Přejít na PLUS
Řazení
...

Nalezeno 1177 předpisů

Číslo Název předpisu Účinnost od
586/1992 Sb. Zákon o daních z příjmů 01.01.1993
235/2004 Sb. Zákon o dani z přidané hodnoty 01.05.2004
338/1992 Sb. Zákon o dani z nemovitých věcí 01.01.1993
280/2009 Sb. Daňový řád 01.01.2011
549/1991 Sb. Zákon o soudních poplatcích 01.01.1992
634/2004 Sb. Zákon o správních poplatcích 16.01.2005
119/2002 Sb. Zákon o střelných zbraních a střelivu 01.01.2003
16/1993 Sb. Zákon o dani silniční 01.01.1993
120/2001 Sb. Exekuční řád 01.05.2001
218/2000 Sb. Zákon o rozpočtových pravidlech 01.01.2001
340/2013 Sb. Zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí 01.01.2014
274/2001 Sb. Zákon o vodovodech a kanalizacích 01.01.2002
127/2005 Sb. Zákon o elektronických komunikacích 01.05.2005
565/1990 Sb. Zákon o místních poplatcích 01.01.1991
353/2003 Sb. Zákon o spotřebních daních 01.01.2004
202/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 01.11.2017
200/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 01.01.2018
166/1999 Sb. Veterinární zákon 28.09.1999
112/2016 Sb. Zákon o evidenci tržeb 01.12.2016
254/2004 Sb. Zákon o omezení plateb v hotovosti 01.07.2004
293/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů 01.01.2018
365/2000 Sb. Zákon o informačních systémech veřejné správy 23.10.2000
260/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů 01.01.2018
196/2001 Sb. Notářský tarif 01.07.2001
96/1993 Sb. Zákon o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření 01.04.1993
379/2005 Sb. Zákon o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami 01.01.2006
456/2011 Sb. Zákon o Finanční správě České republiky 01.01.2013
231/2001 Sb. Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání 04.07.2001
18/1997 Sb. Atomový zákon 01.07.1997
348/2005 Sb. Zákon o rozhlasových a televizních poplatcích 13.09.2005
170/2017 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti daní 01.07.2017
593/1992 Sb. Zákon o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů 01.01.1993
115/2006 Sb. Zákon o registrovaném partnerství 01.07.2006
243/2000 Sb. Zákon o rozpočtovém určení daní 01.01.2001
258/2016 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o spotřebitelském úvěru 01.12.2016
261/2007 Sb. Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů 01.01.2008
227/2000 Sb. Zákon o elektronickém podpisu 01.10.2000
261/2014 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti finančního trhu 01.12.2014
199/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 01.07.2018
357/1992 Sb. Zákon o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí 01.01.1993
241/2000 Sb. Zákon o hospodářských opatřeních pro krizové stavy 01.01.2001
312/2006 Sb. Zákon o insolvenčních správcích 01.01.2008
187/2016 Sb. Zákon o dani z hazardních her 01.01.2017
198/2002 Sb. Zákon o dobrovolnické službě 01.01.2003
164/2013 Sb. Zákon o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů 21.06.2013
419/2013 Sb. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí 01.01.2014
254/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů 01.09.2017
356/2003 Sb. Zákon o chemických látkách a chemických přípravcích 01.05.2004
337/1992 Sb. Zákon o správě daní a poplatků 01.01.1993
320/2002 Sb. Zákon o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů 01.01.2003
 
...