Objednat předplatné
293 výsledků hledání
Řazení
Na stránku

Nalezené předpisy

Číslo Název předpisu Účinnost od
586/1992 Sb. Zákon o daních z příjmů 01.01.1993
120/2001 Sb. Exekuční řád 01.05.2001
593/1992 Sb. Zákon o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů 01.01.1993
299/2020 Sb. Zákon, kterým se mění některé daňové zákony v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 a zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, ve znění pozdějších předpisů 01.07.2020
241/2000 Sb. Zákon o hospodářských opatřeních pro krizové stavy 01.01.2001
112/2016 Sb. Zákon o evidenci tržeb 01.12.2016
243/2000 Sb. Zákon o rozpočtovém určení daní 01.01.2001
80/2019 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony 01.04.2019
96/1993 Sb. Zákon o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření 01.04.1993
18/1997 Sb. Atomový zákon 01.07.1997
261/2007 Sb. Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů 01.01.2008
198/2002 Sb. Zákon o dobrovolnické službě 01.01.2003
170/2017 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti daní 01.07.2017
227/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech 01.07.2010
286/1992 Sb. Zákon o daních z příjmů 01.01.1993
162/2003 Sb. Zákon o zoologických zahradách 01.07.2003
344/2013 Sb. Zákonné opatření Senátu o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů 01.01.2014
36/1965 Sb. Zákon o dani z příjmů z literární a umělecké činnosti 01.07.1965
281/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu 01.01.2011
562/2004 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím školského zákona 01.01.2005
360/2004 Sb. Zákon o Evropském hospodářském zájmovém sdružení (EHZS) 15.06.2004
377/2005 Sb. Zákon o finančních konglomerátech 29.09.2005
303/2019 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení § 18a odst. 1 písm. f) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, a zamítnutí návrhu na zrušení zákona č. 125/2019 Sb. 20.11.2019
676/2004 Sb. Zákon o povinném značení lihu 01.07.2005
267/2014 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 01.01.2015
296/2007 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé zákony v souvislosti s jeho přijetím 01.01.2008
200/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 01.01.2018
127/2015 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů 04.06.2015
264/2006 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákoníku práce 01.01.2007
258/2016 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o spotřebitelském úvěru 01.12.2016
254/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů 01.09.2017
174/2018 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů 01.01.2019
306/2008 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 01.01.2010
48/1979 Sb. Smlouva o zamezení dvojího zdanění mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou 12.02.1979
326/2009 Sb. Zákon o podpoře hospodářského růstu a sociální stability 01.07.2009
438/2003 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 01.01.2004
239/2001 Sb. Zákon o České konsolidační agentuře 01.09.2001
209/1997 Sb. Zákon o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti 01.01.1998
145/1961 Sb. Zákon o dani z příjmů obyvatelstva 01.01.1962
293/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů 01.01.2018
466/2011 Sb. Zákon, kterým se zrušuje zákon č. 245/2006 Sb., o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a mění související zákony 30.12.2011
346/2010 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 01.01.2011
109/2006 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách 01.07.2006
575/2002 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 353/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 30.12.2002
260/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů 01.01.2018
391/2015 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů 01.01.2016
76/1952 Sb. Zákon o dani ze mzdy 01.01.1953
59/1950 Sb. Zákon o dani z literární a umělecké činnosti 06.06.1950
212/1992 Sb. Zákon o soustavě daní 01.01.1993
57/2006 Sb. Zákon o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem 01.04.2006