Přejít na PLUS
Řazení
...

Nalezeno 411 předpisů

Číslo Název předpisu Účinnost od
277/2013 Sb. Zákon o směnárenské činnosti 01.11.2013
5/2019 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 277/2013 Sb., o směnárenské činnosti, ve znění zákona č. 183/2017 Sb., a zákon č. 370/2017 Sb., o platebním styku 01.04.2019
6/1993 Sb. Zákon o České národní bance 01.01.1993
136/2011 Sb. Zákon o oběhu bankovek a mincí 01.07.2011
274/2011 Sb. Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o oběhu bankovek a mincí 23.09.2011
96/2019 Sb. Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvoutisícikoruny se zlatou inlejí ke 100. výročí zavedení československé koruny 10.04.2019
323/2016 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti peněžního oběhu a devizového hospodářství a kterým se zrušuje zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů 18.10.2016
108/2019 Sb. Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí sestrojení prvního letounu československé výroby Bohemia B-5 24.04.2019
315/2013 Sb. Vyhláška o směnárenské činnosti 01.11.2013
89/2018 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 136/2011 Sb., o oběhu bankovek a mincí a o změně zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se zrušuje zákon č. 76/1976 Sb., o ražbě československých dukátů 15.06.2018
208/1964 Sb. Vyhláška ministra financí a generálního ředitele Státní banky československé o emisních a pokladních operacích 01.01.1965
77/1958 Sb. Vyhláška ministra financí o vydání bankovek po 25 Kčs vzoru 1958 01.12.1958
135/2014 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti se stanovením přístupu k činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry a dohledu nad nimi 22.07.2014
60/1993 Sb. Zákon o oddělení měny 03.02.1993
64/2019 Sb. Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 150. výročí narození Aleše Hrdličky 20.03.2019
12/2019 Sb. Vyhláška o vydání mincí po 20 Kč vzoru 2019 I 30.01.2019
22/1992 Sb. Zákon o Státní bance československé 01.02.1992
63/2019 Sb. Vyhláška o vydání pamětní zlaté 10 000 Kč mince ke 100. výročí zavedení československé měny 05.03.2019
13/2019 Sb. Vyhláška o vydání mincí po 20 Kč vzoru 2019 II 30.01.2019
11/2019 Sb. Vyhláška o vydání bankovek po 100 Kč vzoru 2018 s přítiskem 30.01.2019
305/2011 Sb. Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 400. výročí úmrtí Petra Voka z Rožmberka 19.10.2011
41/1953 Sb. Zákon o peněžní reformě 01.06.1953
91/1945 Sb. Dekret presidenta republiky o obnovení československé měny 20.10.1945
20/2019 Sb. Vyhláška o vydání pamětní bankovky po 100 Kč vzoru 2019 ke 100. výročí budování československé měny 31.01.2019
35/1999 Sb. Vyhláška České národní banky o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k 50. výročí založení Organizace Severoatlantické smlouvy 24.03.1999
8/1988 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí o stažení bankovek po 10 Kčs vzoru 1960 29.01.1988
50/1979 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných padesátikorun k 30. výročí IX. sjezdu Komunistické strany Československa 23.05.1979
224/2018 Sb. Vyhláška o vydání pamětní zlaté mince po 10 000 Kč ke 100. výročí vzniku Československa 23.10.2018
111/1993 Sb. Vyhláška České národní banky o vydání mincí po 20 Kč vzoru 1993, o ukončení platnosti bankovek po 20 Kčs a po 50 Kčs a jejich výměně 01.05.1993
21/2011 Sb. Vyhláška o ukončení platnosti bankovek po 50 Kč vzoru 1994 a vzoru 1997 a o změně vyhlášky č. 2/2007 Sb., o ukončení platnosti bankovek po 50 Kč vzoru 1993, bankovek po 100 Kč vzoru 1993, bankovek po 200 Kč vzoru 1993 a bankovek po 500 Kč vzoru 1993 01.03.2011
92/1945 Sb. Vyhláška ministra financí o nových platidlech československé měny 20.10.1945
14/2019 Sb. Vyhláška o vydání mincí po 20 Kč vzoru 2019 III 30.01.2019
79/2003 Sb. Vyhláška o ukončení platnosti mincí po 10 haléřích vzoru 1993 a mincí po 20 haléřích vzoru 1993 01.04.2003
280/2000 Sb. Vyhláška České národní banky o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k zasedání mezinárodního měnového fondu a Skupiny Světové banky v Praze 13.09.2000
110/1993 Sb. Vyhláška České národní banky o vydání mincí po 10 Kč vzoru 1993, o ukončení platnosti mincí po 10 Kčs a bankovek po 10 Kčs a jejich výměně 01.05.1993
22/2019 Sb. Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí založení Československého červeného kříže 06.02.2019
229/2018 Sb. Vyhláška o vydání mincí po 20 Kč vzoru 2018 II 24.10.2018
142/2000 Sb. Vyhláška České národní banky o ukončení platnosti pamětních stříbrných mincí vydaných Státní bankou československou 15.06.2000
147/1992 Sb. Vyhláška Státní banky československé, kterou se stanoví postup při příjmu zákonných peněz a nakládání s nimi a při poskytování náhrad za necelé a poškozené bankovky a mince 09.04.1992
27/1957 Sb. Vyhláška ministra financí o vydání pamětních stříbrných desetikorun k oslavám 250. výročí založení inženýrských škol v Praze 21.05.1957
21/2019 Sb. Vyhláška o vydání zlaté 100 000 000 Kč mince ke 100 letům česko-slovenské koruny 31.01.2019
230/2018 Sb. Vyhláška o vydání mincí po 20 Kč vzoru 2018 III 24.10.2018
228/2018 Sb. Vyhláška o vydání mincí po 20 Kč vzoru 2018 I 24.10.2018
223/2018 Sb. Vyhláška o vydání pamětní stříbrné pětisetkoruny ke 100. výročí Washingtonské deklarace 17.10.2018
160/2009 Sb. Vyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun ke 400. výročí úmrtí rabiho Jehudy Löwa ben Becalel 17.06.2009
36/1998 Sb. Vyhláška České národní banky o vydání zlatých mincí Karel IV. po 1000 Kč 18.03.1998
413/1990 Sb. Vyhláška Státní banky československé o stažení bankovek po 50 Kčs vzoru 1964 a po 20 Kčs vzoru 1970 a o dodatečné výměně bankovek po 10 Kčs vzoru 1960 11.10.1990
146/2018 Sb. Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 200. výročí založení Národního muzea 05.09.2018
286/2006 Sb. Úplné znění zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, jak vyplývá z pozdějších změn
433/2000 Sb. Vyhláška České národní banky o ukončení platnosti bankovek po 1.000 Kč vzoru 1993 a po 5.000 Kč vzoru 1993 01.01.2001
 
...