Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
48 výsledků hledání
Řazení
Na stránku

Nalezené předpisy

Číslo Název předpisu Účinnost od
185/2020 Sb. Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na odvětví cestovního ruchu 24.04.2020
159/1999 Sb. Zákon o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu 01.10.2000
111/2018 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 01.07.2018
130/2008 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 01.07.2008
189/2020 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů 24.04.2020
372/2020 Sb. Vyhláška o výši ročního příspěvku cestovní kanceláře do garančního fondu pro rok 2021 30.09.2020
214/2006 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 01.08.2006
301/2009 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 216/2002 Sb., o ochraně státních hranic České republiky a o změně některých zákonů (zákon o ochraně státních hranic), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 01.01.2010
246/2019 Sb. Vyhláška o výši ročního příspěvku cestovní kanceláře do garančního fondu pro rok 2020 30.09.2019
295/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj o provádění a obsahové náplni zkoušky odborné způsobilosti pro výkon průvodcovské činnosti v oblasti cestovního ruchu 01.10.2001
168/2006 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 159/2003 Sb., kterou se stanoví povrchové vody využívané ke koupání osob 01.05.2006
122/2018 Sb. Vyhláška o vzorech formulářů pro jednotlivé typy zájezdů a spojených cestovních služeb 01.07.2018
341/2015 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů 29.12.2015
157/2011 Sb. Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška č. 159/2003 Sb., kterou se stanoví povrchové vody využívané ke koupání osob, ve znění pozdějších předpisů 13.06.2011
159/2003 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví povrchové vody využívané ke koupání osob 03.06.2003
104/1963 Sb. Zákon o zřízení a pravomoci Vládního výboru pro cestovní ruch 19.12.1963
188/2018 Sb. Vyhláška o výši ročního příspěvku cestovní kanceláře do garančního fondu pro rok 2019 30.09.2018
97/2006 Sb. Vyhláška o předpokladech a způsobu podpory marketingu a prodeje produktů, podpory rozvoje turistiky v oblasti vinohradnictví a vinařství a podrobnostech o poskytování informací veřejnosti Vinařským fondem 22.03.2006
29/1956 Sb. Úmluva o pohraničním turistickém ruchu mezi vládou Československé republiky a vládou Polské lidové republiky 22.04.1956
110/2015 Sb. Vyhláška o zrušení vyhlášky č. 46/2010 Sb., o příslušnosti správ národních parků a správ chráněných krajinných oblastí k výkonu státní správy ve správních obvodech tvořených národními přírodními rezervacemi, národními přírodními památkami a jejich ochrannými pásmy, ve znění pozdějších předpisů 01.06.2015
34/2014 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 46/2010 Sb., o příslušnosti správ národních parků a správ chráněných krajinných oblastí k výkonu státní správy ve správních obvodech tvořených národními přírodními rezervacemi, národními přírodními památkami a jejich ochrannými pásmy, ve znění pozdějších předpisů 01.04.2014
152/2008 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 159/2003 Sb., kterou se stanoví povrchové vody využívané ke koupání osob, ve znění vyhlášky č. 168/2006 Sb. 01.05.2008
7/1956 Sb. Vládní nařízení o přesunu působnosti v oboru cizineckého cestovního ruchu 01.01.1956
122/1948 Sb. Zákon o organisaci a znárodnění cestovních kanceláří 01.01.1948
94/1946 Sb. Vyhláška ministra financí, kterou se uveřejňuje opatření Národní banky Československé o vývozu, dovozu a průvozu platidel v cestovním styku 15.05.1946
306/1996 Sb. Ujednání o zřízení turistických stezek protínajících státní hranice mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo 25.09.1996
r1/c55/1993 Sb. Redakční sdělení o opravě chyb ve sděleních ministerstva zahraničních věcí č. 64/1993 Sb., č. 65/1993 Sb. a č. 80/1993 Sb.
65/1993 Sb. Smlouva o používání peněžních prostředků v národních měnách v oblasti vzájemného cestovního ruchu mezi Českou republikou a Slovenskou republikou 08.02.1993
123/1991 Sb. Dohoda o zrušení vízové povinnosti mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Islandské republiky 15.07.1990
242/1988 Sb. Dohoda o spolupráci v oblasti cestovního ruchu mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky 15.10.1988
146/1988 Sb. Dohoda o spolupráci v oblasti cestovního ruchu mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Syrské arabské republiky 30.07.1988
30/1988 Sb. Dohoda o spolupráci v oblasti cestovního ruchu mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Polské lidové republiky 15.09.1986
54/1979 Sb. Dohoda o spolupráci v oblasti cestovního ruchu mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Francouzské republiky 01.03.1979
13/1979 Sb. Dohoda v oblasti cestovního ruchu mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Kubánské republiky 23.08.1978
141/1978 Sb. Dohoda o spolupráci v oblasti cestovního ruchu mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Finské republiky 14.10.1978
59/1977 Sb. Dohoda o usnadnění cestovního styku mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Polské lidové republiky 20.08.1977
94/1975 Sb. Dohoda o spolupráci v oblasti cestovního ruchu mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky 30.04.1975
126/1973 Sb. Dohoda o spolupráci v oblasti cestovního ruchu mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik 09.02.1973
122/1973 Sb. Dohoda o spolupráci v oblasti cestovního ruchu mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maďarské lidové republiky 05.02.1973
97/1973 Sb. Dohoda v oblasti cestovního ruchu mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Rumunské socialistické republiky 02.05.1973
74/1972 Sb. Dohoda o spolupráci v oblasti cestovního ruchu mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Bulharské lidové republiky 28.06.1972
10/1965 Sb. Dohoda o spolupráci v oblasti turistického ruchu mezi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federativní republikou Jugoslávií 03.07.1964
9/1964 Sb. Zákon Slovenské národní rady o Výboru Slovenské národní rady pro cestovní ruch 05.02.1964
61/1962 Sb. Dohoda o rozšíření turistické oblasti a o změně jednotlivých ustanovení Úmluvy o pohraničním turistickém ruchu mezi Československou socialistickou republikou a Polskou lidovou republikou 01.06.1962
80/1961 Sb. Dohoda o rozšíření turistické oblasti a o změně ustanovení Úmluvy mezi vládou Československé republiky a vládou Polské lidové republiky o pohraničním turistickém ruchu 20.05.1961
34/1955 Sb. Vládní nařízení o ředitelských fondech v podnicích státního obchodu, jiných chozrasčotních odbytových, obchodních a zásobovacích organisacích a v podnicích turistického a cestovního ruchu 01.01.1955
26/1951 Sb. Vládní nařízení, kterým se zrušují Ředitelství pro cestovní ruch a oblastní a místní sbory pro cestovní ruch 10.04.1951
93/1975 Sb. Dohoda o spolupráci v oblasti cestovního ruchu mezi Československou socialistickou republikou a Kyperskou republikou 07.02.1975