Objednat předplatné
94 výsledků hledání
Řazení
Na stránku

Nalezené předpisy

Číslo Název předpisu Účinnost od
150/2017 Sb. Zákon o zahraniční službě a o změně některých zákonů (zákon o zahraniční službě) 01.07.2017
157/1964 Sb. Vídeňská úmluva o diplomatických stycích 25.04.1964
32/1969 Sb. Vídeňská úmluva o konzulárních stycích 19.03.1967
187/2017 Sb. Vyhláška o provádění ověřovací činnosti zastupitelským úřadem a o podrobnějších podmínkách pro složení zkoušky k provádění ověřovací činnosti 01.07.2017
189/2017 Sb. Vyhláška o stanovení diplomatických a konzulárních hodností, podmínkách a postupu při jejich přiznávání a propůjčování 01.07.2017
225/2013 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví vzory formulářů a jazyky členských států Evropské unie používané v přeshraničních případech poskytnutí peněžité pomoci obětem trestných činů 01.08.2013
448/1991 Sb. Ujednání o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických a služebních pasů mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Venezuelské republiky 15.08.1991
287/1998 Sb. Evropská úmluva o zrušení ověřování listin vyhotovených diplomatickými zástupci nebo konzulárními úředníky 14.08.1970
13/2020 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 225/2013 Sb., kterou se stanoví vzory formulářů a jazyky členských států Evropské unie používané v přeshraničních případech poskytnutí peněžité pomoci obětem trestných činů 01.07.2020
28/2016 Sb. Vyhláška o stanovení vzorů diplomatických a služebních pasů a cestovních průkazů a vzorů tiskopisů žádostí o jejich vydání a tiskopisu žádosti o provedení změn nebo doplnění údajů v cestovním průkazu 01.02.2016
8/1980 Sb. Konzulární úmluva mezi Československou socialistickou republikou a Indickou republikou 17.06.1979
186/1946 Sb. Smluva o Zakarpatskej Ukrajine medzi Československou republikou a Sväzom sovietskych socialistických republik 30.01.1946
28/1988 Sb. Konzulární úmluva mezi Československou socialistickou republikou a Spojenými státy americkými 07.11.1987
72/1966 Sb. Úmluva o civilním řízení 11.08.1966
97/1989 Sb. Konzulární úmluva mezi Československou socialistickou republikou a Čínskou lidovou republikou 05.07.1989
42/1983 Sb. Konzulární úmluva mezi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federativní republikou Jugoslávií 10.10.1982
36/1961 Sb. Konzulární úmluva mezi Československou socialistickou republikou a Rumunskou lidovou republikou 24.03.1961
82/1964 Sb. Úmluva o konzulárních stycích mezi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federativní republikou Jugoslávie 21.02.1964
32/1951 Sb. Vládní nařízení o zřízení Správy služeb diplomatickému sboru 24.04.1951
274/2015 Sb. Vyhláška o stanovení diplomatických a konzulárních hodností a postupu při jejich přiznávání a propůjčování 01.11.2015
43/1986 Sb. Konzulární úmluva mezi Československou socialistickou republikou a Jemenskou lidovou demokratickou republikou 18.05.1985
119/1982 Sb. Konzulární úmluva mezi Československou socialistickou republikou a Socialistickou Etiopií 28.06.1982
33/1980 Sb. Konzulární úmluva mezi Československou socialistickou republikou a Tureckou republikou 11.08.1979
86/1964 Sb. Konzulární úmluva mezi Československou socialistickou republikou a Vietnamskou demokratickou republikou 08.04.1964
186/2017 Sb. Vyhláška o stanovení formulářů pro závazek k úhradě nákladů na konzulární ochranu a formuláře žádosti o náhradu výdajů 01.07.2017
131/1978 Sb. Úmluva o zabránění a trestání trestných činů proti osobám požívajícím mezinárodní ochrany včetně diplomatických zástupců 20.02.1977
143/1973 Sb. Konzulární úmluva mezi Československou socialistickou republikou a Svazem sovětských socialistických republik 07.09.1973
83/1973 Sb. Konzulární úmluva mezi Československou socialistickou republikou a Polskou lidovou republikou 19.04.1973
188/2017 Sb. Vyhláška o podrobnostech zkoušky zakončující vzdělávací program zaměřený na výkon zahraniční služby 01.07.2017
6/1997 Sb. Dohoda o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických, služebních pasů a úředních pasů státních příslušníků mezi vládou České republiky a vládou Argentinské republiky 08.12.1996
33/1983 Sb. Konzulární úmluva mezi Československou socialistickou republikou a Afghánskou demokratickou republikou 08.11.1982
44/1981 Sb. Konzulární úmluva mezi Československou socialistickou republikou a Tuniskou republikou 21.02.1981
15/1981 Sb. Konzulární úmluva mezi Československou socialistickou republikou a Vietnamskou socialistickou republikou 13.12.1980
135/1976 Sb. Konzulární úmluva mezi Československou socialistickou republikou a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska 14.10.1976
293/1999 Sb. Dohoda o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických, služebních pasů a úředních pasů mezi vládou České republiky a vládou Paraguayské republiky 10.09.1999
81/1987 Sb. Konzulární úmluva mezi Československou socialistickou republikou a Iráckou republikou 02.04.1987
22/1981 Sb. Dohoda o konzulárních stycích mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou 01.02.1981
79/1971 Sb. Konzulární úmluva mezi Československou socialistickou republikou a Francouzskou republikou 06.02.1971
28/1971 Sb. Ujednání o vzájemném zřízení konzulárních a obchodních zastupitelství mezi Československou socialistickou republikou a Španělskem 16.11.1970
96/1989 Sb. Konzulární úmluva mezi Československou socialistickou republikou a Korejskou lidově demokratickou republikou 16.06.1989
495/2006 Sb. Vyhláška o stanovení vzorů diplomatických a služebních pasů a vzorů tiskopisů žádostí o jejich vydání 16.11.2006
449/1991 Sb. Ujednání o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických a služebních pasů mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Bolivijské republiky 18.09.1991
370/1991 Sb. Ujednání o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických a služebních pasů mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Brazilské federativní republiky 15.08.1991
48/1987 Sb. Konzulární úmluva mezi Československou socialistickou republikou a Alžírskou demokratickou a lidovou republikou 18.02.1987
74/1979 Sb. Konzulární úmluva mezi Československou socialistickou republikou a Kyperskou republikou 27.07.1978
42/1979 Sb. Konzulární úmluva mezi Československou socialistickou republikou a Italskou republikou 06.01.1979
41/1979 Sb. Konzulární úmluva mezi Československou socialistickou republikou a Belgickým královstvím 12.08.1978
92/1960 Sb. Konzulární úmluva mezi Československou republikou a Bulharskou lidovou republikou 25.04.1960
79/2012 Sb. Vyhláška o stanovení vzorů diplomatických a služebních pasů a vzorů tiskopisů žádostí o jejich vydání 16.03.2012
348/2003 Sb. Vyhláška o vracení daně z přidané hodnoty osobám požívajícím výsad a imunit 17.10.2003