Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
40 výsledků hledání
Řazení
Na stránku

Nalezené předpisy

Číslo Název předpisu Účinnost od
186/2016 Sb. Zákon o hazardních hrách 01.01.2017
117/2001 Sb. Zákon o veřejných sbírkách 01.06.2001
187/2016 Sb. Zákon o dani z hazardních her 01.01.2017
202/1990 Sb. Zákon o loteriích a jiných podobných hrách 18.05.1990
320/2002 Sb. Zákon o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů 01.01.2003
10/2019 Sb. Vyhláška o způsobu oznamování a zasílání informací a přenosu dat provozovatelem hazardních her, rozsahu přenášených dat a jiných technických parametrech přenosu dat 01.06.2019
208/2017 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví rozsah technických parametrů pro zařízení, jejichž prostřednictvím jsou provozovány hazardní hry, požadavků na ochranu a uchovávání herních a finančních dat a jejich technické parametry 14.07.2017
377/2005 Sb. Zákon o finančních konglomerátech 29.09.2005
124/2008 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 01.07.2008
120/2012 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách), ve znění pozdějších předpisů 01.07.2012
353/2001 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 01.01.2002
439/2016 Sb. Vyhláška o požadavcích na minimální náležitosti výstupních dokumentů odborného posuzování a osvědčování a o jejich poskytování orgánům vykonávajícím státní správu v oblasti provozování hazardních her 01.01.2017
101/2014 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 24.06.2014
256/1949 Sb. Vládní nařízení, kterým se Státní sázková kancelář prohlašuje za samostatný podnik spravovaný podle zásad obchodního hospodaření 01.01.1950
300/2011 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 01.01.2012
380/2015 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů 01.01.2016
254/2008 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu 01.09.2008
149/1998 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění zákona č. 70/1994 Sb., a o změně a doplnění dalších zákonů 01.09.1998
68/1993 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňují některé zákony na úseku všeobecné vnitřní správy 15.02.1993
215/2013 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů 01.01.2014
70/1994 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách 29.04.1994
68/1992 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách 01.03.1992
194/1990 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady o lotériách a iných podobných hrách 18.05.1990
50/1946 Sb. Vyhláška ministra financí, kterou se stanoví obrazec a barva kolku z hracích karet a vydávají předpisy o způsobu a podmínkách okolkování hracích karet 16.03.1946
242/2020 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Bílina č. 10/2015 o regulaci provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her 12.05.2020
95/2017 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení některých ustanovení č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách 31.03.2017
285/1998 Sb. Vyhláška o podmínkách monitorování a uchovávání záznamů v kasinu 01.01.1999
223/1993 Sb. Vyhláška o hracích přístrojích 01.01.1994
63/1999 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, a o změně dalších zákonů 09.04.1999
37/1973 Sb. Zákon České národní rady o veřejných sbírkách a o loteriích a jiných podobných hrách 01.07.1973
112/2013 Sb. Nález ÚS ČR ve věci návrhu na zrušení ustanovení čl. II bodu 4 zákona č. 300/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 30.04.2013
118/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se zrušuje vyhláška Ministerstva vnitra České socialistické republiky č. 62/1973 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o veřejných sbírkách 01.06.2001
315/1999 Sb. Vyhláška o způsobu oznamování soutěží, anket a jiných akcí o ceny, které nejsou spotřebitelskou loterií 01.01.2000
150/1998 Sb. Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění zákona č. 70/1994 Sb., a o změně a doplnění dalších zákonů, přijatému Parlamentem dne 12. května 1998 a vrácenému prezidentem republiky dne 25. května 1998 08.07.1998
35/1982 Sb. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií č. 47/1964 Zb. o peňažných službách občanom v znení vyhlášky Federálneho ministerstva financií č. 136/1969 Zb. 01.05.1982
65/1973 Sb. Vyhláška ministerstva financí Slovenské socialistické republiky, kterou se provádějí některá ustanovení zákona Slovenské národní rady č. 63/1973 Sb., o veřejných sbírkách a o loteriích a jiných podobných hrách 01.07.1973
64/1973 Sb. Vyhláška ministerstva vnitra Slovenské socialistické republiky, kterou se provádějí některá ustanovení zákona Slovenské národní rady č. 63/1973 Sb., o veřejných sbírkách a o loteriích a jiných podobných hrách 01.07.1973
63/1973 Sb. Zákon Slovenské národní rady o veřejných sbírkách a o loteriích a jiných podobných hrách 01.07.1973
62/1973 Sb. Vyhláška ministerstva vnitra České socialistické republiky, kterou se stanoví podrobnosti o veřejných sbírkách 01.07.1973
61/1973 Sb. Vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky, kterou se stanoví podrobnosti o loteriích a jiných podobných hrách 01.07.1973