Objednat předplatné
5095 výsledků hledání
Řazení
Na stránku

Nalezené předpisy

Číslo Název předpisu Účinnost od
586/1992 Sb. Zákon o daních z příjmů 01.01.1993
235/2004 Sb. Zákon o dani z přidané hodnoty 01.05.2004
280/2009 Sb. Daňový řád 01.01.2011
563/1991 Sb. Zákon o účetnictví 01.01.1992
361/2003 Sb. Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů 01.01.2007
127/2005 Sb. Zákon o elektronických komunikacích 01.05.2005
120/2001 Sb. Exekuční řád 01.05.2001
56/2001 Sb. Zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích 01.07.2001
549/1991 Sb. Zákon o soudních poplatcích 01.01.1992
119/2002 Sb. Zákon o střelných zbraních a střelivu 01.01.2003
500/2002 Sb. Prováděcí vyhláška k podvojnému účetnictví pro podnikatele 01.01.2003
155/1995 Sb. Zákon o důchodovém pojištění 01.01.1996
634/2004 Sb. Zákon o správních poplatcích 16.01.2005
250/2000 Sb. Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 01.01.2001
274/2001 Sb. Zákon o vodovodech a kanalizacích 01.01.2002
218/2000 Sb. Zákon o rozpočtových pravidlech 01.01.2001
166/1999 Sb. Veterinární zákon 28.09.1999
168/1999 Sb. Zákon o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla 30.07.1999
127/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky č. 280 o prodloužení zákazu maloobchodního prodeje, prodeje služeb a některých dalších činností až na výjimky do 1. dubna 2020 do 6:00 hod, o dočasných aspektech v pracovněprávních vztazích, požadavcích na zabalené potraviny 23.03.2020
334/1992 Sb. Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu 01.07.1992
340/2013 Sb. Zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí 01.01.2014
589/1992 Sb. Zákon o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 01.01.1993
256/2004 Sb. Zákon o podnikání na kapitálovém trhu 01.05.2004
353/2003 Sb. Zákon o spotřebních daních 01.01.2004
338/1992 Sb. Zákon o dani z nemovitých věcí 01.01.1993
112/2016 Sb. Zákon o evidenci tržeb 01.12.2016
114/2002 Sb. Vyhláška o fondu kulturních a sociálních potřeb 01.05.2002
320/2001 Sb. Zákon o finanční kontrole 01.01.2002
170/2018 Sb. Zákon o distribuci pojištění a zajištění 01.12.2018
16/1993 Sb. Zákon o dani silniční 01.01.1993
441/2013 Sb. Oceňovací vyhláška 01.01.2014
370/2017 Sb. Zákon o platebním styku 13.01.2018
565/1990 Sb. Zákon o místních poplatcích 01.01.1991
21/1992 Sb. Zákon o bankách 01.02.1992
593/1992 Sb. Zákon o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů 01.01.1993
410/2009 Sb. Prováděcí vyhláška k účetnictví pro některé vybrané účetní jednotky 01.01.2010
241/2000 Sb. Zákon o hospodářských opatřeních pro krizové stavy 01.01.2001
110/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky č. 264 nařizuje, že zákaz maloobchodního prodeje a prodeje služeb v provozovnách, se dále nevztahuje na realitní zprostředkování a činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
504/2002 Sb. Prováděcí vyhláška k podvojnému účetnictví pro nepodnikatelské subjekty 01.01.2003
151/1997 Sb. Zákon o oceňování majetku 01.01.1998
365/2000 Sb. Zákon o informačních systémech veřejné správy 23.10.2000
198/2009 Sb. Antidiskriminační zákon 01.09.2009
254/2004 Sb. Zákon o omezení plateb v hotovosti 01.07.2004
277/2009 Sb. Zákon o pojišťovnictví 01.01.2010
526/1990 Sb. Zákon o cenách 01.01.1991
6/1993 Sb. Zákon o České národní bance 01.01.1993
130/2002 Sb. Zákon o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků 01.07.2002
191/1950 Sb. Zákon směnečný a šekový 01.01.1951
480/2001 Sb. Nařízení vlády, kterým se vydává celní sazebník a kterým se stanoví sazby dovozního cla pro zboží pocházející z rozvojových a nejméně rozvinutých zemí a podmínky pro jejich uplatnění (celní sazebník) 01.01.2002
29/2000 Sb. Zákon o poštovních službách 01.07.2000