Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
94 výsledků hledání
Řazení
Na stránku

Nalezené předpisy

Číslo Název předpisu Účinnost od
150/2017 Sb. Zákon o zahraniční službě a o změně některých zákonů (zákon o zahraniční službě) 01.07.2017
157/1964 Sb. Vídeňská úmluva o diplomatických stycích 25.04.1964
32/1969 Sb. Vídeňská úmluva o konzulárních stycích 19.03.1967
187/2017 Sb. Vyhláška o provádění ověřovací činnosti zastupitelským úřadem a o podrobnějších podmínkách pro složení zkoušky k provádění ověřovací činnosti 01.07.2017
8/1980 Sb. Konzulární úmluva mezi Československou socialistickou republikou a Indickou republikou 17.06.1979
287/1998 Sb. Evropská úmluva o zrušení ověřování listin vyhotovených diplomatickými zástupci nebo konzulárními úředníky 14.08.1970
189/2017 Sb. Vyhláška o stanovení diplomatických a konzulárních hodností, podmínkách a postupu při jejich přiznávání a propůjčování 01.07.2017
28/2016 Sb. Vyhláška o stanovení vzorů diplomatických a služebních pasů a cestovních průkazů a vzorů tiskopisů žádostí o jejich vydání a tiskopisu žádosti o provedení změn nebo doplnění údajů v cestovním průkazu 01.02.2016
13/2020 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 225/2013 Sb., kterou se stanoví vzory formulářů a jazyky členských států Evropské unie používané v přeshraničních případech poskytnutí peněžité pomoci obětem trestných činů 01.07.2020
186/1946 Sb. Smluva o Zakarpatskej Ukrajine medzi Československou republikou a Sväzom sovietskych socialistických republik 30.01.1946
97/1989 Sb. Konzulární úmluva mezi Československou socialistickou republikou a Čínskou lidovou republikou 05.07.1989
170/1991 Sb. Ujednání o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatického, zvláštního nebo služebního pasu mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Turecké republiky 20.03.1991
33/1980 Sb. Konzulární úmluva mezi Československou socialistickou republikou a Tureckou republikou 11.08.1979
179/1995 Sb. Všeobecná dohoda o výsadách a imunitách Rady Evropy a Protokol, Druhý protokol, Čtvrtý protokol a Pátý protokol k ní 10.09.1952
28/1988 Sb. Konzulární úmluva mezi Československou socialistickou republikou a Spojenými státy americkými 07.11.1987
581/2002 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 461/2001 Sb., o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických, úředních a cestovních pasů Nového Zélandu 30.12.2002
15/1981 Sb. Konzulární úmluva mezi Československou socialistickou republikou a Vietnamskou socialistickou republikou 13.12.1980
131/1978 Sb. Úmluva o zabránění a trestání trestných činů proti osobám požívajícím mezinárodní ochrany včetně diplomatických zástupců 20.02.1977
64/1974 Sb. Konzulární úmluva mezi Československou socialistickou republikou a Rumunskou socialistickou republikou 24.03.1974
143/1973 Sb. Konzulární úmluva mezi Československou socialistickou republikou a Svazem sovětských socialistických republik 07.09.1973
79/2012 Sb. Vyhláška o stanovení vzorů diplomatických a služebních pasů a vzorů tiskopisů žádostí o jejich vydání 16.03.2012
72/1966 Sb. Úmluva o civilním řízení 11.08.1966
96/1960 Sb. Konzulární úmluva mezi Československou republikou a Albánskou lidovou republikou 28.04.1960
42/1983 Sb. Konzulární úmluva mezi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federativní republikou Jugoslávií 10.10.1982
172/2008 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 495/2006 Sb., o stanovení vzorů diplomatických a služebních pasů a vzorů tiskopisů žádostí o jejich vydání 26.05.2008
22/1981 Sb. Dohoda o konzulárních stycích mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou 01.02.1981
135/1976 Sb. Konzulární úmluva mezi Československou socialistickou republikou a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska 14.10.1976
83/1973 Sb. Konzulární úmluva mezi Československou socialistickou republikou a Polskou lidovou republikou 19.04.1973
46/1958 Sb. Konzulární úmluva mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik 21.07.1958
188/2017 Sb. Vyhláška o podrobnostech zkoušky zakončující vzdělávací program zaměřený na výkon zahraniční služby 01.07.2017
274/2015 Sb. Vyhláška o stanovení diplomatických a konzulárních hodností a postupu při jejich přiznávání a propůjčování 01.11.2015
225/2013 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví vzory formulářů a jazyky členských států Evropské unie používané v přeshraničních případech poskytnutí peněžité pomoci obětem trestných činů 01.08.2013
79/1971 Sb. Konzulární úmluva mezi Československou socialistickou republikou a Francouzskou republikou 06.02.1971
86/1964 Sb. Konzulární úmluva mezi Československou socialistickou republikou a Vietnamskou demokratickou republikou 08.04.1964
186/2017 Sb. Vyhláška o stanovení formulářů pro závazek k úhradě nákladů na konzulární ochranu a formuláře žádosti o náhradu výdajů 01.07.2017
459/2001 Sb. Nařízení vlády o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických, úředních a cestovních pasů Spojených států amerických 01.01.2002
298/1995 Sb. Smlouva o změně Smlouvy o ulehčení pohraničního odbavování mezi Českou republikou a Slovenskou republikou 25.07.1995
43/1986 Sb. Konzulární úmluva mezi Československou socialistickou republikou a Jemenskou lidovou demokratickou republikou 18.05.1985
5/1984 Sb. Úmluva o právním postavení, výsadách a imunitách mezistátních ekonomických organizací 30.10.1983
82/1964 Sb. Úmluva o konzulárních stycích mezi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federativní republikou Jugoslávie 21.02.1964
32/1951 Sb. Vládní nařízení o zřízení Správy služeb diplomatickému sboru 24.04.1951
495/2006 Sb. Vyhláška o stanovení vzorů diplomatických a služebních pasů a vzorů tiskopisů žádostí o jejich vydání 16.11.2006
463/2001 Sb. Nařízení vlády o jednostranném zrušení vízové povinnosti ve vztahu k Monackému knížectví, San Marinské republice, Svatému Stolci a Svrchovanému řádu Maltézských rytířů 01.01.2002
460/2001 Sb. Nařízení vlády o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických, úředních a cestovních pasů Japonska 01.01.2002
150/1995 Sb. Dohoda o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických, služebních a zvláštních pasů mezi vládou České republiky a vládou Peruánské republiky 16.10.1994
328/1992 Sb. Ujednání o zrušení vízové povinnosti mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Pákistánské islámské republiky 03.01.1992
96/1989 Sb. Konzulární úmluva mezi Československou socialistickou republikou a Korejskou lidově demokratickou republikou 16.06.1989
18/1985 Sb. Konzulární úmluva mezi Československou socialistickou republikou a Řeckou republikou 03.08.1984
44/1981 Sb. Konzulární úmluva mezi Československou socialistickou republikou a Tuniskou republikou 21.02.1981
41/1979 Sb. Konzulární úmluva mezi Československou socialistickou republikou a Belgickým královstvím 12.08.1978