Přejít na PLUS
Řazení
...

Nalezeno 659 předpisů

Číslo Název předpisu Účinnost od
235/2004 Sb. Zákon o dani z přidané hodnoty 01.05.2004
586/1992 Sb. Zákon o daních z příjmů 01.01.1993
120/2001 Sb. Exekuční řád 01.05.2001
340/2013 Sb. Zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí 01.01.2014
353/2003 Sb. Zákon o spotřebních daních 01.01.2004
338/1992 Sb. Zákon o dani z nemovitých věcí 01.01.1993
112/2016 Sb. Zákon o evidenci tržeb 01.12.2016
16/1993 Sb. Zákon o dani silniční 01.01.1993
80/2019 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony 01.04.2019
196/2001 Sb. Notářský tarif 01.07.2001
379/2005 Sb. Zákon o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami 01.01.2006
593/1992 Sb. Zákon o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů 01.01.1993
261/2007 Sb. Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů 01.01.2008
18/1997 Sb. Atomový zákon 01.07.1997
312/2006 Sb. Zákon o insolvenčních správcích 01.01.2008
96/1993 Sb. Zákon o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření 01.04.1993
115/2006 Sb. Zákon o registrovaném partnerství 01.07.2006
357/1992 Sb. Zákon o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí 01.01.1993
419/2013 Sb. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí 01.01.2014
198/2002 Sb. Zákon o dobrovolnické službě 01.01.2003
79/2019 Sb. Vyhláška o způsobu výpočtu výše nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě nebo při provádění hospodaření v lese 21.03.2019
187/2016 Sb. Zákon o dani z hazardních her 01.01.2017
243/2000 Sb. Zákon o rozpočtovém určení daní 01.01.2001
320/2002 Sb. Zákon o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů 01.01.2003
281/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu 01.01.2011
523/1992 Sb. Zákon o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců ČR 01.12.1992
361/2014 Sb. Nařízení vlády o stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby pro použití režimu přenesení daňové povinnosti 01.01.2015
170/2017 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti daní 01.07.2017
227/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech 01.07.2010
95/1999 Sb. Zákon o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby 25.05.1999
344/2013 Sb. Zákonné opatření Senátu o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů 01.01.2014
254/2016 Sb. Zákon, kterým se mění zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí 01.11.2016
241/2000 Sb. Zákon o hospodářských opatřeních pro krizové stavy 01.01.2001
470/2012 Sb. Vyhláška o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným 01.01.2013
186/2006 Sb. Zákon o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění 01.01.2007
256/2000 Sb. Zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu 11.08.2000
124/2008 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 01.07.2008
458/2011 Sb. Zákon o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů 01.01.2015
200/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 01.01.2018
267/2014 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 01.01.2015
4/2019 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů 01.02.2019
6/2019 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 01.02.2019
306/2008 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 01.01.2010
588/1992 Sb. Zákon České národní rady o dani z přidané hodnoty 01.01.1993
296/2007 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé zákony v souvislosti s jeho přijetím 01.01.2008
162/2003 Sb. Zákon o zoologických zahradách 01.07.2003
174/2018 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů 01.01.2019
264/2006 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákoníku práce 01.01.2007
24/2017 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím právní úpravy rozpočtové odpovědnosti 21.02.2017
438/2003 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 01.01.2004
 
...