Přejít na PLUS
Řazení
...

Nalezeno 382 předpisů

Číslo Název předpisu Účinnost od
2/1991 Sb. Zákon o kolektivním vyjednávání 01.02.1991
215/2018 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení Dodatku č. 1 a Dodatku č. 3 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně na roky 2017-2020
264/2006 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákoníku práce 01.01.2007
120/1990 Sb. Zákon, kterým se upravují některé vztahy mezi odborovými organizacemi a zaměstnavateli 23.04.1990
112/2006 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o životním a existenčním minimu a zákona o pomoci v hmotné nouzi 01.01.2007
317/2017 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
151/2002 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím soudního řádu správního 01.01.2003
104/1945 Sb. Dekret presidenta republiky o závodních a podnikových radách 27.10.1945
300/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně 22.08.2001
259/2000 Sb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně 14.08.2000
37/1959 Sb. Zákon o postavení závodních výborů základních organizací Revolučního odborového hnutí 21.07.1959
410/2002 Sb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti dodatku kolektivní smlouvy vyššího stupně 01.10.2002
199/2003 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení § 7 č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání 02.07.2003
17/1953 Sb. Vládní nařízení o volbě závodní rady a o hrazení nákladů její činnosti 28.03.1953
83/1961 Sb. Vyhláška Ústřední rady odborů o úkolech orgánů Revolučního odborového hnutí a národních výborů při výkonu dozoru a péči o bezpečnost a ochranu zdraví při práci 01.09.1961
10/1960 Sb. Vyhláška Ústřední rady odborů o poskytování příspěvku vedením závodu na úhradu nákladů činnosti základní organizace Revolučního odborového hnutí 23.02.1960
106/2006 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně 31.03.2006
238/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně 11.07.2001
114/1991 Sb. Vyhláška ministerstva financí České republiky o odměně zprostředkovateli a rozhodci, výši poplatku za stejnopis kolektivní smlouvy vyššího stupně a výši a způsobu úhrady nákladů řízení před rozhodcem 01.04.1991
16/1991 Sb. Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o zprostředkovatelích, rozhodcích a ukládání kolektivních smluv vyššího stupně 01.02.1991
216/1946 Sb. Vládní nařízení, kterým se provádějí některá ustanovení dekretu presidenta republiky ze dne 24. října 1945, č. 104 Sb., o závodních a podnikových radách 06.12.1946
148/2018 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení Dodatku č. 1 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně
104/2018 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Dodatku č. 2 Kolektivní smlouvy vyššího stupně na roky 2016 - 2019
128/2006 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení dodatků ke kolektivním smlouvám vyššího stupně 06.04.2006
188/1948 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňují některá další ustanovení dekretu presidenta republiky o závodních a podnikových radách 03.08.1948
42/1948 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňují některá ustanovení dekretu presidenta republiky ze dne 24. října 1945, č. 104 Sb., o závodních a podnikových radách 01.01.1948
102/2007 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně 01.06.2007
208/2006 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně 18.05.2006
176/2000 Sb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně 30.06.2000
o2/c10/1998 Sb. Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně 13.02.1998
114/1961 Sb. Vyhláška ministerstva financí a Ústřední rady odborů o pobídkových fondech pracujících 01.01.1962
122/1960 Sb. Vyhláška Ústřední rady odborů a ministerstva financí o poskytování prostředků a o uhrazování nákladů na činnost základních organizací Revolučního odborového hnutí v organizacích státního socialistického sektoru 18.08.1960
12/1956 Sb. Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o zrušení Jednotného fondu pracujících 28.04.1956
88/2018 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
68/2018 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně
54/2018 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Dodatku č. 1 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně
40/2018 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně
272/2012 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení Kolektivní smlouvy vyššího stupně a Dodatku č. 2 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně
25/2007 Sb. Úplné znění zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, jak vyplývá z pozdějších změn
37/2005 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně a dodatků ke kolektivním smlouvám vyššího stupně 01.09.2004
155/2003 Sb. Vyhláška o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně 01.06.2003
302/2002 Sb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně 03.07.2002
120/1965 Sb. Vyhláška, kterou se vydávají směrnice Ústřední rady odborů pro uzavírání, registraci, evidenci a kontrolu kolektivních smluv v nové soustavě plánovitého řízení národního hospodářství 01.01.1966
182/2016 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
16/2007 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení některých ust. § 17 č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání 01.02.2007
81/2002 Sb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivních smluv vyššího stupně 06.03.2002
o20/c40/2000 Sb. 20. Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně
21/1978 Sb. Redakční sdělení o opravě tiskových chyb
60/1974 Sb. Směrnice Ústřední rady odborů o postavení a úkolech ROH při společenské kontrole závodního stravování a při zabezpečování jeho rozvoje 10.06.1974
145/1968 Sb. Vyhláška ministerstva financí a Ústřední rady odborů o fondu kulturních a sociálních potřeb a o pobídkovém fondu 19.11.1968
 
...