou Polskou o zajištění hospodářské spolupráce, podepsaná v Praze dne 4. července 1947 15.11.1947
47/1996 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o dalším postupu při vyrovnání salda clearingových účtů a vyrovnání zůstatku pohledávek a závazků subjektů obou republik po ukončení platnosti Platební smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou ze dne 4. února 1993 14.12.1995
259/1993 Sb. Opatření České národní banky o rozšíření úhrad ve volně směnitelných měnách u reexportních operací na základě Dodatku č. 1 k Platební smlouvě mezi Českou republikou a Slovenskou republikou 14.10.1993
258/1993 Sb. Sdělení ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dodatku č. 1 k Platební smlouvě mezi Českou republikou a Slovenskou republikou 09.09.1993
r1/c55/1993 Sb. Redakční sdělení o opravě chyb ve sděleních ministerstva zahraničních věcí č. 64/1993 Sb., č. 65/1993 Sb. a č. 80/1993 Sb. 25.02.1993
80/1993 Sb. Sdělení ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi ministerstvem financí České republiky a ministerstvem financí Slovenské republiky a Českou národní bankou a Národní bankou Slovenska o provádění některých druhů plateb v devizové oblasti 25.02.1993
66/1993 Sb. Opatření České národní banky k postupu při provádění úhrad ve volně směnitelných měnách u reexportních operací dle Platební smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou 08.02.1993
65/1993 Sb. Sdělení ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o používání peněžních prostředků v národních měnách v oblasti vzájemného cestovního ruchu 07.02.1993
623/1992 Sb. Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Rumunska o vzájemném obchodě a platbách 21.08.1992
244/1990 Sb. Oznámení Státní banky československé o vydání výnosu o úpravě platových poměrů pracovníků bank přidělených k výkonu funkce do zahraničí 01.07.1990
108/1980 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úvěrové dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a Federální vojenskou vládou Nigerijské federativní republiky 01.02.1980
141/1979 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Platební dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Laoskou lidově demokratickou republikou 14.09.1979
114/1978 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o výměně zboží a platech mezi Československou socialistickou republikou a Guinejskou republikou 01.07.1978
38/1978 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dlouhodobé obchodní a platební dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Islandskou republikou 16.01.1978
86/1975 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Protokolu o změnách Dohody o mnohostranném zúčtování v převoditelných rublech a o zřízení Mezinárodní banky hospodářské spolupráce 26.06.1973
7/1975 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dlouhodobé obchodní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Tuniské republiky a Protokolu mezi Československou socialistickou republikou a Tuniskou republikou o úpravě platů mezi oběma zeměmi 19.04.1974
51/1974 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dlouhodobé obchodní a platební dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Iráckou republikou 01.01.1974
4/1974 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dlouhodobé obchodní a platební dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Kyperskou republikou 01.09.1973
51/1970 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dlouhodobé platební dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a Císařskou vládou Íránu 01.07.1969
31/1957 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi Československou republikou a Federativní lidovou republikou Jugoslávií a vypořádání otevřených majetkových otázek 20.12.1956
71/1948 Sb. Dohoda mezi republikou Československou a Novým Zélandem o vzájemném uvolnění sekvestrovaných peněžních pohledávek 25.11.1947
118/1947 Sb. Zákon o plnění závazků znějících na říšské marky na Slovensku a v poměru mezi zeměmi Českou a Moravskoslezskou a Slovenskem 07.07.1947
86/1947 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o dohodě mezi vládou československou a vládou indickou o peněžních pohledávkách a majetku v Československu a Britské Indii, které byly podrobeny zvláštním opatřením proto, že Československo bylo obsazeno nepřítelem, sjednané dne 27. února 1947 v Bombayi 27.02.1947