Objednat předplatné
674 výsledků hledání
Řazení
Na stránku

Nalezené předpisy

Číslo Název předpisu Účinnost od
586/1992 Sb. Zákon o daních z příjmů 01.01.1993
235/2004 Sb. Zákon o dani z přidané hodnoty 01.05.2004
120/2001 Sb. Exekuční řád 01.05.2001
159/2020 Sb. Zákon o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 15.04.2020
353/2003 Sb. Zákon o spotřebních daních 01.01.2004
340/2013 Sb. Zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí 01.01.2014
16/1993 Sb. Zákon o dani silniční 01.01.1993
338/1992 Sb. Zákon o dani z nemovitých věcí 01.01.1993
343/2020 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací daňových předpisů Evropské unie a v oblasti zamezení dvojímu zdanění 01.09.2020
196/2001 Sb. Notářský tarif 01.07.2001
112/2016 Sb. Zákon o evidenci tržeb 01.12.2016
593/1992 Sb. Zákon o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů 01.01.1993
299/2020 Sb. Zákon, kterým se mění některé daňové zákony v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 a zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, ve znění pozdějších předpisů 01.07.2020
379/2005 Sb. Zákon o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami 01.01.2006
243/2000 Sb. Zákon o rozpočtovém určení daní 01.01.2001
96/1993 Sb. Zákon o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření 01.04.1993
261/2007 Sb. Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů 01.01.2008
115/2006 Sb. Zákon o registrovaném partnerství 01.07.2006
241/2000 Sb. Zákon o hospodářských opatřeních pro krizové stavy 01.01.2001
187/2016 Sb. Zákon o dani z hazardních her 01.01.2017
312/2006 Sb. Zákon o insolvenčních správcích 01.01.2008
331/2020 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, ve znění pozdějších předpisů 07.08.2020
18/1997 Sb. Atomový zákon 01.07.1997
80/2019 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony 01.04.2019
198/2002 Sb. Zákon o dobrovolnické službě 01.01.2003
357/1992 Sb. Zákon o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí 01.01.1993
262/2020 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 03.06.2020
523/1992 Sb. Zákon o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců ČR 01.12.1992
361/2014 Sb. Nařízení vlády o stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby pro použití režimu přenesení daňové povinnosti 01.01.2015
95/1999 Sb. Zákon o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby 25.05.1999
256/2019 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 01.11.2019
335/2020 Sb. Zákon o mezinárodní spolupráci při řešení daňových sporů v Evropské unii 15.09.2020
256/2000 Sb. Zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu 11.08.2000
186/2006 Sb. Zákon o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění 01.01.2007
264/2019 Sb. Zákon, kterým se mění zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění zákona č. 254/2016 Sb. 01.11.2019
320/2002 Sb. Zákon o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů 01.01.2003
360/2004 Sb. Zákon o Evropském hospodářském zájmovém sdružení (EHZS) 15.06.2004
227/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech 01.07.2010
234/2020 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 08.05.2020
170/2017 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti daní 01.07.2017
344/2013 Sb. Zákonné opatření Senátu o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů 01.01.2014
364/2019 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti daní v souvislosti se zvyšováním příjmů veřejných rozpočtů 01.01.2020
419/2013 Sb. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí 01.01.2014
458/2011 Sb. Zákon o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů 01.01.2015
281/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu 01.01.2011
432/2013 Sb. Vyhláška o odměnách a náhradách notářů a správců dědictví 01.01.2014
588/1992 Sb. Zákon České národní rady o dani z přidané hodnoty 01.01.1993
45/2020 Sb. Zákon o zamezení dvojímu zdanění ve vztahu k Tchaj-wanu 12.03.2020
254/2016 Sb. Zákon, kterým se mění zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí 01.11.2016
229/2020 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 07.05.2020