Přejít na PLUS
Řazení

Nalezeno 11 předpisů

Číslo Název předpisu Účinnost od
131/1976 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o uznávání rozvodů a zrušení manželského soužití 11.07.1976
102/1947 Sb. Zákon o nabývání a pozbývání československého státního občanství sňatkem 24.06.1947
266/1949 Sb. Zákon o zatímních změnách v některých občanských věcech právních 01.01.1950
130/1947 Sb. Zákon, jímž se mění ustanovení branného zákona o povolování sňatků osob podléhajících branné povinnosti a s tím souvisící ustanovení zákona o vyživovacím příspěvku 22.07.1947
124/1968 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o souhlasu k manželství, nejnižším věku pro uzavření manželství a registraci manželství
59/1952 Sb. Zákon o uzavírání manželství s cizinci 17.11.1952
61/1955 Sb. Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o změně předpisů o rozvodu 01.01.1956
198/1946 Sb. Zákon o zrušení a o změně soudních rozhodnutí o rozvodu nebo o rozluce z doby nesvobody 08.11.1946
180/1947 Sb. Zákon o novém sňatku žen, jejichž manželství zaniklo nebo bylo prohlášeno za neplatné 12.11.1947
44/1987 Sb. Nařízení vlády Československé socialistické republiky o úpravě podmínek pro poskytování půjček se státním příspěvkem mladým manželům 01.07.1987
72/1962 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o státním občanství vdaných žen 04.07.1962