Objednat předplatné
94 výsledků hledání
Řazení
Na stránku

Nalezené předpisy

Číslo Název předpisu Účinnost od
150/2017 Sb. Zákon o zahraniční službě a o změně některých zákonů (zákon o zahraniční službě) 01.07.2017
157/1964 Sb. Vídeňská úmluva o diplomatických stycích 25.04.1964
32/1969 Sb. Vídeňská úmluva o konzulárních stycích 19.03.1967
187/2017 Sb. Vyhláška o provádění ověřovací činnosti zastupitelským úřadem a o podrobnějších podmínkách pro složení zkoušky k provádění ověřovací činnosti 01.07.2017
13/2020 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 225/2013 Sb., kterou se stanoví vzory formulářů a jazyky členských států Evropské unie používané v přeshraničních případech poskytnutí peněžité pomoci obětem trestných činů 01.07.2020
189/2017 Sb. Vyhláška o stanovení diplomatických a konzulárních hodností, podmínkách a postupu při jejich přiznávání a propůjčování 01.07.2017
186/1946 Sb. Smluva o Zakarpatskej Ukrajine medzi Československou republikou a Sväzom sovietskych socialistických republik 30.01.1946
287/1998 Sb. Evropská úmluva o zrušení ověřování listin vyhotovených diplomatickými zástupci nebo konzulárními úředníky 14.08.1970
143/1973 Sb. Konzulární úmluva mezi Československou socialistickou republikou a Svazem sovětských socialistických republik 07.09.1973
28/1988 Sb. Konzulární úmluva mezi Československou socialistickou republikou a Spojenými státy americkými 07.11.1987
32/1951 Sb. Vládní nařízení o zřízení Správy služeb diplomatickému sboru 24.04.1951
348/2003 Sb. Vyhláška o vracení daně z přidané hodnoty osobám požívajícím výsad a imunit 17.10.2003
135/1976 Sb. Konzulární úmluva mezi Československou socialistickou republikou a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska 14.10.1976
5/1984 Sb. Úmluva o právním postavení, výsadách a imunitách mezistátních ekonomických organizací 30.10.1983
28/2016 Sb. Vyhláška o stanovení vzorů diplomatických a služebních pasů a cestovních průkazů a vzorů tiskopisů žádostí o jejich vydání a tiskopisu žádosti o provedení změn nebo doplnění údajů v cestovním průkazu 01.02.2016
274/2015 Sb. Vyhláška o stanovení diplomatických a konzulárních hodností a postupu při jejich přiznávání a propůjčování 01.11.2015
170/1991 Sb. Ujednání o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatického, zvláštního nebo služebního pasu mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Turecké republiky 20.03.1991
97/1989 Sb. Konzulární úmluva mezi Československou socialistickou republikou a Čínskou lidovou republikou 05.07.1989
81/1987 Sb. Konzulární úmluva mezi Československou socialistickou republikou a Iráckou republikou 02.04.1987
101/1983 Sb. Konzulární úmluva mezi Československou socialistickou republikou a Syrskou arabskou republikou 11.06.1983
33/1980 Sb. Konzulární úmluva mezi Československou socialistickou republikou a Tureckou republikou 11.08.1979
79/1971 Sb. Konzulární úmluva mezi Československou socialistickou republikou a Francouzskou republikou 06.02.1971
72/1966 Sb. Úmluva o civilním řízení 11.08.1966
82/1964 Sb. Úmluva o konzulárních stycích mezi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federativní republikou Jugoslávie 21.02.1964
188/2017 Sb. Vyhláška o podrobnostech zkoušky zakončující vzdělávací program zaměřený na výkon zahraniční služby 01.07.2017
186/2017 Sb. Vyhláška o stanovení formulářů pro závazek k úhradě nákladů na konzulární ochranu a formuláře žádosti o náhradu výdajů 01.07.2017
224/2009 Sb. Nařízení vlády o zavedení vízové povinnosti pro držitele diplomatických a služebních pasů Kanady a o změně nařízení vlády č. 272/2004 Sb., o jednostranném zrušení vízové povinnosti ve vztahu k Austrálii, Kanadě, Sultanátu Brunei a Spojeným státům americkým 16.07.2009
172/2008 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 495/2006 Sb., o stanovení vzorů diplomatických a služebních pasů a vzorů tiskopisů žádostí o jejich vydání 26.05.2008
460/2001 Sb. Nařízení vlády o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických, úředních a cestovních pasů Japonska 01.01.2002
459/2001 Sb. Nařízení vlády o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických, úředních a cestovních pasů Spojených států amerických 01.01.2002
151/1995 Sb. Dohoda o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických, služebních, úředních a zvláštních pasů mezi vládou České republiky a vládou Chilské republiky 04.01.1995
43/1986 Sb. Konzulární úmluva mezi Československou socialistickou republikou a Jemenskou lidovou demokratickou republikou 18.05.1985
14/1975 Sb. Konzulární úmluva mezi Československou socialistickou republikou a Kubánskou republikou 18.01.1975
81/1962 Sb. Vyhláška ministerstva zahraničního obchodu o celním osvobození předmětů dovážených pro potřebu osob a orgánů požívajících výsad a imunit v Československé socialistické republice 01.09.1962
225/2013 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví vzory formulářů a jazyky členských států Evropské unie používané v přeshraničních případech poskytnutí peněžité pomoci obětem trestných činů 01.08.2013
495/2006 Sb. Vyhláška o stanovení vzorů diplomatických a služebních pasů a vzorů tiskopisů žádostí o jejich vydání 16.11.2006
39/1996 Sb. Dohoda o zrušení vízové povinnosti mezi vládou České republiky a vládou Státu Izrael 09.03.1996
298/1995 Sb. Smlouva o změně Smlouvy o ulehčení pohraničního odbavování mezi Českou republikou a Slovenskou republikou 25.07.1995
160/1994 Sb. Dohoda o zrušení vízové povinnosti mezi vládou České republiky a vládou Uruguayské východní republiky 07.07.1994
42/1983 Sb. Konzulární úmluva mezi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federativní republikou Jugoslávií 10.10.1982
8/1980 Sb. Konzulární úmluva mezi Československou socialistickou republikou a Indickou republikou 17.06.1979
131/1978 Sb. Úmluva o zabránění a trestání trestných činů proti osobám požívajícím mezinárodní ochrany včetně diplomatických zástupců 20.02.1977
79/2012 Sb. Vyhláška o stanovení vzorů diplomatických a služebních pasů a vzorů tiskopisů žádostí o jejich vydání 16.03.2012
421/2006 Sb. Nařízení vlády o jednostranném zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických pasů Bosny a Hercegoviny a Makedonie/FYROM 29.08.2006
463/2001 Sb. Nařízení vlády o jednostranném zrušení vízové povinnosti ve vztahu k Monackému knížectví, San Marinské republice, Svatému Stolci a Svrchovanému řádu Maltézských rytířů 01.01.2002
462/2001 Sb. Nařízení vlády o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických a cestovních pasů Andorrského knížectví 01.01.2002
6/1997 Sb. Dohoda o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických, služebních pasů a úředních pasů státních příslušníků mezi vládou České republiky a vládou Argentinské republiky 08.12.1996
170/1994 Sb. Ujednání o zaměstnávání rodinných příslušníků mezi vládou České republiky a vládou Kanady 08.06.1994
328/1992 Sb. Ujednání o zrušení vízové povinnosti mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Pákistánské islámské republiky 03.01.1992
449/1991 Sb. Ujednání o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických a služebních pasů mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Bolivijské republiky 18.09.1991