Přejít na PLUS
Řazení
...

Nalezeno 1179 předpisů

Číslo Název předpisu Účinnost od
586/1992 Sb. Zákon o daních z příjmů 01.01.1993
235/2004 Sb. Zákon o dani z přidané hodnoty 01.05.2004
280/2009 Sb. Daňový řád 01.01.2011
120/2001 Sb. Exekuční řád 01.05.2001
634/2004 Sb. Zákon o správních poplatcích 16.01.2005
119/2002 Sb. Zákon o střelných zbraních a střelivu 01.01.2003
549/1991 Sb. Zákon o soudních poplatcích 01.01.1992
274/2001 Sb. Zákon o vodovodech a kanalizacích 01.01.2002
340/2013 Sb. Zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí 01.01.2014
218/2000 Sb. Zákon o rozpočtových pravidlech 01.01.2001
127/2005 Sb. Zákon o elektronických komunikacích 01.05.2005
353/2003 Sb. Zákon o spotřebních daních 01.01.2004
565/1990 Sb. Zákon o místních poplatcích 01.01.1991
379/2005 Sb. Zákon o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami 01.01.2006
338/1992 Sb. Zákon o dani z nemovitých věcí 01.01.1993
166/1999 Sb. Veterinární zákon 28.09.1999
16/1993 Sb. Zákon o dani silniční 01.01.1993
112/2016 Sb. Zákon o evidenci tržeb 01.12.2016
365/2000 Sb. Zákon o informačních systémech veřejné správy 23.10.2000
254/2004 Sb. Zákon o omezení plateb v hotovosti 01.07.2004
196/2001 Sb. Notářský tarif 01.07.2001
231/2001 Sb. Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání 04.07.2001
593/1992 Sb. Zákon o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů 01.01.1993
146/2002 Sb. Zákon o Státní zemědělské a potravinářské inspekci 01.01.2003
18/1997 Sb. Atomový zákon 01.07.1997
348/2005 Sb. Zákon o rozhlasových a televizních poplatcích 13.09.2005
149/2003 Sb. Zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin 01.01.2004
456/2011 Sb. Zákon o Finanční správě České republiky 01.01.2013
164/2013 Sb. Zákon o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů 21.06.2013
115/2006 Sb. Zákon o registrovaném partnerství 01.07.2006
243/2000 Sb. Zákon o rozpočtovém určení daní 01.01.2001
241/2000 Sb. Zákon o hospodářských opatřeních pro krizové stavy 01.01.2001
187/2016 Sb. Zákon o dani z hazardních her 01.01.2017
92/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 105/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti mezinárodní spolupráce při správě daní a zrušuje se zákon č. 330/2014 Sb., o výměně informací o finančních účtech se Spojenými státy americkými pro účely správy daní 01.04.2017
198/2002 Sb. Zákon o dobrovolnické službě 01.01.2003
312/2006 Sb. Zákon o insolvenčních správcích 01.01.2008
38/2017 Sb. Vyhláška o způsobu výpočtu nároku na vrácení daně z minerálních olejů zaplacené v cenách některých minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě a způsobu a podmínkách vedení dokladů a evidence s nimi souvisejícími 01.03.2017
96/1993 Sb. Zákon o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření 01.04.1993
337/1992 Sb. Zákon o správě daní a poplatků 01.01.1993
24/2017 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím právní úpravy rozpočtové odpovědnosti 21.02.2017
261/2007 Sb. Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů 01.01.2008
188/2016 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o hazardních hrách a zákona o dani z hazardních her 01.01.2017
361/2014 Sb. Nařízení vlády o stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby pro použití režimu přenesení daňové povinnosti 01.01.2015
419/2013 Sb. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí 01.01.2014
242/2000 Sb. Zákon o ekologickém zemědělství 01.01.2001
227/2000 Sb. Zákon o elektronickém podpisu 01.10.2000
113/2016 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o evidenci tržeb 01.12.2016
296/2008 Sb. Zákon o lidských tkáních a buňkách 18.10.2008
219/2003 Sb. Zákon o oběhu osiva a sadby 30.08.2003
40/2017 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení některých ustanovení č. 235/2004 Sb., o DPH 15.02.2017
 
...