Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
24 výsledků hledání
Řazení
Na stránku

Nalezené předpisy

Číslo Název předpisu Účinnost od
343/2020 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací daňových předpisů Evropské unie a v oblasti zamezení dvojímu zdanění 01.09.2020
627/2004 Sb. Zákon o evropské společnosti 14.12.2004
378/2010 Sb. Vyhláška o stanovení druhového seznamu pěstovaných rostlin 01.01.2011
169/2009 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 326/2001 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), g), h), i) a j) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pro maso, masné výrobky, ryby, ostatní vodní živočichy a výrobky z nich, vejce a výrobky z nich, ve znění vyhlášky č. 264/2003 Sb. 01.07.2009
59/1948 Sb. Platnost Všeobecné dohody o clech a obchodu 20.04.1948
126/2008 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o přeměnách obchodních společností a družstev 01.07.2008
320/2014 Sb. Vyhláška o informační povinnosti příjemce potravin v místě určení ve vztahu k některým druhům potravin 01.01.2015
502/1992 Sb. Smlouva o porozumění a přátelství mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Francouzskou republikou 15.10.1992
420/1992 Sb. Úmluva o řešení sporů z investic mezi státy a občany druhých států 14.10.1966
271/2009 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 474/2000 Sb., o stanovení požadavků na hnojiva, ve znění pozdějších předpisů 01.09.2009
42/1997 Sb. Dohoda o podpoře a ochraně investic mezi Českou republikou a Státem Kuvajt 21.01.1997
216/1990 Sb. Dohoda o spolupráci v oblasti školství, vědy a kultury mezi vládou Československé federativní republiky a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska 03.04.1990
38/1997 Sb. Smlouva o přátelských vztazích a spolupráci mezi Českou republikou a Ukrajinou 25.07.1996
578/1992 Sb. Smlouva o přátelských vztazích a spolupráci mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Španělským královstvím 10.12.1992
19/1980 Sb. Třístranná dohoda o zajištění a řádném uskutečňování dodávek tranzitu a odběru elektrické energie mezi vládou Československé socialistické republiky, Rakouskou spolkovou vládou a vládou Polské lidové republiky 02.08.1979
215/2009 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 627/2004 Sb., o evropské společnosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona č. 126/2002 Sb., zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, a zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 20.07.2009
41/1997 Sb. Dohoda o vzájemné podpoře a ochraně investic mezi vládou České republiky a vládou Chilské republiky 05.10.1996
646/1992 Sb. Dohoda o podpoře a ochraně investic mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska 26.10.1992
571/1992 Sb. Smlouva o přátelských vztazích a spolupráci mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Bulharskou republikou 06.10.1992
538/1992 Sb. Dohoda o vědeckotechnické spolupráci mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Spojených států amerických 03.06.1992
416/1992 Sb. Smlouva o dobrém sousedství, solidaritě a přátelské spolupráci mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Polskou republikou 04.05.1992
509/1990 Sb. Upravená dodatková dohoda o technické pomoci poskytované Mezinárodní agenturou pro atomovou energii vládě České a Slovenské Federativní Republiky 20.09.1990
71/1990 Sb. Dohoda o odchodu sovětských vojsk z území Československé socialistické republiky mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik 26.02.1990
37/1997 Sb. Smlouva o přátelských vztazích a spolupráci mezi Českou republikou a Rumunskem 28.05.1996