Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
23 výsledků hledání
Řazení
Na stránku

Nalezené předpisy

Číslo Název předpisu Účinnost od
221/2006 Sb. Zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a ochraně obchodního tajemství 26.05.2006
2/1960 Sb. Všeobecná úmluva o autorském právu 06.01.1960
191/1999 Sb. Zákon o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví 01.12.1999
248/1996 Sb. Přístup k Protokolu k Madridské dohodě o mezinárodním zápisu ochranných známek 01.12.1995
255/2004 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 191/1999 Sb., o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 01.05.2004
260/2002 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 191/1999 Sb., o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 121/2000 Sb., zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 569/1991 Sb., o pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů 01.09.2002
10/1998 Sb. Doplnění sdělení č. 105/1993 Sb. o Smlouvě o patentové spolupráci a Prováděcím předpisu k ní a vyhlašuje oprava ke sdělením č. 296/1991 Sb., č. 529/1992 Sb., č. 105/1993 Sb. a č. 26/1994 Sb. 02.02.1998
529/1992 Sb. Změna a doplnění sdělení o Smlouvě o patentové spolupráci a Prováděcím předpisu k ní 01.07.1992
365/1992 Sb. Úmluva o mezinárodním zápisu audiovizuálních děl 27.02.1991
459/2002 Sb. Úplné znění zákona č. 191/1999 Sb., o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn
11/1998 Sb. Změna a doplnění sdělení č. 296/1991 Sb., č. 529/1992 Sb., č. 105/1993 Sb., č. 26/1994 Sb. a č. 10/1998 Sb. o Smlouvě o patentové spolupráci a Prováděcím předpisu k ní 01.07.1998
236/2011 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení čl. V bodu 1 věty druhé č. 260/2002 Sb., kterým se mění č. 191/1999 Sb., o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví 19.08.2011
219/2011 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 191/1999 Sb., o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů 01.08.2011
173/2007 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 191/1999 Sb., o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 12.07.2007
223/2007 Sb. Úplné znění zákona č. 191/1999 Sb., o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn
358/2004 Sb. Úplné znění zákona č. 191/1999 Sb., o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn
133/1978 Sb. Dohoda o vzájemném uznávání autorských osvědčení a jiných ochranných dokumentů na vynálezy 13.08.1977
12/1976 Sb. Dohoda o unifikaci požadavků na vypracování a podávání přihlášek vynálezů 02.10.1975
88/1974 Sb. Smlouva o právní ochraně vynálezů, průmyslových vzorů, užitných vzorů a ochranných známek při uskutečňování hospodářské a vědeckotechnické spolupráce 11.07.1973
13/1972 Sb. Smlouva o právní ochraně vynálezů, průmyslových vzorů a ochranných známek při hospodářské a vědeckotechnické spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky 14.10.1971
149/1968 Sb. Vyhláška Úřadu pro patenty a vynálezy, kterou se mění vyhláška o zastupování cizinců v řízení před Úřadem pro patenty a vynálezy 01.01.1969
7/1959 Sb. Vyhláška o Dohodě o prodloužení lhůt v oboru vynálezů a ochranných známek mezi Československou republikou a Německou demokratickou republikou 16.12.1958
258/1948 Sb. Dodatkový protokol k londýnské Dohodě o německých patentech 31.03.1948