Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
5178 výsledků hledání
Řazení
Na stránku

Nalezené předpisy

Číslo Název předpisu Účinnost od
586/1992 Sb. Zákon o daních z příjmů 01.01.1993
235/2004 Sb. Zákon o dani z přidané hodnoty 01.05.2004
280/2009 Sb. Daňový řád 01.01.2011
168/1999 Sb. Zákon o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla 30.07.1999
563/1991 Sb. Zákon o účetnictví 01.01.1992
361/2003 Sb. Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů 01.01.2007
155/1995 Sb. Zákon o důchodovém pojištění 01.01.1996
56/2001 Sb. Zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích 01.07.2001
549/1991 Sb. Zákon o soudních poplatcích 01.01.1992
461/2020 Sb. Zákon o kompenzačním bonusu v souvislosti se zákazem nebo omezením podnikatelské činnosti v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 14.11.2020
119/2002 Sb. Zákon o střelných zbraních a střelivu 01.01.2003
218/2000 Sb. Zákon o rozpočtových pravidlech 01.01.2001
250/2000 Sb. Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 01.01.2001
120/2001 Sb. Exekuční řád 01.05.2001
159/2020 Sb. Zákon o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 15.04.2020
127/2005 Sb. Zákon o elektronických komunikacích 01.05.2005
634/2004 Sb. Zákon o správních poplatcích 16.01.2005
334/1992 Sb. Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu 01.07.1992
274/2001 Sb. Zákon o vodovodech a kanalizacích 01.01.2002
500/2002 Sb. Prováděcí vyhláška k podvojnému účetnictví pro podnikatele 01.01.2003
256/2004 Sb. Zákon o podnikání na kapitálovém trhu 01.05.2004
114/2002 Sb. Vyhláška o fondu kulturních a sociálních potřeb 01.05.2002
441/2013 Sb. Oceňovací vyhláška 01.01.2014
170/2018 Sb. Zákon o distribuci pojištění a zajištění 01.12.2018
565/1990 Sb. Zákon o místních poplatcích 01.01.1991
353/2003 Sb. Zákon o spotřebních daních 01.01.2004
16/1993 Sb. Zákon o dani silniční 01.01.1993
338/1992 Sb. Zákon o dani z nemovitých věcí 01.01.1993
191/1950 Sb. Zákon směnečný a šekový 01.01.1951
166/1999 Sb. Veterinární zákon 28.09.1999
21/1992 Sb. Zákon o bankách 01.02.1992
320/2001 Sb. Zákon o finanční kontrole 01.01.2002
151/1997 Sb. Zákon o oceňování majetku 01.01.1998
589/1992 Sb. Zákon o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 01.01.1993
370/2017 Sb. Zákon o platebním styku 13.01.2018
410/2009 Sb. Prováděcí vyhláška k účetnictví pro některé vybrané účetní jednotky 01.01.2010
198/2009 Sb. Antidiskriminační zákon 01.09.2009
365/2000 Sb. Zákon o informačních systémech veřejné správy 23.10.2000
386/2020 Sb. Zákon, kterým se zrušuje zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů, a mění a zrušují další související právní předpisy 26.09.2020
254/2004 Sb. Zákon o omezení plateb v hotovosti 01.07.2004
277/2009 Sb. Zákon o pojišťovnictví 01.01.2010
283/2020 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 01.01.2021
277/2015 Sb. Vyhláška o postupu při určování výše náhrady za bolest a za ztížení společenského uplatnění příslušníků bezpečnostních sborů 26.10.2015
593/1992 Sb. Zákon o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů 01.01.1993
185/2020 Sb. Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na odvětví cestovního ruchu 24.04.2020
130/2002 Sb. Zákon o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků 01.07.2002
526/1990 Sb. Zákon o cenách 01.01.1991
270/2010 Sb. Vyhláška o inventarizaci majetku a závazků 05.10.2010
17/2012 Sb. Zákon o Celní správě České republiky 01.01.2013
323/2002 Sb. Vyhláška o rozpočtové skladbě 19.07.2002