Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
57 výsledků hledání
Řazení
Na stránku

Nalezené předpisy

Číslo Název předpisu Účinnost od
361/2003 Sb. Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů 01.01.2007
12/2020 Sb. Zákon o právu na digitální služby 01.02.2020
277/2015 Sb. Vyhláška o postupu při určování výše náhrady za bolest a za ztížení společenského uplatnění příslušníků bezpečnostních sborů 26.10.2015
480/2004 Sb. Zákon o některých službách informační společnosti 07.09.2004
336/2019 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů 01.01.2020
153/1994 Sb. Zákon o zpravodajských službách České republiky 30.07.1994
154/1994 Sb. Zákon o bezpečnostní informační službě 30.07.1994
226/2019 Sb. Vyhláška o zdravotní způsobilosti ke službě v bezpečnostních sborech 01.10.2019
304/2018 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů 01.01.2019
289/2005 Sb. Zákon o Vojenském zpravodajství 01.08.2005
227/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech 01.07.2010
163/2019 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů 01.07.2019
247/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů 01.01.2018
274/2008 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Policii České republiky 01.01.2009
205/2019 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 289/2005 Sb., o Vojenském zpravodajství, ve znění pozdějších předpisů 06.09.2019
88/2002 Sb. Vyhláška k provedení knihovního zákona 13.03.2002
356/2009 Sb. Vyhláška o informacích zaznamenávaných v Říčních informačních službách 16.10.2009
362/2003 Sb. Zákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů 01.01.2007
468/2011 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 01.01.2012
225/2016 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 277/2015 Sb., o postupu při určování výše náhrady za bolest a za ztížení společenského uplatnění příslušníků bezpečnostních sborů 21.07.2016
235/2018 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení § 48 odst. 2 č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů 18.10.2018
101/1947 Sb. Zákon o postavení redaktorů a o Svazech novinářů 24.06.1947
67/1992 Sb. Zákon o Vojenském obranném zpravodajství 28.02.1992
530/2005 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 362/2003 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů 01.01.2006
290/2005 Sb. Zákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o Vojenském zpravodajství 01.08.2005
218/2009 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 20.07.2009
374/2005 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví vzor služebního průkazu příslušníka Vojenského zpravodajství 27.09.2005
244/1991 Sb. Zákon o Federální bezpečnostní informační službě a o používání zpravodajských prostředků 01.07.1991
325/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 01.01.2018
254/2012 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 03.08.2012
384/2004 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví vzor služebního průkazu příslušníka Úřadu pro zahraniční styky a informace 01.01.2007
597/1992 Sb. Zákon o zrušení Československého rozhlasu, Československé televize a Československé tiskové kanceláře 23.12.1992
250/2008 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony související s oblastí evidence obyvatel 04.07.2008
160/2007 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti ochrany spotřebitele 02.07.2007
543/1992 Sb. Zákon o zrušení Federální bezpečnostní informační služby 31.12.1992
527/1992 Sb. Zákon České národní rady o Bezpečnostní informační službě České republiky 24.11.1992
658/2004 Sb. Vyhláška, kterou se mění účinnost vyhlášek provádějících zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů 23.12.2004
517/2005 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění termín nabytí účinnosti některých nařízení vlády, týkajících se služebního poměru příslušníků bezpečnostních sborů 28.12.2005
123/1965 Sb. Zákon o Československé tiskové kanceláři 01.01.1966
137/2019 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 356/2009 Sb., o informacích zaznamenávaných v Říčních informačních službách 19.06.2019
698/2004 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění termín nabytí účinnosti některých nařízení vlády, týkajících se služebního poměru příslušníků bezpečnostních sborů 31.12.2004
124/1996 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí na zrušení ust. § 16 odst. 1 č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě 17.05.1996
156/1993 Sb. Dohoda o společném využívání stanovených informačních a archívních fondů vzniklých z činnosti ministerstev vnitra v oblasti vnitřního pořádku a bezpečnosti mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky 01.01.1993
108/1992 Sb. Oznámení federálního ministerstva dopravy o vydání výnosu, kterým se mění a doplňuje výnos o předpisu L 11 - Předpis o letových provozních službách 02.04.1992
81/1992 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady o Česko-slovenskej tlačovej kancelárii Slovenskej republiky 01.04.1992
166/1990 Sb. Zákon, kterým se zrušuje zákon č. 180/1980 Sb., o zřízení Federálního úřadu pro tisk a informace 10.05.1990
o1/c74/2016 Sb. Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby ve vyhlášce č. 277/2015 Sb. 17.06.2016
219/2015 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 25.09.2015
359/2002 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví vzor služebního průkazu příslušníka Bezpečnostní informační služby 15.08.2002
216/1995 Sb. Zákon o Vojenském obranném zpravodajství (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)