Přejít na PLUS
Řazení

Nalezeno 172 předpisů

Číslo Název předpisu Účinnost od
227/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech 01.07.2010
539/1992 Sb. Puncovní zákon 31.12.1992
21/2019 Sb. Vyhláška o vydání zlaté 100 000 000 Kč mince ke 100 letům česko-slovenské koruny 31.01.2019
281/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu 01.01.2011
250/2014 Sb. Zákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o státní službě 01.01.2015
130/2008 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 01.07.2008
22/2019 Sb. Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí založení Československého červeného kříže 06.02.2019
124/2008 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 01.07.2008
363/2003 Sb. Vyhláška, kterou se provádí puncovní zákon 01.01.2004
19/1993 Sb. Zákon o orgánech státní správy ČR v oblasti puncovnictví a zkoušení drahých kovů 01.01.1993
254/2008 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu 01.09.2008
228/2018 Sb. Vyhláška o vydání mincí po 20 Kč vzoru 2018 I 24.10.2018
440/2003 Sb. Zákon o nakládání se surovými diamanty, o podmínkách jejich dovozu, vývozu a tranzitu 03.01.2004
50/1979 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných padesátikorun k 30. výročí IX. sjezdu Komunistické strany Československa 23.05.1979
53/1993 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví výše puncovních poplatků a způsob jejich placení 29.01.1993
150/1947 Sb. Dohoda o reparacích od Německa, o založení Mezispojeneckého reparačního úřadu a o vrácení měnového zlata 24.01.1946
70/2006 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o provádění mezinárodních sankcí 01.04.2006
76/1976 Sb. Zákon o ražbě československých dukátů 02.07.1976
71/1949 Sb. Vyhláška ministerstva průmyslu, jíž se stanoví úřední značky pro platinové, zlaté a stříbrné zboží 15.03.1949
230/2018 Sb. Vyhláška o vydání mincí po 20 Kč vzoru 2018 III 24.10.2018
275/2018 Sb. Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 300. výročí úmrtí Jana Brokoffa 12.12.2018
r1/c16/1993 Sb. Redakční sdělení o opravě chyb v zákonu ČNR č. 19/1993 Sb. a ve vyhlášce č. 540/1992 Sb. 29.01.1993
265/2015 Sb. Vyhláška o vydání pamětní stříbrné pětisetkoruny k 250. výročí narození Václava Tháma 21.10.2015
20/1972 Sb. Vyhláška ministra financí Československé socialistické republiky o vydání pamětních stříbrných dvacetikorun k 100. výročí úmrtí A. Sládkoviče a pamětních stříbrných padesátikorun k 50. výročí úmrtí J. V. Myslbeka 26.04.1972
203/1949 Sb. Vládní nařízení o ražbě a vydání stříbrných stokorun na paměť sedmistého výročí vydání horního práva jihlavského 30.08.1949
229/2018 Sb. Vyhláška o vydání mincí po 20 Kč vzoru 2018 II 24.10.2018
183/2013 Sb. Vyhláška o vydání zlaté mince po 10 000 Kč k 1150. výročí příchodu věrozvěstů Konstantina a Metoděje 03.07.2013
423/2010 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů 30.12.2010
15/2004 Sb. Úplné znění zákona č. 539/1992 Sb., o puncovnictví a zkoušení drahých kovů (puncovní zákon), jak vyplývá z pozdějších změn
325/2000 Sb. Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se mění vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky č. 53/1993 Sb., kterou se stanoví výše puncovních poplatků a způsob jejich placení, ve znění vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu č. 67/1995 Sb. 01.01.2001
55/2018 Sb. Vyhláška o vydání zlaté mince „Hrad Zvíkov“ po 5000 Kč 29.05.2018
265/2016 Sb. Vyhláška o vydání zlaté mince „Hrad Bezděz“ po 5000 Kč 25.10.2016
324/2000 Sb. Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se mění vyhláška Federálního ministerstva hospodářství č. 540/1992 Sb., kterou se provádí zákon o puncovnictví a zkoušení drahých kovů (puncovní zákon) 01.01.2001
268/1992 Sb. Vyhláška Státní banky československé o vydání pamětních stříbrných stokorun k 50. výročí vyhlazení Lidic a Ležáků 10.06.1992
138/1989 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných stokorun k 100. výročí narození Karla Čapka 15.12.1989
98/1983 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných stokorun a pamětních stříbrných pětisetkorun k 100. výročí otevření Národního divadla 03.10.1983
255/1949 Sb. Vládní nařízení o ražbě a vydání stříbrných stokorun a stříbrných padesátikorun na paměť 70. narozenin generalissima J. V. Stalina 21.12.1949
224/2018 Sb. Vyhláška o vydání pamětní zlaté mince po 10 000 Kč ke 100. výročí vzniku Československa 23.10.2018
223/2018 Sb. Vyhláška o vydání pamětní stříbrné pětisetkoruny ke 100. výročí Washingtonské deklarace 17.10.2018
15/2018 Sb. Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 500. výročí vydání Klaudyánovy mapy 28.02.2018
377/2017 Sb. Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 650. výročí vysvěcení kaple sv. Václava v katedrále sv. Víta 29.11.2017
109/2016 Sb. Vyhláška o vydání zlaté mince „Hrad Kost“ po 5000 Kč 31.05.2016
260/2015 Sb. Vyhláška o vydání zlaté mince „Mariánský most v Ústí nad Labem“ po 5 000 Kč 13.10.2015
157/2006 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 19/1993 Sb., o orgánech státní správy České republiky v oblasti puncovnictví a zkoušení drahých kovů, ve znění zákona č. 309/2002 Sb., a zákon č. 539/1992 Sb., o puncovnictví a zkoušení drahých kovů (puncovní zákon), ve znění pozdějších předpisů 01.05.2006
131/2005 Sb. Úplné znění zákona č. 440/2003 Sb., o nakládání se surovými diamanty, o podmínkách jejich dovozu, vývozu a tranzitu a o změně některých zákonů, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 60/2005 Sb.
60/2005 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 440/2003 Sb., o nakládání se surovými diamanty, o podmínkách jejich dovozu, vývozu a tranzitu a o změně některých zákonů, a zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů 08.02.2005
364/2003 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 53/1993 Sb., kterou se stanoví výše puncovních poplatků a způsob jejich placení, ve znění pozdějších předpisů 01.01.2004
67/1995 Sb. Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky č. 53/1993 Sb., kterou se stanoví výše puncovních poplatků a způsob jejich placení 01.05.1995
88/1960 Sb. Vyhláška ministra hutního průmyslu a rudných dolů, kterou se mění vyhláška č. 123/1955 Ú. l., o státní službě pro drahé kovy 01.07.1960
332/2017 Sb. Vyhláška o vydání zlaté mince „Hrad Pernštejn“ po 5 000 Kč 24.10.2017