Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
68 výsledků hledání
Řazení
Na stránku

Nalezené předpisy

Číslo Název předpisu Účinnost od
416/2009 Sb. Zákon o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, liniový zákon 27.11.2009
403/2020 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 01.01.2021
169/2018 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 31.08.2018
205/1964 Sb. Vyhláška ministerstva financí o fakturování a placení dodávek pro investiční výstavbu a pro generální opravy 01.01.1965
8/1956 Sb. Vládní nařízení o odevzdání a převzetí dokončených staveb nebo jejich částí a o povolení k jejich uvedení do trvalého provozu (užívání) 01.09.1956
209/2011 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní infrastruktury 01.10.2011
490/2002 Sb. Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj, kterým se vyhlašuje 1. změna závazné části územního plánu velkého územního celku Jeseníky 26.11.2002
104/1994 Sb. Nařízení vlády, kterým se vyhlašuje závazná část územního plánu velkého územního celku Plzeňské sídelní regionální aglomerace 27.05.1994
5/1987 Sb. Vyhláška Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj o dokumentaci staveb 01.03.1987
178/2014 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů 13.09.2014
28/1952 Sb. Vládní nařízení o projektové a rozpočtové dokumentaci investic 21.07.1952
125/1947 Sb. Vyhláška ministra techniky o úplném znění zákona o stavební obnově
8/1983 Sb. Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj o zvláštní způsobilosti k některým činnostem ve výstavbě 01.04.1983
76/1960 Sb. Vládní nařízení o jednorázovém státním příspěvku na snížení dluhů ze stavební obnovy rodinných domků a zemědělských usedlostí a z jejich výstavby ve dvouletce 18.06.1960
11/1995 Sb. Nařízení vlády, kterým se vyhlašuje závazná část územního plánu velkého územního celku Mladá 06.02.1995
43/1990 Sb. Vyhláška Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj o projektové přípravě staveb 15.03.1990
52/1960 Sb. Vládní nařízení o zrušení Státního výboru pro výstavbu 01.05.1960
133/1948 Sb. Zákon o splacení zápůjček zaručených státem podle některých zákonů o stavebním ruchu a o změně zákona o náhradě podle zákonů o stavebním ruchu 04.06.1948
76/1986 Sb. Vyhláška Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj a Státní plánovací komise o kontrole plánu rozvoje vědy a techniky a investic pro jeho realizaci 01.01.1987
37/1983 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí o fakturování a placení dodávek pro investiční výstavbu a dodávek geologických prací 01.01.1984
75/1971 Sb. Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj o typizaci ve výstavbě 01.10.1971
663/2004 Sb. Sdělení, kterým se uveřejňuje seznam krajských a obecních úřadů, které jsou stavebními úřady ke dni 1. října 2004 29.12.2004
392/2000 Sb. Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj, jímž se vyhlašuje 2. změna závazné části územního plánu velkého územního celku Brněnské sídelní regionální aglomerace 14.11.2000
192/1998 Sb. Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj, kterým se vyhlašuje závazná část územního plánu velkého územního celku Chráněné krajinné oblasti Moravský kras 07.08.1998
144/1998 Sb. Nařízení vlády, kterým se vyhlašuje závazná část územního plánu velkého územního celku okresu Hodonín 30.06.1998
259/1995 Sb. Nařízení vlády, kterým se vyhlašuje závazná část územního plánu velkého územního celku okresu Cheb 13.11.1995
105/1994 Sb. Nařízení vlády, kterým se vyhlašuje závazná část územního plánu velkého územního celku Brněnské sídelní regionální aglomerace 27.05.1994
155/1992 Sb. Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Slovenskej republiky, ktorou sa určujú podmienky oprávnenia na projektové práce v odbore pozemkových úprav 24.04.1992
1/1990 Sb. Nařízení vlády Československé socialistické republiky o povinné úložce při zahajování staveb v roce 1990 10.01.1990
73/1987 Sb. Vyhláška Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 8/1983 Sb., o zvláštní způsobilosti k některým činnostem ve výstavbě 01.10.1987
89/1976 Sb. Vyhláška FMTIR o oprávnění k inženýrské činnosti 01.10.1976
79/1973 Sb. Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj o experimentálním ověřování ve výstavbě 01.08.1973
71/1961 Sb. Směrnice ministerstva financí, kterými se doplňují směrnice o odměnách a přirážkách za zhospodárnění, zkvalitnění a zrychlení investiční výstavby 15.07.1961
44/1956 Sb. Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o dokumentaci investiční výstavby 01.10.1956
9/1956 Sb. Vládní nařízení o dodávce a odběru vývozních investičních celků 01.04.1956
195/1947 Sb. Vyhláška ministra vnitra, kterou se opravuje tisková chyba v příloze k vyhlášce ministra techniky ze dne 4. července 1947, č. 125 Sb., o úplném znění zákona o stavební obnově
8/2006 Sb. Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj, kterým se uveřejňuje podle § 117 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, seznam krajských a obecních úřadů, které jsou stavebními úřady ke dni 1. listopadu 2005 06.01.2006
143/2002 Sb. Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj, kterým se vyhlašuje závazná část územního plánu velkého územního celku Beskydy 17.04.2002
466/2000 Sb. Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj, jímž se vyhlašáje 2. změna závazné části územního plánu velkého územního celku Ostravské aglomerace 29.12.2000
393/2000 Sb. Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj, jímž se vyhlašuje 2. změna závazné části územního plánu velkého územního celku Zlínské aglomerace 14.11.2000
143/1998 Sb. Nařízení vlády, kterým se vyhlašuje 1. změna a doplněk závazné části územního plánu velkého územního celku Ostravské aglomerace 30.06.1998
260/1995 Sb. Nařízení vlády, kterým se vyhlašuje 2. doplněk závazné části územního plánu rajónu Pražské středočeské aglomerace 13.11.1995
10/1995 Sb. Nařízení vlády, kterým se vyhlašuje závazná část územního plánu velkého územního celku Ralsko 06.02.1995
271/1994 Sb. Nařízení vlády, kterým se vyhlašuje závazná část územního plánu velkého územního celku Ropovod Ingolstadt 30.12.1994
233/1994 Sb. Nařízení vlády, kterým se vyhlašuje závazná část územního plánu velkého územního celku Jeseníky 15.12.1994
232/1994 Sb. Nařízení vlády, kterým se vyhlašuje závazná část územního plánu velkého územního celku Krkonoše 15.12.1994
185/1994 Sb. Nařízení vlády, kterým se vyhlašuje závazná část územního plánu velkého územního celku Ostravské aglomerace 30.09.1994
83/1987 Sb. Redakční sdělení o opravě chyby
107/1984 Sb. Vyhláška Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj, Federálního cenového úřadu, federálního ministerstva financí a Státní arbitráže Československé socialistické republiky, kterou se zrušují dosud platná ustanovení vyhlášky federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj, Federálního cenového úřadu, federálního ministerstva financí a Státní arbitráže Československé socialistické republiky č. 166/1971 Sb. ze dne 20. prosince 1971, kterou se mění a doplňují některá ustanovení vyhlášky č. 107/1966 Sb., o dokumentaci staveb, a vyhlášky č. 22/1967 Sb., o fakturování a placení dodávek pro investiční výstavbu a dodávek geologických prací, ve znění vyhlášky č. 136/1970 Sb., pokud jde o vedlejší rozpočtové náklady staveb, ve znění vyhlášky č. 104/1973 Sb., vyhlášky č. 163/1973 Sb. a vyhlášky č. 37/1983 Sb. 09.11.1984
67/1978 Sb. Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj, kterou se doplňuje vyhláška č. 75/1977 Sb., o opakovaných projektech 01.07.1978