Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
36 výsledků hledání
Řazení
Na stránku

Nalezené předpisy

Číslo Název předpisu Účinnost od
255/2012 Sb. Kontrolní řád 01.01.2014
552/1991 Sb. Zákon o státní kontrole 01.01.1992
64/2014 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím kontrolního řádu 01.05.2014
296/2007 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé zákony v souvislosti s jeho přijetím 01.01.2008
309/2002 Sb. Zákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon) 01.01.2015
35/2018 Sb. Zákon o změně některých zákonů upravujících počet členů zvláštních kontrolních orgánů Poslanecké sněmovny 07.03.2018
405/1991 Sb. Zákon o kontrole v České a Slovenské Federativní Republice 17.10.1991
291/2009 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 01.10.2009
73/2014 Sb. Vyhláška o požadavcích na národní referenční laboratoře a referenční laboratoře v oblasti činností vymezených zákonem o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském 29.04.2014
73/1951 Sb. Vládní nařízení, kterým se zřizuje ministerstvo státní kontroly 08.09.1951
85/1968 Sb. Zákon, kterým se mění zákon o komisích lidové kontroly a zákon o národních výborech 28.06.1968
127/1964 Sb. Vyhláška ministerstva dopravy o městském přepravním řádu 01.07.1964
61/1992 Sb. Zákon České národní rady o Nejvyšším kontrolním úřadě České republiky 01.03.1992
22/1987 Sb. Zásady kontroly jakosti prováděné výbory lidové kontroly ČSSR, ČSR a SSR, schválené usnesením vlády Československé socialistické republiky ze dne 18. prosince 1986 č. 338 01.01.1987
28/1977 Sb. Vyhláška Československé komise pro atomovou energii o evidenci a kontrole jaderných materiálů 01.06.1977
38/1952 Sb. Vládní nařízení o změně a doplnění vládního nařízení č. 73/1951 Sb., kterým se zřizuje ministerstvo státní kontroly 01.09.1952
528/2004 Sb. Vyhláška o požadavcích na národní referenční laboratoře a referenční laboratoře v oblasti činností v působnosti zákona o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském 01.11.2004
24/1973 Sb. Nařízení vlády České socialistické republiky o závodních komisích lidové kontroly 30.03.1973
23/1973 Sb. Nařízení vlády Československé socialistické republiky o závodních komisích lidové kontroly v organizacích řízených orgány Československé socialistické republiky 30.03.1973
70/1967 Sb. Zákon o komisích lidové kontroly 13.07.1967
70/1964 Sb. Zásady plánování a koordinace kontrolní činnosti, schválené usnesením vlády ze dne 20. března 1964 20.04.1964
481/2006 Sb. Vyhláška o náležitostech průkazů zaměstnanců orgánů nemocenského pojištění pověřených kontrolou dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce 01.01.2008
275/1992 Sb. Vyhláška federálního ministerstva kontroly o odborné způsobilosti pracovníků pověřených prováděním kontrolní činnosti a podmínkách jejího ověřování 29.05.1992
62/1980 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o kontrole zahraničně obchodní činnosti 01.07.1980
25/1973 Sb. Nařízení vlády Slovenské socialistické republiky o závodních komisích lidové kontroly 30.03.1973
79/1970 Sb. Vyhláška ministerstva dopravy České socialistické republiky, kterou se mění vyhláška ministerstva dopravy č. 127/1964 Sb., o městském přepravním řádu 01.08.1970
48/1970 Sb. Nařízení vlády Slovenské socialistické republiky o stanovení orgánu státní správy příslušného k přezkoumávání rozhodnutí komisí lidové kontroly národních výborů o uložení pořádkových pokut a důtek s pokutou 27.05.1970
78/1967 Sb. Zákon Slovenské národní rady o Komisi lidové kontroly Slovenské národní rady 21.07.1967
34/1967 Sb. Usnesení Národního shromáždění o schválení zákonných opatření předsednictva Národního shromáždění 18.04.1967
21/1967 Sb. Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o volbách komisí lidové kontroly 22.03.1967
49/1966 Sb. Zákon Slovenské národní rady o Komisi Slovenské národní rady pro vodní hospodářství 30.06.1966
125/1964 Sb. Zákon Slovenské národní rady o Komisi lidové kontroly a statistiky Slovenské národní rady 29.06.1964
30/1963 Sb. Zákon Slovenské národní rady o Komisi lidové kontroly a statistiky při Slovenské národní radě 05.04.1963
56/1961 Sb. Zákon o zřízení Ústředního úřadu státní kontroly a statistiky 26.06.1961
6/1958 Sb. Vládní nařízení o změnách působnosti v oboru občanské kontroly obchodu a provozoven 28.03.1958
3/1957 Sb. Vládne nariadenie o zriadení Povereneníctva štátnej kontroly 01.01.1957