Přejít na PLUS
Řazení

Nalezeno 200 předpisů

Číslo Název předpisu Účinnost od
480/2001 Sb. Nařízení vlády, kterým se vydává celní sazebník a kterým se stanoví sazby dovozního cla pro zboží pocházející z rozvojových a nejméně rozvinutých zemí a podmínky pro jejich uplatnění (celní sazebník) 01.01.2002
301/1996 Sb. Nařízení vlády, kterým se vydává celní sazebník a kterým se stanoví sazby dovozního cla pro zboží pocházející z rozvojových a nejméně rozvinutých zemí a podmínky pro jejich uplatnění (celní sazebník) 01.01.1997
441/2000 Sb. Nařízení vlády, kterým se vydává celní sazebník a kterým se stanoví sazby dovozního cla pro zboží pocházející z rozvojových a nejméně rozvinutých zemí a podmínky pro jejich uplatnění (celní sazebník) 01.01.2001
299/1995 Sb. Nařízení vlády, kterým se vydává celní sazebník a kterým se stanoví sazby dovozního cla pro zboží pocházející z rozvojových a nejméně rozvinutých zemí a podmínky pro jejich uplatnění (celní sazebník) 01.01.1996
o39/c94/2000 Sb. Opatření Ministerstva financí, kterým se oznamují změny obsahu a náležitostí celního prohlášení 09.10.2000
8/1996 Sb. Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva financí č. 92/1993 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona, ve znění vyhlášky č. 54/1994 Sb., vyhlášky č. 145/1994 Sb. a vyhlášky č. 75/1995 Sb. 15.01.1996
93/1993 Sb. Vyhláška ministerstva financí o osvobození zboží od dovozního cla 16.03.1993
243/1993 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví sazba dovozního cla pro zboží určené ke zpracovatelským operacím a podmínky jejího uplatnění 01.10.1993
84/1989 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o celních úlevách při dovozu některých druhů neobchodního zboží 01.08.1989
170/2007 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti se vstupem České republiky do schengenského prostoru 01.09.2007
178/2000 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 318/1999 Sb., kterým se vydává celní sazebník a kterým se stanoví sazby dovozního cla pro zboží pocházející z rozvojových a nejméně rozvinutých zemí a podmínky pro jejich uplatnění (celní sazebník) 30.06.2000
63/2000 Sb. Zákon o ochraně před dovozem subvencovaných výrobků 01.04.2000
9/1988 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o osvobození osobních počítačů, mikropočítačů a barevných televizních přijímačů od dovozního cla 29.01.1988
167/1948 Sb. Vládní nařízení, jímž se mění §219 prováděcího nařízení k celnímu zákonu 13.07.1948
462/2003 Sb. Nařízení vlády o vydání celního sazebníku a o stanovení sazeb dovozního cla pro zboží pocházející z rozvojových a nejméně rozvinutých zemí a podmínek pro jejich uplatnění (celní sazebník) a o změně některých souvisejících předpisů 01.01.2004
231/1946 Sb. Vládní nařízení, jímž se mění §219 prováděcího nařízení k celnímu zákonu 19.12.1946
219/1946 Sb. Vládní nařízení o úpravě všeobecných celních sazeb na dovoz zboží 01.01.1947
247/2002 Sb. Vyhláška Ministerstva financí o osvobození zboží propuštěného do celního režimu volného oběhu od dovozního cla 01.07.2002
133/2001 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 297/1999 Sb., kterým se stanoví sazby cla pro dovoz silničních návěsových tahačů pocházejících z Evropské unie 19.04.2001
136/1998 Sb. Vyhláška Ministerstva financí o osvobození zboží od dovozního cla 01.07.1998
265/1994 Sb. Nařízení vlády, kterým se vydává celní sazebník a kterým se stanoví sazby dovozního cla pro zboží pocházející z rozvojových a nejméně rozvinutých zemí a podmínky pro jejich uplatnění (celní sazebník) 01.01.1995
154/1991 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 108/1991 Sb., o dovozní přirážce 01.05.1991
157/1948 Sb. Vládní vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost obchodní dohoda o valorisaci československých smluvních celních sazeb mezi republikou Československou a republikou Polskou, sjednaná ve Varšavě výměnou not ze dne 23. a 27. března 1948 20.04.1948
421/2001 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví prozatímní ochranné opatření na dovoz kakaového prášku obsahujícího přidaný cukr nebo jiná sladidla do České republiky 30.11.2001
108/1991 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí o dovozní přirážce 01.04.1991
5/1991 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje celní zákon č. 44/1974 Sb., ve znění zákona č. 117/1983 Sb. 01.02.1991
46/1950 Sb. Vyhláška ministra financí o předběžném provádění některých ustanovení přílohy A, listiny X - Československo, připojené k protokolu o podmínkách přístupu k Všeobecné dohodě o clech a obchodu sjednanému dne 10. října 1949 19.05.1950
27/1948 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o dohodě o vyclívání jihoslovanských vín 17.02.1948
141/1946 Sb. Vládní nařízení o úpravě všeobecných celních sazeb na dovoz zboží 01.07.1946
504/2005 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví výčet podpoložek kombinované nomenklatury společného celního sazebníku a jejich názvy označující tkáně nebo orgány lidského původu, uváděné v žádostech o povolení jejich dovozu nebo vývozu 01.01.2006
56/2004 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 462/2003 Sb., o vydání celního sazebníku a o stanovení sazeb dovozního cla pro zboží pocházející z rozvojových a nejméně rozvinutých zemí a podmínek pro jejich uplatnění (celní sazebník) a o změně některých souvisejích předpisů 10.02.2004
221/2000 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví sazba cla a celní kvóta pro dovoz červeného vína v nádobách o obsahu převyšujícím 2 litry 20.07.2000
74/1980 Sb. Nařízení vlády Československé socialistické republiky, kterým se vydává celní sazebník obchodního zboží 01.07.1980
67/1953 Sb. Nařízení ministra zahraničního obchodu, jímž se upravují vysvětlivky k celnímu sazebníku 01.07.1953
77/1950 Sb. Vládní nařízení o úpravě všeobecných celních sazeb na dovoz zboží 01.07.1950
42/1950 Sb. Vyhláška ministra financí o předběžném provádění některých ustanovení přílohy A, listiny X - Československo, připojené k protokolu o podmínkách přístupu k Všeobecné dohodě o clech a obchodu sjednanému dne 10. října 1949 30.04.1950
254/1949 Sb. Vládní nařízení o úpravě všeobecného celního sazebníku 01.01.1950
332/2002 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví dodatečné clo na dovoz některých zemědělských výrobků pro kalendářní rok 2002 24.07.2002
230/1996 Sb. Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva financí č. 92/1993 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona, ve znění vyhlášky č. 54/1994 Sb., vyhlášky č. 145/1994 Sb., vyhlášky č. 75/1995 Sb. a vyhlášky č. 8/1996 Sb. 01.09.1996
25/1987 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se mění vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 3/1982 Sb., o osvobození obchodního zboží dováženého a pocházejícího z rozvojových zemí od dovozního cla, ve znění vyhlášky federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 40/1984 Sb. 13.04.1987
6/1969 Sb. Vyhláška ministerstva zahraničního obchodu o paušálu cla a náhradní dávky za daň z obratu z věcí dovážených bez úplaty 01.02.1969
29/1964 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Celní úmluvě o dočasném dovozu obalů, Celní úmluvě o usnadnění dovozu zboží určeného k vystavování nebo k použití na výstavách, veletrzích, zasedáních nebo při podobných událostech a Celní úmluvě o dočasném dovozu zařízení potřebného k výkonu povolání 01.07.1963
50/1950 Sb. Vyhláška ministra financí o předběžném provádění některých ustanovení přílohy A, listiny X - Československo, připojené k protokolu o podmínkách přístupu k Všeobecné dohodě o clech a obchodu sjednanému dne 10. října 1949 25.05.1950
193/1949 Sb. Vládní vyhláška, kterou se zrušuje podle čl. XXVII Všeobecné dohody o clech a obchodu celní ústupek stanovený v listině X této dohody 25.07.1949
149/1949 Sb. Vládní nařízení o úpravě všeobecných celních sazeb na dovoz zboží 01.07.1949
293/1948 Sb. Zákon o celních slevách pro dovoz strojů a přístrojů 01.01.1949
161/1948 Sb. Vládní nařízení o úpravě všeobecných celních sazeb na dovoz zboží 01.07.1948
159/1948 Sb. Vládní vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost obchodní dohoda o valorisaci československých smluvních celních sazeb mezi republikou Československou a Španělskem, sjednaná v Praze výměnou not ze dne 4. března a 6. dubna 1948 20.04.1948
183/1946 Sb. Zákon o celních slevách pro dovoz strojů a přístrojů 15.10.1946
341/2003 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 307/2003 Sb., o stanovení dodatečného cla na dovoz některých zemědělských výrobků pro kalendářní rok 2003 17.10.2003