Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
16 výsledků hledání
Řazení
Na stránku

Nalezené předpisy

Číslo Název předpisu Účinnost od
89/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky č. 219 k péči o děti zaměstnanců bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb ... 17.03.2020
18/1992 Sb. Zákon o civilní službě 16.01.1992
587/2004 Sb. Zákon o zrušení civilní služby 01.01.2005
588/2002 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 372/1992 Sb., kterým se stanoví podrobnosti výkonu civilní služby, ve znění nařízení vlády č. 85/1993 Sb. 01.01.2003
372/1992 Sb. Nařízení vlády České republiky, kterým se stanoví podrobnosti výkonu civilní služby 15.07.1992
73/1990 Sb. Zákon o civilní službě 14.03.1990
167/1994 Sb. Nařízení vlády, kterým se zkracuje civilní služba pro některé občany 01.09.1994
135/1993 Sb. Zákon, kterým se doplňuje zákon č. 18/1992 Sb., o civilní službě 01.06.1993
85/1993 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády České republiky č. 372/1992 Sb., kterým se stanoví podrobnosti výkonu civilní služby 01.03.1993
o1/c132/1992 Sb. Nález ÚS ČSFR o nesouladu § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 18/1992 Sb., o civilní službě 31.12.1992
97/1990 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti národných výborov pri vykonávaní niektorých ustanovení zákona o zhromažďovacom práve a zákona o civilnej službe 30.03.1990
94/1990 Sb. Zákon České národní rady o působnosti národních výborů při provádění některých ustanovení zákona o právu shromažďovacím a zákona o civilní službě 30.03.1990
96/1949 Sb. Vládní nařízení, kterým se mění a doplňují předpisy o náležitostech vojenských osob z počtu mužstva v činné službě a některých jiných osob jim co do náležitostí na roveň postavených 15.04.1949
95/1949 Sb. Vládní nařízení o některých náležitostech vojenských osob z povolání, vojenských osob z počtu poddůstojníků a mužstva a civilních zaměstnanců vojenské správy 01.05.1949
223/1999 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o rozsahu branné povinnosti a o vojenských správních úřadech (branný zákon) a zákona o průběhu základní nebo náhradní služby a vojenských cvičení a o některých právních poměrech vojáků v záloze 01.12.1999
151/1999 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení § 2 odst. 2 a zamítnutí návrhu na zrušení § 2 odst. 1 písm. a) č. 18/1992 Sb., o civilní službě 21.07.1999