Objednat předplatné
180 výsledků hledání
Řazení
Na stránku

Nalezené předpisy

Číslo Název předpisu Účinnost od
227/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech 01.07.2010
539/1992 Sb. Puncovní zákon 31.12.1992
250/2014 Sb. Zákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o státní službě 01.01.2015
281/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu 01.01.2011
130/2008 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 01.07.2008
124/2008 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 01.07.2008
237/2019 Sb. Vyhláška o vydání zlaté mince „Hrad Švihov“ po 5 000 Kč 01.10.2019
363/2003 Sb. Vyhláška, kterou se provádí puncovní zákon 01.01.2004
254/2008 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu 01.09.2008
440/2003 Sb. Zákon o nakládání se surovými diamanty, o podmínkách jejich dovozu, vývozu a tranzitu 03.01.2004
152/2019 Sb. Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 600. výročí první pražské defenestrace 24.07.2019
151/2019 Sb. Vyhláška o vydání pamětní stříbrné pětisetkoruny ke 100. výročí zahájení vydávání československých platidel 03.07.2019
265/2015 Sb. Vyhláška o vydání pamětní stříbrné pětisetkoruny k 250. výročí narození Václava Tháma 21.10.2015
19/1993 Sb. Zákon o orgánech státní správy ČR v oblasti puncovnictví a zkoušení drahých kovů 01.01.1993
57/1978 Sb. Nařízení vlády Československé socialistické republiky o ražbě československých dukátů k 600. výročí úmrtí Karla IV. 19.06.1978
150/1947 Sb. Dohoda o reparacích od Německa, o založení Mezispojeneckého reparačního úřadu a o vrácení měnového zlata 24.01.1946
127/2019 Sb. Vyhláška o vydání zlaté mince „Hrad Veveří“ po 5000 Kč 28.05.2019
169/2017 Sb. Vyhláška o vydání pamětní stříbrné pětisetkoruny ke 100. výročí bitvy u Zborova 28.06.2017
63/2019 Sb. Vyhláška o vydání pamětní zlaté 10 000 Kč mince ke 100. výročí zavedení československé měny 05.03.2019
33/1987 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných pětisetkorun k 100. výročí narození Josefa Lady 15.05.1987
5/1983 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání stříbrných pamětních stokorun k 100. výročí narození Jaroslava Haška 21.04.1983
96/2019 Sb. Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvoutisícikoruny se zlatou inlejí ke 100. výročí zavedení československé koruny 10.04.2019
265/2016 Sb. Vyhláška o vydání zlaté mince „Hrad Bezděz“ po 5000 Kč 25.10.2016
292/2011 Sb. Vyhláška o vydání zlaté mince „Renesanční most ve Stříbře“ po 5000 Kč 11.10.2011
17/1977 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných stokorun k 300. výročí úmrtí Václava Hollara 24.03.1977
21/2019 Sb. Vyhláška o vydání zlaté 100 000 000 Kč mince ke 100 letům česko-slovenské koruny 31.01.2019
30/1985 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných stokorun k 10. výročí konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě 01.05.1985
224/2018 Sb. Vyhláška o vydání pamětní zlaté mince po 10 000 Kč ke 100. výročí vzniku Československa 23.10.2018
70/2006 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o provádění mezinárodních sankcí 01.04.2006
51/1968 Sb. Vyhláška ministra financí o vydání pamětních stříbrných mincí 24.04.1968
154/2017 Sb. Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí narození Josefa Kainara 14.06.2017
22/2019 Sb. Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí založení Československého červeného kříže 06.02.2019
288/2017 Sb. Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí založení Sdružení českých umělců grafiků Hollar 04.10.2017
61/1966 Sb. Vyhláška ministra financí o vydání mincí po 5 Kčs a o vydání pamětních stříbrných desetikorun "VELKÁ MORAVA - 1100 LET" 28.07.1966
228/2018 Sb. Vyhláška o vydání mincí po 20 Kč vzoru 2018 I 24.10.2018
131/2017 Sb. Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 75. výročí operace Anthropoid 24.05.2017
119/2017 Sb. Vyhláška o vydání zlaté mince „Hrad Bouzov“ po 5000 Kč 30.05.2017
296/2011 Sb. Vyhláška o vydání pamětní stříbrné pětisetkoruny ke 200. výročí narození Karla Jaromíra Erbena 02.11.2011
56/1988 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných pětisetkorun k 125. výročí založení Matice slovenské 01.05.1988
124/1971 Sb. Vyhláška ministra financí Československé socialistické republiky o vydání pamětních stříbrných padesátikorun k 50. výročí úmrtí P. O. Hviezdoslava a pamětních stříbrných stokorun k 100. výročí úmrtí J. Mánesa 27.10.1971
108/2019 Sb. Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí sestrojení prvního letounu československé výroby Bohemia B-5 24.04.2019
109/2016 Sb. Vyhláška o vydání zlaté mince „Hrad Kost“ po 5000 Kč 31.05.2016
209/2012 Sb. Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí narození Kamila Lhotáka 20.06.2012
112/2012 Sb. Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí založení Junáka 11.04.2012
229/2018 Sb. Vyhláška o vydání mincí po 20 Kč vzoru 2018 II 24.10.2018
223/2018 Sb. Vyhláška o vydání pamětní stříbrné pětisetkoruny ke 100. výročí Washingtonské deklarace 17.10.2018
138/2015 Sb. Vyhláška o vydání zlaté mince po 10 000 Kč k 600. výročí upálení mistra Jana Husa 03.07.2015
6/1983 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání stříbrných pamětních stokorun k 100. výročí úmrtí Samo Chalupky 05.05.1983
106/1981 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných stokorun k 100. výročí narození Ivana Olbrachta 26.01.1982
3/1973 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných padesátikorun k 25. výročí Únorového vítězství československého pracujícího lidu 07.02.1973