Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
683 výsledků hledání
Řazení
Na stránku

Nalezené předpisy

Číslo Název předpisu Účinnost od
586/1992 Sb. Zákon o daních z příjmů 01.01.1993
235/2004 Sb. Zákon o dani z přidané hodnoty 01.05.2004
120/2001 Sb. Exekuční řád 01.05.2001
461/2020 Sb. Zákon o kompenzačním bonusu v souvislosti se zákazem nebo omezením podnikatelské činnosti v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 14.11.2020
159/2020 Sb. Zákon o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 15.04.2020
353/2003 Sb. Zákon o spotřebních daních 01.01.2004
338/1992 Sb. Zákon o dani z nemovitých věcí 01.01.1993
16/1993 Sb. Zákon o dani silniční 01.01.1993
386/2020 Sb. Zákon, kterým se zrušuje zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů, a mění a zrušují další související právní předpisy 26.09.2020
593/1992 Sb. Zákon o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů 01.01.1993
241/2000 Sb. Zákon o hospodářských opatřeních pro krizové stavy 01.01.2001
340/2013 Sb. Zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí 01.01.2014
243/2000 Sb. Zákon o rozpočtovém určení daní 01.01.2001
115/2006 Sb. Zákon o registrovaném partnerství 01.07.2006
196/2001 Sb. Notářský tarif 01.07.2001
112/2016 Sb. Zákon o evidenci tržeb 01.12.2016
96/1993 Sb. Zákon o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření 01.04.1993
187/2016 Sb. Zákon o dani z hazardních her 01.01.2017
261/2007 Sb. Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů 01.01.2008
299/2020 Sb. Zákon, kterým se mění některé daňové zákony v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 a zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, ve znění pozdějších předpisů 01.07.2020
198/2002 Sb. Zákon o dobrovolnické službě 01.01.2003
379/2005 Sb. Zákon o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami 01.01.2006
80/2019 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony 01.04.2019
343/2020 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací daňových předpisů Evropské unie a v oblasti zamezení dvojímu zdanění 01.09.2020
450/2020 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů 03.11.2020
18/1997 Sb. Atomový zákon 01.07.1997
234/2020 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 08.05.2020
312/2006 Sb. Zákon o insolvenčních správcích 01.01.2008
357/1992 Sb. Zákon o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí 01.01.1993
95/1999 Sb. Zákon o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby 25.05.1999
262/2020 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 03.06.2020
470/2012 Sb. Vyhláška o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným 01.01.2013
457/2020 Sb. Vyhláška o formulářových podáních pro daň z přidané hodnoty 01.01.2021
331/2020 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, ve znění pozdějších předpisů 07.08.2020
361/2014 Sb. Nařízení vlády o stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby pro použití režimu přenesení daňové povinnosti 01.01.2015
454/2020 Sb. Vyhláška o formulářových podáních pro daň silniční 01.01.2021
186/2006 Sb. Zákon o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění 01.01.2007
320/2002 Sb. Zákon o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů 01.01.2003
523/1992 Sb. Zákon o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců ČR 01.12.1992
458/2011 Sb. Zákon o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů 01.01.2015
170/2017 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti daní 01.07.2017
456/2020 Sb. Vyhláška o formulářových podáních pro daň z nemovitých věcí 01.01.2021
227/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech 01.07.2010
256/2000 Sb. Zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu 11.08.2000
267/2014 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 01.01.2015
588/1992 Sb. Zákon České národní rady o dani z přidané hodnoty 01.01.1993
364/2019 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti daní v souvislosti se zvyšováním příjmů veřejných rozpočtů 01.01.2020
256/2019 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 01.11.2019
344/2013 Sb. Zákonné opatření Senátu o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů 01.01.2014
162/2003 Sb. Zákon o zoologických zahradách 01.07.2003