Přejít na PLUS
Řazení

Nalezeno 8 předpisů

Číslo Název předpisu Účinnost od
40/1968 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě o zásadách činnosti států při výzkumu a využívání kosmického prostoru včetně Měsíce a jiných nebeských těles 10.10.1967
2/1978 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o spolupráci při výzkumu a využívání kosmického prostoru pro mírové účely 25.03.1977
58/1977 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o mezinárodní odpovědnosti za škody způsobené kosmickými objekty 08.09.1976
130/1978 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o registraci objektů vypuštěných do kosmického prostoru 26.07.1977
307/1998 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a Evropskou kosmickou agenturou o spolupráci ve výzkumu a využívání kosmického prostoru pro mírové účely 05.11.1998
82/1981 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o předávání a využívání údajů dálkového průzkumu Země z kosmického prostoru 21.08.1979
142/1973 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o vytvoření mezinárodní soustavy a Organizae kosmických telekomunikací Intersputnik
114/1970 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o pomoci kosmonautům a jejich návratu a o vrácení předmětů vypuštěných do kosmického prostoru 18.02.1969