Přejít na PLUS
Řazení
...

Nalezeno 5029 předpisů

Číslo Název předpisu Účinnost od
586/1992 Sb. Zákon o daních z příjmů 01.01.1993
235/2004 Sb. Zákon o dani z přidané hodnoty 01.05.2004
563/1991 Sb. Zákon o účetnictví 01.01.1992
280/2009 Sb. Daňový řád 01.01.2011
361/2003 Sb. Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů 01.01.2007
127/2005 Sb. Zákon o elektronických komunikacích 01.05.2005
56/2001 Sb. Zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích 01.07.2001
549/1991 Sb. Zákon o soudních poplatcích 01.01.1992
120/2001 Sb. Exekuční řád 01.05.2001
119/2002 Sb. Zákon o střelných zbraních a střelivu 01.01.2003
155/1995 Sb. Zákon o důchodovém pojištění 01.01.1996
274/2001 Sb. Zákon o vodovodech a kanalizacích 01.01.2002
634/2004 Sb. Zákon o správních poplatcích 16.01.2005
340/2013 Sb. Zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí 01.01.2014
441/2013 Sb. Oceňovací vyhláška 01.01.2014
256/2004 Sb. Zákon o podnikání na kapitálovém trhu 01.05.2004
250/2000 Sb. Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 01.01.2001
168/1999 Sb. Zákon o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla 30.07.1999
500/2002 Sb. Prováděcí vyhláška k podvojnému účetnictví pro podnikatele 01.01.2003
166/1999 Sb. Veterinární zákon 28.09.1999
218/2000 Sb. Zákon o rozpočtových pravidlech 01.01.2001
320/2001 Sb. Zákon o finanční kontrole 01.01.2002
112/2016 Sb. Zákon o evidenci tržeb 01.12.2016
334/1992 Sb. Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu 01.07.1992
170/2018 Sb. Zákon o distribuci pojištění a zajištění 01.12.2018
191/1950 Sb. Zákon směnečný a šekový 01.01.1951
16/1993 Sb. Zákon o dani silniční 01.01.1993
565/1990 Sb. Zákon o místních poplatcích 01.01.1991
353/2003 Sb. Zákon o spotřebních daních 01.01.2004
114/2002 Sb. Vyhláška o fondu kulturních a sociálních potřeb 01.05.2002
370/2017 Sb. Zákon o platebním styku 13.01.2018
338/1992 Sb. Zákon o dani z nemovitých věcí 01.01.1993
80/2019 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony 01.04.2019
21/1992 Sb. Zákon o bankách 01.02.1992
304/2018 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů 01.01.2019
151/1997 Sb. Zákon o oceňování majetku 01.01.1998
198/2009 Sb. Antidiskriminační zákon 01.09.2009
410/2009 Sb. Prováděcí vyhláška k účetnictví pro některé vybrané účetní jednotky 01.01.2010
277/2015 Sb. Vyhláška o postupu při určování výše náhrady za bolest a za ztížení společenského uplatnění příslušníků bezpečnostních sborů 26.10.2015
589/1992 Sb. Zákon o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 01.01.1993
254/2004 Sb. Zákon o omezení plateb v hotovosti 01.07.2004
190/2004 Sb. Zákon o dluhopisech 01.05.2004
526/1990 Sb. Zákon o cenách 01.01.1991
277/2009 Sb. Zákon o pojišťovnictví 01.01.2010
348/2005 Sb. Zákon o rozhlasových a televizních poplatcích 13.09.2005
130/2002 Sb. Zákon o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků 01.07.2002
365/2000 Sb. Zákon o informačních systémech veřejné správy 23.10.2000
256/2019 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 01.11.2019
17/2012 Sb. Zákon o Celní správě České republiky 01.01.2013
125/1993 Sb. Vyhláška ministerstva financí, kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti organizace za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání 22.04.1993
 
...