Přejít na PLUS
Řazení

Nalezeno 200 předpisů

Číslo Název předpisu Účinnost od
170/2007 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti se vstupem České republiky do schengenského prostoru 01.09.2007
136/1998 Sb. Vyhláška Ministerstva financí o osvobození zboží od dovozního cla 01.07.1998
441/2000 Sb. Nařízení vlády, kterým se vydává celní sazebník a kterým se stanoví sazby dovozního cla pro zboží pocházející z rozvojových a nejméně rozvinutých zemí a podmínky pro jejich uplatnění (celní sazebník) 01.01.2001
56/2004 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 462/2003 Sb., o vydání celního sazebníku a o stanovení sazeb dovozního cla pro zboží pocházející z rozvojových a nejméně rozvinutých zemí a podmínek pro jejich uplatnění (celní sazebník) a o změně některých souvisejích předpisů 10.02.2004
247/2002 Sb. Vyhláška Ministerstva financí o osvobození zboží propuštěného do celního režimu volného oběhu od dovozního cla 01.07.2002
480/2001 Sb. Nařízení vlády, kterým se vydává celní sazebník a kterým se stanoví sazby dovozního cla pro zboží pocházející z rozvojových a nejméně rozvinutých zemí a podmínky pro jejich uplatnění (celní sazebník) 01.01.2002
8/1996 Sb. Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva financí č. 92/1993 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona, ve znění vyhlášky č. 54/1994 Sb., vyhlášky č. 145/1994 Sb. a vyhlášky č. 75/1995 Sb. 15.01.1996
84/1989 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o celních úlevách při dovozu některých druhů neobchodního zboží 01.08.1989
9/1988 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o osvobození osobních počítačů, mikropočítačů a barevných televizních přijímačů od dovozního cla 29.01.1988
74/1980 Sb. Nařízení vlády Československé socialistické republiky, kterým se vydává celní sazebník obchodního zboží 01.07.1980
32/1947 Sb. Vládní nařízení o úpravě všeobecného celního sazebníku 01.07.1947
93/1993 Sb. Vyhláška ministerstva financí o osvobození zboží od dovozního cla 16.03.1993
356/2000 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 318/1999 Sb., kterým se vydává celní sazebník a kterým se stanoví sazby dovozního cla pro zboží pocházející z rozvojových a nejméně rozvinutých zemí a podmínky pro jejich uplatnění (celní sazebník), ve znění pozdějších předpisů 13.10.2000
301/1996 Sb. Nařízení vlády, kterým se vydává celní sazebník a kterým se stanoví sazby dovozního cla pro zboží pocházející z rozvojových a nejméně rozvinutých zemí a podmínky pro jejich uplatnění (celní sazebník) 01.01.1997
254/1949 Sb. Vládní nařízení o úpravě všeobecného celního sazebníku 01.01.1950
182/2002 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví preferenční celní sazby pro dovoz ryb a výrobků z ryb pocházejících z Evropské unie 01.07.2002
221/2000 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví sazba cla a celní kvóta pro dovoz červeného vína v nádobách o obsahu převyšujícím 2 litry 20.07.2000
45/1986 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se vydává celní sazebník neobchodního zboží s vysvětlivkami 01.08.1986
77/1950 Sb. Vládní nařízení o úpravě všeobecných celních sazeb na dovoz zboží 01.07.1950
46/1950 Sb. Vyhláška ministra financí o předběžném provádění některých ustanovení přílohy A, listiny X - Československo, připojené k protokolu o podmínkách přístupu k Všeobecné dohodě o clech a obchodu sjednanému dne 10. října 1949 19.05.1950
42/1950 Sb. Vyhláška ministra financí o předběžném provádění některých ustanovení přílohy A, listiny X - Československo, připojené k protokolu o podmínkách přístupu k Všeobecné dohodě o clech a obchodu sjednanému dne 10. října 1949 30.04.1950
219/1946 Sb. Vládní nařízení o úpravě všeobecných celních sazeb na dovoz zboží 01.01.1947
450/2002 Sb. Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 182/2002 Sb., kterým se stanoví preferenční celní sazby pro dovoz ryb a výrobků z ryb pocházejících z Evropské unie 01.11.2002
133/2001 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 297/1999 Sb., kterým se stanoví sazby cla pro dovoz silničních návěsových tahačů pocházejících z Evropské unie 19.04.2001
o39/c94/2000 Sb. Opatření Ministerstva financí, kterým se oznamují změny obsahu a náležitostí celního prohlášení 09.10.2000
243/1993 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví sazba dovozního cla pro zboží určené ke zpracovatelským operacím a podmínky jejího uplatnění 01.10.1993
92/1993 Sb. Vyhláška ministerstva financí, kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona 16.03.1993
287/1991 Sb. Celní zákon (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
10/1988 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, jíž se mění vyhláška č. 45/1986 Sb., kterou se vydává celní sazebník neobchodního zboží s vysvětlivkami 29.01.1988
193/1949 Sb. Vládní vyhláška, kterou se zrušuje podle čl. XXVII Všeobecné dohody o clech a obchodu celní ústupek stanovený v listině X této dohody 25.07.1949
152/1945 Sb. Vládní nařízení o úpravě všeobecných celních sazeb na dovoz zboží 01.01.1946
449/2002 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 332/2002 Sb., kterým se stanoví dodatečné clo na dovoz některých zemědělských výrobků pro kalendářní rok 2002, ve znění pozdějších předpisů 04.11.2002
435/2002 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 332/2002 Sb., kterým se stanoví dodatečné clo na dovoz některých zemědělských výrobků pro kalendářní rok 2002, ve znění nařízení vlády č. 413/2002 Sb. 15.10.2002
452/2000 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví sazba cla a celní kvóta pro dovoz řepné melasy 14.12.2000
180/2000 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví preferenční sazby cla pro dovoz některých zemědělských a potravinářských výrobků pocházejících z Evropské unie 01.07.2000
63/2000 Sb. Zákon o ochraně před dovozem subvencovaných výrobků 01.04.2000
17/1998 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví preferenční sazba cla pro dovoz některých zemědělských a potravinářských výrobků pocházejících z Evropské unie 31.01.1998
299/1995 Sb. Nařízení vlády, kterým se vydává celní sazebník a kterým se stanoví sazby dovozního cla pro zboží pocházející z rozvojových a nejméně rozvinutých zemí a podmínky pro jejich uplatnění (celní sazebník) 01.01.1996
461/1992 Sb. Celní zákon (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
178/1989 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se vydávají vysvětlivky k celnímu sazebníku obchodního zboží 28.12.1989
29/1964 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Celní úmluvě o dočasném dovozu obalů, Celní úmluvě o usnadnění dovozu zboží určeného k vystavování nebo k použití na výstavách, veletrzích, zasedáních nebo při podobných událostech a Celní úmluvě o dočasném dovozu zařízení potřebného k výkonu povolání 01.07.1963
50/1950 Sb. Vyhláška ministra financí o předběžném provádění některých ustanovení přílohy A, listiny X - Československo, připojené k protokolu o podmínkách přístupu k Všeobecné dohodě o clech a obchodu sjednanému dne 10. října 1949 25.05.1950
149/1949 Sb. Vládní nařízení o úpravě všeobecných celních sazeb na dovoz zboží 01.07.1949
293/1948 Sb. Zákon o celních slevách pro dovoz strojů a přístrojů 01.01.1949
161/1948 Sb. Vládní nařízení o úpravě všeobecných celních sazeb na dovoz zboží 01.07.1948
226/1946 Sb. Vládní vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost dohoda o vyclívání jihoslovanských vín 15.12.1946
183/1946 Sb. Zákon o celních slevách pro dovoz strojů a přístrojů 15.10.1946
351/2005 Sb. Nařízení vlády o stanovení výčtu kódů kombinované nomenklatury společného celního sazebníku a názvů označujících lidskou krev, její složky a krevní deriváty z ní vyrobené, uváděných v žádostech o povolení jejich distribuce, dovozu nebo vývozu 30.09.2005
179/2000 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 318/1999 Sb., kterým se vydává celní sazebník a kterým se stanoví sazby dovozního cla pro zboží pocházející z rozvojových a nejméně rozvinutých zemí a podmínky pro jejich uplatnění (celní sazebník), ve znění nařízení vlády č. 178/2000 Sb. 01.07.2000
178/2000 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 318/1999 Sb., kterým se vydává celní sazebník a kterým se stanoví sazby dovozního cla pro zboží pocházející z rozvojových a nejméně rozvinutých zemí a podmínky pro jejich uplatnění (celní sazebník) 30.06.2000