Objednat předplatné
415 výsledků hledání
Řazení
Na stránku

Nalezené předpisy

Číslo Název předpisu Účinnost od
6/1993 Sb. Zákon o České národní bance 01.01.1993
136/2011 Sb. Zákon o oběhu bankovek a mincí 01.07.2011
277/2013 Sb. Zákon o směnárenské činnosti 01.11.2013
5/2019 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 277/2013 Sb., o směnárenské činnosti, ve znění zákona č. 183/2017 Sb., a zákon č. 370/2017 Sb., o platebním styku 01.04.2019
274/2011 Sb. Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o oběhu bankovek a mincí 23.09.2011
89/2018 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 136/2011 Sb., o oběhu bankovek a mincí a o změně zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se zrušuje zákon č. 76/1976 Sb., o ražbě československých dukátů 15.06.2018
323/2016 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti peněžního oběhu a devizového hospodářství a kterým se zrušuje zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů 18.10.2016
60/1993 Sb. Zákon o oddělení měny 03.02.1993
237/2019 Sb. Vyhláška o vydání zlaté mince „Hrad Švihov“ po 5 000 Kč 01.10.2019
152/2019 Sb. Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 600. výročí první pražské defenestrace 24.07.2019
41/1953 Sb. Zákon o peněžní reformě 01.06.1953
151/2019 Sb. Vyhláška o vydání pamětní stříbrné pětisetkoruny ke 100. výročí zahájení vydávání československých platidel 03.07.2019
265/2015 Sb. Vyhláška o vydání pamětní stříbrné pětisetkoruny k 250. výročí narození Václava Tháma 21.10.2015
135/2014 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti se stanovením přístupu k činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry a dohledu nad nimi 22.07.2014
110/1993 Sb. Vyhláška České národní banky o vydání mincí po 10 Kč vzoru 1993, o ukončení platnosti mincí po 10 Kčs a bankovek po 10 Kčs a jejich výměně 01.05.1993
156/2018 Sb. Vyhláška o vydání bankovek po 100 Kč vzoru 2018 05.09.2018
208/1964 Sb. Vyhláška ministra financí a generálního ředitele Státní banky československé o emisních a pokladních operacích 01.01.1965
24/1945 Sb. Vyhláška ministra financí o obnovení platnosti drobných mincí československé měny po 5 K z čistého niklu, po 1 K, 50 a 20 haléřích ze spěže (bronzu) niklové a po 10 haléřích ze směsi mědi se zinkem 12.07.1945
315/2013 Sb. Vyhláška o směnárenské činnosti 01.11.2013
336/1999 Sb. Vyhláška České národní banky o vydání mincí po 20 Kč vzoru 2000 01.01.2000
101/1993 Sb. Vyhláška České národní banky o vydání mincí po 50 Kč vzoru 1993 a o ukončení platnosti mincí po 1 haléři a po 5 haléřích československé měny a jejich výměně 01.04.1993
57/1978 Sb. Nařízení vlády Československé socialistické republiky o ražbě československých dukátů k 600. výročí úmrtí Karla IV. 19.06.1978
433/2000 Sb. Vyhláška České národní banky o ukončení platnosti bankovek po 1.000 Kč vzoru 1993 a po 5.000 Kč vzoru 1993 01.01.2001
61/1993 Sb. Nařízení vlády k provedení zákona o oddělení měny 03.02.1993
92/1945 Sb. Vyhláška ministra financí o nových platidlech československé měny 20.10.1945
127/2019 Sb. Vyhláška o vydání zlaté mince „Hrad Veveří“ po 5000 Kč 28.05.2019
169/2017 Sb. Vyhláška o vydání pamětní stříbrné pětisetkoruny ke 100. výročí bitvy u Zborova 28.06.2017
79/1989 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání bankovek po 100 Kčs 24.07.1989
63/2019 Sb. Vyhláška o vydání pamětní zlaté 10 000 Kč mince ke 100. výročí zavedení československé měny 05.03.2019
11/2019 Sb. Vyhláška o vydání bankovek po 100 Kč vzoru 2018 s přítiskem 30.01.2019
159/1993 Sb. Vyhláška České národní banky o vydání bankovek po 500 Kč, ukončení platnosti bankovek po 500 Kčs opatřených kolkem a jejich výměně 01.07.1993
33/1987 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných pětisetkorun k 100. výročí narození Josefa Lady 15.05.1987
70/1985 Sb. Nařízení vlády Československé socialistické republiky o doplnění soustavy zákonných peněz bankovkami po 1000 Kčs 30.08.1985
96/2019 Sb. Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvoutisícikoruny se zlatou inlejí ke 100. výročí zavedení československé koruny 10.04.2019
118/1949 Sb. Vyhláška ministra financí o vydání drobných peněz papírových po 5 Kčs s datem 25. ledna 1949 25.05.1949
85/1946 Sb. Vyhláška ministra financí, kterou se uveřejňuje oznámení Národní banky Československé o vydání bankovek pětitisícikorunových s datem 1. listopadu 1945 03.05.1946
91/1945 Sb. Dekret presidenta republiky o obnovení československé měny 20.10.1945
265/2016 Sb. Vyhláška o vydání zlaté mince „Hrad Bezděz“ po 5000 Kč 25.10.2016
292/2011 Sb. Vyhláška o vydání zlaté mince „Renesanční most ve Stříbře“ po 5000 Kč 11.10.2011
79/2003 Sb. Vyhláška o ukončení platnosti mincí po 10 haléřích vzoru 1993 a mincí po 20 haléřích vzoru 1993 01.04.2003
17/1977 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných stokorun k 300. výročí úmrtí Václava Hollara 24.03.1977
21/2019 Sb. Vyhláška o vydání zlaté 100 000 000 Kč mince ke 100 letům česko-slovenské koruny 31.01.2019
12/2019 Sb. Vyhláška o vydání mincí po 20 Kč vzoru 2019 I 30.01.2019
141/1999 Sb. Vyhláška České národní banky o vydání bankovek po 5 000 Kč vzoru 1999 01.09.1999
224/2018 Sb. Vyhláška o vydání pamětní zlaté mince po 10 000 Kč ke 100. výročí vzniku Československa 23.10.2018
146/2018 Sb. Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 200. výročí založení Národního muzea 05.09.2018
174/2008 Sb. Vyhláška o ukončení platnosti mincí po 50 haléřích vzoru 1993 01.06.2008
71/1985 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání bankovek po 1000 Kčs 30.08.1985
51/1968 Sb. Vyhláška ministra financí o vydání pamětních stříbrných mincí 24.04.1968
43/1962 Sb. Vyhláška ministra financí o vydání bankovek po 25 Kčs a mincí po 1 haléři nového vzoru a stažení bankovek po 25 Kčs vzoru 1953 02.05.1962