Objednat předplatné
93 výsledků hledání
Řazení
Na stránku

Nalezené předpisy

Číslo Název předpisu Účinnost od
150/2017 Sb. Zákon o zahraniční službě a o změně některých zákonů (zákon o zahraniční službě) 01.07.2017
157/1964 Sb. Vídeňská úmluva o diplomatických stycích 25.04.1964
32/1969 Sb. Vídeňská úmluva o konzulárních stycích 19.03.1967
187/2017 Sb. Vyhláška o provádění ověřovací činnosti zastupitelským úřadem a o podrobnějších podmínkách pro složení zkoušky k provádění ověřovací činnosti 01.07.2017
189/2017 Sb. Vyhláška o stanovení diplomatických a konzulárních hodností, podmínkách a postupu při jejich přiznávání a propůjčování 01.07.2017
287/1998 Sb. Evropská úmluva o zrušení ověřování listin vyhotovených diplomatickými zástupci nebo konzulárními úředníky 14.08.1970
188/2017 Sb. Vyhláška o podrobnostech zkoušky zakončující vzdělávací program zaměřený na výkon zahraniční služby 01.07.2017
186/1946 Sb. Smluva o Zakarpatskej Ukrajine medzi Československou republikou a Sväzom sovietskych socialistických republik 30.01.1946
28/2016 Sb. Vyhláška o stanovení vzorů diplomatických a služebních pasů a cestovních průkazů a vzorů tiskopisů žádostí o jejich vydání a tiskopisu žádosti o provedení změn nebo doplnění údajů v cestovním průkazu 01.02.2016
79/2012 Sb. Vyhláška o stanovení vzorů diplomatických a služebních pasů a vzorů tiskopisů žádostí o jejich vydání 16.03.2012
274/2015 Sb. Vyhláška o stanovení diplomatických a konzulárních hodností a postupu při jejich přiznávání a propůjčování 01.11.2015
421/2006 Sb. Nařízení vlády o jednostranném zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických pasů Bosny a Hercegoviny a Makedonie/FYROM 29.08.2006
293/1999 Sb. Dohoda o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických, služebních pasů a úředních pasů mezi vládou České republiky a vládou Paraguayské republiky 10.09.1999
143/1973 Sb. Konzulární úmluva mezi Československou socialistickou republikou a Svazem sovětských socialistických republik 07.09.1973
32/1951 Sb. Vládní nařízení o zřízení Správy služeb diplomatickému sboru 24.04.1951
186/2017 Sb. Vyhláška o stanovení formulářů pro závazek k úhradě nákladů na konzulární ochranu a formuláře žádosti o náhradu výdajů 01.07.2017
44/1981 Sb. Konzulární úmluva mezi Československou socialistickou republikou a Tuniskou republikou 21.02.1981
495/2006 Sb. Vyhláška o stanovení vzorů diplomatických a služebních pasů a vzorů tiskopisů žádostí o jejich vydání 16.11.2006
580/2002 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 459/2001 Sb., o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických, úředních a cestovních pasů Spojených států amerických 30.12.2002
459/2001 Sb. Nařízení vlády o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických, úředních a cestovních pasů Spojených států amerických 01.01.2002
39/1996 Sb. Dohoda o zrušení vízové povinnosti mezi vládou České republiky a vládou Státu Izrael 09.03.1996
448/1991 Sb. Ujednání o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických a služebních pasů mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Venezuelské republiky 15.08.1991
r1/c102/1998 Sb. Redakční sdělení o opravě chyby v sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 287/1998 Sb. 14.12.1998
18/1985 Sb. Konzulární úmluva mezi Československou socialistickou republikou a Řeckou republikou 03.08.1984
14/1975 Sb. Konzulární úmluva mezi Československou socialistickou republikou a Kubánskou republikou 18.01.1975
72/1966 Sb. Úmluva o civilním řízení 11.08.1966
96/1960 Sb. Konzulární úmluva mezi Československou republikou a Albánskou lidovou republikou 28.04.1960
298/1995 Sb. Smlouva o změně Smlouvy o ulehčení pohraničního odbavování mezi Českou republikou a Slovenskou republikou 25.07.1995
179/1995 Sb. Všeobecná dohoda o výsadách a imunitách Rady Evropy a Protokol, Druhý protokol, Čtvrtý protokol a Pátý protokol k ní 10.09.1952
170/1994 Sb. Ujednání o zaměstnávání rodinných příslušníků mezi vládou České republiky a vládou Kanady 08.06.1994
460/2001 Sb. Nařízení vlády o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických, úředních a cestovních pasů Japonska 01.01.2002
6/1997 Sb. Dohoda o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických, služebních pasů a úředních pasů státních příslušníků mezi vládou České republiky a vládou Argentinské republiky 08.12.1996
131/1978 Sb. Úmluva o zabránění a trestání trestných činů proti osobám požívajícím mezinárodní ochrany včetně diplomatických zástupců 20.02.1977
462/2001 Sb. Nařízení vlády o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických a cestovních pasů Andorrského knížectví 01.01.2002
28/1988 Sb. Konzulární úmluva mezi Československou socialistickou republikou a Spojenými státy americkými 07.11.1987
48/1987 Sb. Konzulární úmluva mezi Československou socialistickou republikou a Alžírskou demokratickou a lidovou republikou 18.02.1987
8/1980 Sb. Konzulární úmluva mezi Československou socialistickou republikou a Indickou republikou 17.06.1979
581/2002 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 461/2001 Sb., o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických, úředních a cestovních pasů Nového Zélandu 30.12.2002
463/2001 Sb. Nařízení vlády o jednostranném zrušení vízové povinnosti ve vztahu k Monackému knížectví, San Marinské republice, Svatému Stolci a Svrchovanému řádu Maltézských rytířů 01.01.2002
129/1978 Sb. Dohoda o zrušení vízové povinnosti mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Laoské lidově demokratické republiky 15.09.1978
28/1971 Sb. Ujednání o vzájemném zřízení konzulárních a obchodních zastupitelství mezi Československou socialistickou republikou a Španělskem 16.11.1970
225/2013 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví vzory formulářů a jazyky členských států Evropské unie používané v přeshraničních případech poskytnutí peněžité pomoci obětem trestných činů 01.08.2013
172/2008 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 495/2006 Sb., o stanovení vzorů diplomatických a služebních pasů a vzorů tiskopisů žádostí o jejich vydání 26.05.2008
348/2003 Sb. Vyhláška o vracení daně z přidané hodnoty osobám požívajícím výsad a imunit 17.10.2003
369/1991 Sb. Ujednání o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických a služebních pasů mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Spojených států mexických 24.05.1991
170/1991 Sb. Ujednání o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatického, zvláštního nebo služebního pasu mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Turecké republiky 20.03.1991
33/1983 Sb. Konzulární úmluva mezi Československou socialistickou republikou a Afghánskou demokratickou republikou 08.11.1982
22/1981 Sb. Dohoda o konzulárních stycích mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou 01.02.1981
63/1974 Sb. Konzulární úmluva mezi Československou socialistickou republikou a Bulharskou lidovou republikou 23.03.1974
50/1974 Sb. Konzulární úmluva mezi Československou socialistickou republikou a Maďarskou lidovou republikou 20.02.1974