Objednat předplatné
99 výsledků hledání
Řazení
Na stránku

Nalezené předpisy

Číslo Název předpisu Účinnost od
7/1995 Sb. Evropská dohoda zakládající přidružení mezi ČR a Evropskými společenstvími 01.02.1995
68/1946 Sb. Dohoda o Mezinárodním měnovém fondu 19.12.1945
144/1982 Sb. Celní úmluva o mezinárodní přepravě zboží na podkladě karnetů TIR 20.05.1978
642/1992 Sb. Dohoda o obchodu a platbách Protokol o vypořádání vzájemných pohledávek a závazků mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Polské republiky 08.05.1992
192/1947 Sb. Mierová smluva s Maďarskom 14.10.1947
54/1988 Sb. Dohoda o používání národních měn při zúčtování v rámci přímých vztahů mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik 02.03.1988
226/1946 Sb. Vládní vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost dohoda o vyclívání jihoslovanských vín 15.12.1946
156/1946 Sb. Dojednanie pre utvorenie Europskej uholnej organizácie 12.06.1946
25/1987 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se mění vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 3/1982 Sb., o osvobození obchodního zboží dováženého a pocházejícího z rozvojových zemí od dovozního cla, ve znění vyhlášky federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 40/1984 Sb. 13.04.1987
19/1980 Sb. Třístranná dohoda o zajištění a řádném uskutečňování dodávek tranzitu a odběru elektrické energie mezi vládou Československé socialistické republiky, Rakouskou spolkovou vládou a vládou Polské lidové republiky 02.08.1979
67/1970 Sb. Smlouva o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi Československou socialistickou republikou a Svazem sovětských socialistických republik 09.06.1970
66/1997 Sb. Usnesení č. 3/1996 Smíšeného výboru Evropského společenství a Evropského sdružení volného obchodu (ES-ESVO) Společný tranzitní režim o změně článku 50 přílohy II Úmluvy o společném tranzitním režimu 01.03.1997
32/1986 Sb. Dlouhodobá dohoda o hospodářské, průmyslové a technické spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Francouzské republiky 23.01.1986
134/1985 Sb. Dlouhodobý program rozvoje ekonomické, průmyslové a technické spolupráce mezi Československou socialistickou republikou a Dánským královstvím 05.11.1985
37/1984 Sb. Smlouva o přátelství a spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Angolskou lidovou republikou 24.01.1984
3/1982 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o osvobození obchodního zboží dováženého a pocházejícího z rozvojových zemí od dovozního cla 15.01.1982
134/1979 Sb. Obchodní dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Filipínské republiky 22.11.1978
133/1978 Sb. Dohoda o vzájemném uznávání autorských osvědčení a jiných ochranných dokumentů na vynálezy 13.08.1977
20/1977 Sb. Dohoda o společném užívání kontejnerů v mezinárodní dopravě 05.09.1976
4/1977 Sb. Dohoda o rozvoji hospodářské, průmyslové a technické spolupráce mezi Československou socialistickou republikou a Hospodářskou unií belgicko-lucemburskou 27.01.1976
86/1975 Sb. Protokol o změnách Dohody o mnohostranném zúčtování v převoditelných rublech a o zřízení Mezinárodní banky hospodářské spolupráce 26.06.1973
57/1968 Sb. Dohoda o výměně obchodních zastoupení mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé spolkové republiky 15.02.1968
187/1964 Sb. Dohoda o vytvoření a provozu společného parku nákladních vozů 20.08.1964
64/1963 Sb. Madridská dohoda o potlačování falešných nebo klamavých údajů o původu zboží 01.06.1963
169/1960 Sb. Dohoda o mezinárodní přímé sdružené přepravě zboží železnice-voda 02.08.1960
44/1998 Sb. Rozhodnutí č. 3/97 Rady přidružení, přidružení mezi Evropskými společenstvími a Českou republikou na straně druhé o vývozu některých ocelářských výrobků 01.01.1998
500/1992 Sb. Přístup k Dohodě o o Mezinárodním měnovém fondu, o Mezinárodní bance pro obnovu a rozvoj, o Mezinárodní finanční korporaci, o Mezinárodním sdružení pro rozvoj a o Mnohostranné agentuře pro investiční záruky 20.09.1990
5/1989 Sb. Úmluva o Systému posuzování jakosti a certifikace vzájemně dodávaných výrobků 07.12.1988
103/1987 Sb. Dohoda o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Afghánské demokratické republiky 29.04.1987
82/1987 Sb. Smlouva o přátelství a spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Syrskou arabskou republikou 25.06.1987
15/1987 Sb. Úmluva o právní způsobilosti, výsadách a imunitách Rady vzájemné hospodářské pomoci 12.09.1986
46/1986 Sb. Dohoda o spolupráci v oblasti vývoje prostředků robototechniky, robotizovaných komplexů a pružných výrobních systémů a o zřízení mezinárodního vědeckovýrobního sdružení ROBOT mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských soc 22.03.1985
19/1986 Sb. Dohoda o spolupráci v oblasti tvorby a používání referenčních materiálů Rady vzájemné hospodářské pomoci 03.10.1985
93/1984 Sb. Dohoda o technické a jiné pomoci silničním vozidlům provádějícím mezinárodní dopravu 22.02.1984
40/1984 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se mění vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 3/1982 Sb., o osvobození obchodního zboží dováženého a pocházejícího z rozvojových zemí od dovozního cla 10.05.1984
136/1983 Sb. Dohoda o spolupráci při tvorbě a používání etalonů Rady vzájemné hospodářské pomoci 05.10.1983
49/1983 Sb. Dohoda o vzájemném uznávání výsledků typových zkoušek a úředního ověření měřidel členskými státy RVHP 02.10.1982
122/1982 Sb. Smlouva o přátelství a spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Jemenskou lidovou demokratickou republikou 20.07.1982
129/1980 Sb. Dohoda o hospodářské a technické spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Argentinské republiky 02.06.1980
108/1980 Sb. Úvěrová dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a Federální vojenskou vládou Nigerijské federativní republiky 01.02.1980
107/1980 Sb. Dohoda o ekonomické, vědecké a technické spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a Federální vojenskou vládou Nigerijské federativní republiky 14.12.1979
96/1980 Sb. Základní dohoda o vědeckotechnické spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Spojenými státy mexickými 12.02.1980
75/1979 Sb. Dohoda o kulturní a vědecké spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky 19.04.1979
107/1978 Sb. Dlouhodobá dohoda o obchodní výměně a rozvoji hospodářské a průmyslové kooperace mezi Československou socialistickou republikou a Španělským královstvím 05.05.1978
53/1978 Sb. Smlouva o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi Československou socialistickou republikou a Německou demokratickou republikou 20.04.1978
69/1977 Sb. Obchodní dohoda a Platební dohoda mezi Československou socialistickou republikou a Afghánskou republikou 05.04.1977
5/1977 Sb. Dohoda o hospodářské, průmyslové a technické spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Nizozemským královstvím 06.09.1976
121/1976 Sb. Obchodní dohoda mezi Československou socialistickou republikou a Senegalskou republikou 25.06.1976
83/1975 Sb. Dohoda o dalším rozvoji hospodářské, průmyslové a technické spolupráce mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Spolkové republiky Německa 22.01.1975
49/1974 Sb. Smlouva o přátelství a spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Mongolskou lidovou republikou 05.02.1974