Objednat předplatné
57 výsledků hledání
Řazení
Na stránku

Nalezené předpisy

Číslo Název předpisu Účinnost od
361/2003 Sb. Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů 01.01.2007
12/2020 Sb. Zákon o právu na digitální služby 01.02.2020
277/2015 Sb. Vyhláška o postupu při určování výše náhrady za bolest a za ztížení společenského uplatnění příslušníků bezpečnostních sborů 26.10.2015
480/2004 Sb. Zákon o některých službách informační společnosti 07.09.2004
336/2019 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů 01.01.2020
153/1994 Sb. Zákon o zpravodajských službách České republiky 30.07.1994
304/2018 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů 01.01.2019
226/2019 Sb. Vyhláška o zdravotní způsobilosti ke službě v bezpečnostních sborech 01.10.2019
154/1994 Sb. Zákon o bezpečnostní informační službě 30.07.1994
289/2005 Sb. Zákon o Vojenském zpravodajství 01.08.2005
227/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech 01.07.2010
468/2011 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 01.01.2012
163/2019 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů 01.07.2019
274/2008 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Policii České republiky 01.01.2009
247/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů 01.01.2018
88/2002 Sb. Vyhláška k provedení knihovního zákona 13.03.2002
205/2019 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 289/2005 Sb., o Vojenském zpravodajství, ve znění pozdějších předpisů 06.09.2019
362/2003 Sb. Zákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů 01.01.2007
225/2016 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 277/2015 Sb., o postupu při určování výše náhrady za bolest a za ztížení společenského uplatnění příslušníků bezpečnostních sborů 21.07.2016
597/1992 Sb. Zákon o zrušení Československého rozhlasu, Československé televize a Československé tiskové kanceláře 23.12.1992
160/2007 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti ochrany spotřebitele 02.07.2007
207/1946 Sb. Zákon o udělování státní novinářské ceny Karla Havlíčka Borovského 20.11.1946
235/2018 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení § 48 odst. 2 č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů 18.10.2018
325/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 01.01.2018
658/2004 Sb. Vyhláška, kterou se mění účinnost vyhlášek provádějících zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů 23.12.2004
101/1947 Sb. Zákon o postavení redaktorů a o Svazech novinářů 24.06.1947
384/2004 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví vzor služebního průkazu příslušníka Úřadu pro zahraniční styky a informace 01.01.2007
123/1965 Sb. Zákon o Československé tiskové kanceláři 01.01.1966
359/2002 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví vzor služebního průkazu příslušníka Bezpečnostní informační služby 15.08.2002
67/1992 Sb. Zákon o Vojenském obranném zpravodajství 28.02.1992
530/2005 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 362/2003 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů 01.01.2006
166/1990 Sb. Zákon, kterým se zrušuje zákon č. 180/1980 Sb., o zřízení Federálního úřadu pro tisk a informace 10.05.1990
135/1965 Sb. Zákon Slovenské národní rady o působnosti Československé tiskové kanceláře na Slovensku 01.01.1966
374/2005 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví vzor služebního průkazu příslušníka Vojenského zpravodajství 27.09.2005
88/1981 Sb. Dohoda o kulturních a informačních střediscích mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Bulharské lidové republiky a Protokolu k ní 03.07.1981
356/2009 Sb. Vyhláška o informacích zaznamenávaných v Říčních informačních službách 16.10.2009
698/2004 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění termín nabytí účinnosti některých nařízení vlády, týkajících se služebního poměru příslušníků bezpečnostních sborů 31.12.2004
290/2005 Sb. Zákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o Vojenském zpravodajství 01.08.2005
316/1993 Sb. Zákon, kterým se mění zákon České národní rady č. 527/1992 Sb., o Bezpečnostní informační službě České republiky 30.12.1993
156/1993 Sb. Dohoda o společném využívání stanovených informačních a archívních fondů vzniklých z činnosti ministerstev vnitra v oblasti vnitřního pořádku a bezpečnosti mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky 01.01.1993
o1/c74/2016 Sb. Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby ve vyhlášce č. 277/2015 Sb. 17.06.2016
219/2015 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 25.09.2015
254/2012 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 03.08.2012
124/1996 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí na zrušení ust. § 16 odst. 1 č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě 17.05.1996
218/2009 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 20.07.2009
250/2008 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony související s oblastí evidence obyvatel 04.07.2008
244/1991 Sb. Zákon o Federální bezpečnostní informační službě a o používání zpravodajských prostředků 01.07.1991
88/1995 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 67/1992 Sb., o Vojenském obranném zpravodajství, ve znění zákona č. 153/1994 Sb. 01.06.1995
543/1992 Sb. Zákon o zrušení Federální bezpečnostní informační služby 31.12.1992
137/2019 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 356/2009 Sb., o informacích zaznamenávaných v Říčních informačních službách 19.06.2019