Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
16 výsledků hledání
Řazení
Na stránku

Nalezené předpisy

Číslo Název předpisu Účinnost od
168/2002 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky 01.01.2003
194/2010 Sb. Zákon o veřejných službách v přepravě cestujících 01.07.2010
100/1995 Sb. Řád určených technických zařízení 20.06.1995
63/2011 Sb. Nařízení vlády o stanovení minimálních hodnot a ukazatelů standardů kvality a bezpečnosti a o způsobu jejich prokazování v souvislosti s poskytováním veřejných služeb v přepravě cestujících 01.04.2011
70/2002 Sb. Nařízení vlády o technických požadavcích na zařízení pro dopravu osob 01.05.2004
266/1995 Sb. Vyhláška Ministerstva dopravy, kterou se zrušuje vyhláška o kontejnerovém přepravním řádu 17.11.1995
193/2004 Sb. Vyhláška o ochraně zvířat při přepravě 01.05.2004
128/2017 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení), ve znění pozdějších předpisů 01.05.2017
210/2006 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení), ve znění pozdějších předpisů 01.07.2006
279/2000 Sb. Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se mění vyhláška č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení) 01.09.2000
199/1997 Sb. Dohoda o mezinárodní silniční osobní a nákladní dopravě mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo 19.06.1997
9/1984 Sb. Vyhláška federálního ministerstva dopravy o kontejnerovém přepravním řádu 01.03.1984
49/2015 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 63/2011 Sb., o stanovení minimálních hodnot a ukazatelů standardů kvality a bezpečnosti a o způsobu jejich prokazování v souvislosti s poskytováním veřejných služeb v přepravě cestujících 01.05.2015
529/2004 Sb. Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška č. 262/2003 Sb., kterou se stanoví částka pro určení výše příspěvku na dopravu podle zákona o státní sociální podpoře 15.10.2004
262/2003 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví částka pro určení výše příspěvku na dopravu podle zákona o státní sociální podpoře 01.09.2003
367/2002 Sb. Vyhláška Ministerstva financí, kterou se stanoví částka pro určení výše příspěvku na dopravu podle zákona o státní sociální podpoře 01.09.2002