Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
10 výsledků hledání
Řazení
Na stránku

Nalezené předpisy

Číslo Název předpisu Účinnost od
24/2017 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím právní úpravy rozpočtové odpovědnosti 21.02.2017
78/1992 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady o daňových poradcoch a Slovenskej komore daňových poradcov 10.03.1992
84/1991 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady o daňových orgánoch 20.03.1991
52/2012 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace),ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 17.03.2012
316/1991 Sb. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú sídla a obvody pôsobnosti daňových orgánov 01.09.1991
136/1992 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopľňa zákon Slovenskej národnej rady č. 84/1991 Zb. o daňových orgánoch 01.04.1992
640/1992 Sb. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou se ustanovujú sídla a obvody pôsobnosti územných finančných orgánov 01.01.1993
510/1992 Sb. Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní výnosu o zlepšovaní technického vybavenia daňových úradov a o hmotnej zainteresovanosti ich pracovníkov
o1/c58/1991 Sb. Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa zrušuje Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa určili sídla a obvody pôsobnosti daňových úradov v Slovenskej republike 09.08.1991
o2/c66/1990 Sb. Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o prijatí opatrenia, ktorým sa určujú sídla a obvody pôsobnosti daňových úradov v Slovenskej republike 05.09.1990