Přejít na PLUS
Řazení
...

Nalezeno 1184 předpisů

Číslo Název předpisu Účinnost od
586/1992 Sb. Zákon o daních z příjmů 01.01.1993
235/2004 Sb. Zákon o dani z přidané hodnoty 01.05.2004
280/2009 Sb. Daňový řád 01.01.2011
549/1991 Sb. Zákon o soudních poplatcích 01.01.1992
120/2001 Sb. Exekuční řád 01.05.2001
119/2002 Sb. Zákon o střelných zbraních a střelivu 01.01.2003
634/2004 Sb. Zákon o správních poplatcích 16.01.2005
127/2005 Sb. Zákon o elektronických komunikacích 01.05.2005
340/2013 Sb. Zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí 01.01.2014
274/2001 Sb. Zákon o vodovodech a kanalizacích 01.01.2002
218/2000 Sb. Zákon o rozpočtových pravidlech 01.01.2001
166/1999 Sb. Veterinární zákon 28.09.1999
353/2003 Sb. Zákon o spotřebních daních 01.01.2004
16/1993 Sb. Zákon o dani silniční 01.01.1993
338/1992 Sb. Zákon o dani z nemovitých věcí 01.01.1993
565/1990 Sb. Zákon o místních poplatcích 01.01.1991
365/2000 Sb. Zákon o informačních systémech veřejné správy 23.10.2000
254/2004 Sb. Zákon o omezení plateb v hotovosti 01.07.2004
112/2016 Sb. Zákon o evidenci tržeb 01.12.2016
196/2001 Sb. Notářský tarif 01.07.2001
202/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 01.11.2017
231/2001 Sb. Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání 04.07.2001
348/2005 Sb. Zákon o rozhlasových a televizních poplatcích 13.09.2005
379/2005 Sb. Zákon o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami 01.01.2006
337/1992 Sb. Zákon o správě daní a poplatků 01.01.1993
115/2006 Sb. Zákon o registrovaném partnerství 01.07.2006
227/2000 Sb. Zákon o elektronickém podpisu 01.10.2000
199/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 01.07.2018
593/1992 Sb. Zákon o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů 01.01.1993
456/2011 Sb. Zákon o Finanční správě České republiky 01.01.2013
18/1997 Sb. Atomový zákon 01.07.1997
261/2007 Sb. Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů 01.01.2008
356/2003 Sb. Zákon o chemických látkách a chemických přípravcích 01.05.2004
96/1993 Sb. Zákon o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření 01.04.1993
312/2006 Sb. Zákon o insolvenčních správcích 01.01.2008
357/1992 Sb. Zákon o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí 01.01.1993
243/2000 Sb. Zákon o rozpočtovém určení daní 01.01.2001
187/2016 Sb. Zákon o dani z hazardních her 01.01.2017
419/2013 Sb. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí 01.01.2014
170/2017 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti daní 01.07.2017
146/2002 Sb. Zákon o Státní zemědělské a potravinářské inspekci 01.01.2003
198/2002 Sb. Zákon o dobrovolnické službě 01.01.2003
241/2000 Sb. Zákon o hospodářských opatřeních pro krizové stavy 01.01.2001
94/2018 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 05.06.2018
254/2016 Sb. Zákon, kterým se mění zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí 01.11.2016
174/2018 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů 01.01.2019
227/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech 01.07.2010
95/1999 Sb. Zákon o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby 25.05.1999
242/2000 Sb. Zákon o ekologickém zemědělství 01.01.2001
164/2013 Sb. Zákon o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů 21.06.2013
 
...