Objednat předplatné
99 výsledků hledání
Řazení
Na stránku

Nalezené předpisy

Číslo Název předpisu Účinnost od
144/1982 Sb. Celní úmluva o mezinárodní přepravě zboží na podkladě karnetů TIR 20.05.1978
7/1995 Sb. Evropská dohoda zakládající přidružení mezi ČR a Evropskými společenstvími 01.02.1995
64/1963 Sb. Madridská dohoda o potlačování falešných nebo klamavých údajů o původu zboží 01.06.1963
500/1992 Sb. Přístup k Dohodě o o Mezinárodním měnovém fondu, o Mezinárodní bance pro obnovu a rozvoj, o Mezinárodní finanční korporaci, o Mezinárodním sdružení pro rozvoj a o Mnohostranné agentuře pro investiční záruky 20.09.1990
83/1975 Sb. Dohoda o dalším rozvoji hospodářské, průmyslové a technické spolupráce mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Spolkové republiky Německa 22.01.1975
67/1970 Sb. Smlouva o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi Československou socialistickou republikou a Svazem sovětských socialistických republik 09.06.1970
44/1998 Sb. Rozhodnutí č. 3/97 Rady přidružení, přidružení mezi Evropskými společenstvími a Českou republikou na straně druhé o vývozu některých ocelářských výrobků 01.01.1998
14/1965 Sb. Dohoda o zřízení organizace pro spolupráci v hutnictví železa a Statut organizace pro spolupráci v hutnictví železa Intermetall 02.11.1964
71/1951 Sb. Dodatková dohoda k obchodní dohodě mezi republikou Československou a Nizozemím 28.02.1951
226/1994 Sb. Prozatímní dohoda o obchodu a otázkách s obchodem souvisejících mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Evropským hospodářským společenstvím a Evropským společenstvím uhlí a oceli a protokolů k ní 01.03.1992
93/1984 Sb. Dohoda o technické a jiné pomoci silničním vozidlům provádějícím mezinárodní dopravu 22.02.1984
49/1974 Sb. Smlouva o přátelství a spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Mongolskou lidovou republikou 05.02.1974
91/1967 Sb. Smlouva o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi Československou socialistickou republikou a Německou demokratickou republikou 26.06.1967
192/1947 Sb. Mierová smluva s Maďarskom 14.10.1947
68/1946 Sb. Dohoda o Mezinárodním měnovém fondu 19.12.1945
66/1997 Sb. Usnesení č. 3/1996 Smíšeného výboru Evropského společenství a Evropského sdružení volného obchodu (ES-ESVO) Společný tranzitní režim o změně článku 50 přílohy II Úmluvy o společném tranzitním režimu 01.03.1997
574/1992 Sb. Dohoda o vzájemné podpoře a ochraně investic mezi Československou socialistickou republikou a Hospodářskou unií belgicko-lucemburskou 13.02.1992
554/1992 Sb. Dohoda o obchodně ekonomických vztazích a vědeckotechnické spolupráci mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Ukrajinské sovětské socialistické republiky 30.07.1991
54/1988 Sb. Dohoda o používání národních měn při zúčtování v rámci přímých vztahů mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik 02.03.1988
15/1987 Sb. Úmluva o právní způsobilosti, výsadách a imunitách Rady vzájemné hospodářské pomoci 12.09.1986
75/1979 Sb. Dohoda o kulturní a vědecké spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky 19.04.1979
187/1964 Sb. Dohoda o vytvoření a provozu společného parku nákladních vozů 20.08.1964
5/1963 Sb. Dohoda o zřízení Centrální dispečerské organizace propojených energetických systémů sedmi států 25.07.1962
225/1998 Sb. Rozhodnutí č. 1/98 Rady přidružení mezi Evropskými společenstvími a Českou republikou o přijetí prováděcích pravidel pro uplatnění ustanovení o státní podpoře 11.07.1998
646/1992 Sb. Dohoda o podpoře a ochraně investic mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska 26.10.1992
25/1987 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se mění vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 3/1982 Sb., o osvobození obchodního zboží dováženého a pocházejícího z rozvojových zemí od dovozního cla, ve znění vyhlášky federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 40/1984 Sb. 13.04.1987
19/1986 Sb. Dohoda o spolupráci v oblasti tvorby a používání referenčních materiálů Rady vzájemné hospodářské pomoci 03.10.1985
129/1980 Sb. Dohoda o hospodářské a technické spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Argentinské republiky 02.06.1980
107/1980 Sb. Dohoda o ekonomické, vědecké a technické spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a Federální vojenskou vládou Nigerijské federativní republiky 14.12.1979
121/1976 Sb. Obchodní dohoda mezi Československou socialistickou republikou a Senegalskou republikou 25.06.1976
309/1997 Sb. Dohoda o založení Evropské banky pro obnovu a rozvoj 28.03.1991
239/1997 Sb. Dohoda o obchodní a hospodářské spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Austrálie 08.07.1997
187/1997 Sb. Dohoda o vzájemné podpoře a ochraně investic mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Tureckou republikou 01.08.1997
642/1992 Sb. Dohoda o obchodu a platbách Protokol o vypořádání vzájemných pohledávek a závazků mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Polské republiky 08.05.1992
32/1986 Sb. Dlouhodobá dohoda o hospodářské, průmyslové a technické spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Francouzské republiky 23.01.1986
134/1985 Sb. Dlouhodobý program rozvoje ekonomické, průmyslové a technické spolupráce mezi Československou socialistickou republikou a Dánským královstvím 05.11.1985
37/1984 Sb. Smlouva o přátelství a spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Angolskou lidovou republikou 24.01.1984
122/1982 Sb. Smlouva o přátelství a spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Jemenskou lidovou demokratickou republikou 20.07.1982
3/1982 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o osvobození obchodního zboží dováženého a pocházejícího z rozvojových zemí od dovozního cla 15.01.1982
96/1980 Sb. Základní dohoda o vědeckotechnické spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Spojenými státy mexickými 12.02.1980
70/1972 Sb. Dohoda o kulturní a vědecké spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Svazem sovětských socialistických republik 13.07.1972
90/1969 Sb. Dlouhodobá obchodní dohoda mezi Československou socialistickou republikou a Hospodářskou unií Benelux 20.12.1968
39/1965 Sb. Dohoda o kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky 19.02.1965
15/1963 Sb. Smlouva o přátelství a spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Indonéskou republikou 10.01.1963
169/1960 Sb. Dohoda o mezinárodní přímé sdružené přepravě zboží železnice-voda 02.08.1960
6/1954 Sb. Předběžné provádění některých ustanovení přílohy A. listiny X-Československo, připojené k protokolu o podmínkách přístupu k Všeobecné dohodě o clech a obchodu 16.12.1953
40/1999 Sb. Rozhodnutí č. 7/98 Rady přidružení, přidružení mezi Evropskými společenstvími a Českou republikou prodlužující systém dvojité kontroly stanovený Rozhodnutím č. 3/97 Rady přidružení 01.01.1999
240/1997 Sb. Usnesení č. 2/97 Smíšeného výboru Evropského společenství a Evropského sdružení volného obchodu (ES-ESVO) Společný tranzitní režim o změně přílohy I a II Úmluvy o společném tranzitním režimu a Usnesení č. 3/97 Smíšeného výboru Evropského společenství a Ev 01.10.1997
81/1997 Sb. Dohoda o hospodářské, průmyslové a technické spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Finskou republikou 27.09.1996
70/1997 Sb. Rozhodnutí č. 4/96 Rady přidružení, přidružení o vývozu ocelářských výrobků ESUO a ES mezi Evropskými společenstvími a Českou republikou 01.01.1997