Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
28 výsledků hledání
Řazení
Na stránku

Nalezené předpisy

Číslo Název předpisu Účinnost od
269/2015 Sb. Vyhláška o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům 01.01.2016
372/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj, kterou se stanoví pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové vody mezi konečné spotřebitele 01.01.2002
109/2008 Sb. Nařízení vlády o podmínkách poskytování zvláštních cen veřejně dostupné telefonní služby 01.05.2008
373/2001 Sb. Vyhláška Energetického regulačního úřadu, kterou se stanoví pravidla pro organizování trhu s elektřinou a zásady tvorby cen za činnosti operátora trhu 26.10.2001
141/2001 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 01.07.2001
135/2012 Sb. Vyhláška o stanovení rozsahu vyúčtování ceny podle druhu služby 01.06.2012
96/1966 Sb. Vládní nařízení o jednotných kalkulačních zásadách 01.01.1967
134/2012 Sb. Vyhláška o stanovení rozsahu položkového vyúčtování ceny 01.06.2012
150/2007 Sb. Vyhláška o způsobu regulace cen v energetických odvětvích a postupech pro regulaci cen 01.07.2007
113/1985 Sb. Vyhláška Federálního cenového úřadu, Českého cenového úřadu a Slovenského cenového úřadu o cenách 01.01.1986
89/1960 Sb. Vyhláška ministerstva všeobecného strojírenství o tvorbě cen a prodeji ojetých osobních automobilů 01.07.1960
614/2004 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Energetického regulačního úřadu č. 373/2001 Sb., kterou se stanoví pravidla pro organizování trhu s elektřinou a zásady tvorby cen za činnosti operátora trhu, ve znění pozdějších předpisů 01.01.2005
237/2001 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky a zásady pro provádění intervenčních nákupů, skladování a prodejů obilovin na domácí trh a na vývoz a pro provádění dalších opatření k organizaci trhu s obilovinami a kterým se stanoví podmínky a zásady vyhlašování intervenční ceny (podmínky a zásady provádění intervenčních nákupů, skladování a prodeje obilovin) 11.07.2001
22/1990 Sb. Vyhláška Federálního cenového úřadu, ministerstva financí, cen a mezd České socialistické republiky a ministerstva financí, cen a mezd Slovenské socialistické republiky o tvorbě a kontrole cen 15.02.1990
2/1989 Sb. Nařízení vlády Československé socialistické republiky o úplatách ve vodním hospodářství (úplné znění, jak vyplývá ze změn a doplňků provedených nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 91/1988 Sb.)
119/2014 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 109/2008 Sb., o podmínkách poskytování zvláštních cen veřejně dostupné telefonní služby, ve znění nařízení vlády č. 354/2012 Sb. 01.07.2014
354/2012 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 109/2008 Sb., o podmínkách poskytování zvláštních cen veřejně dostupné telefonní služby 13.11.2012
74/2007 Sb. Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí
15/2007 Sb. Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 01/2007, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami 31.01.2007
459/2003 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 373/2001 Sb., kterou se stanoví pravidla pro organizování trhu s elektřinou a zásady tvorby cen za činnosti operátora trhu, ve znění vyhlášky č. 12/2003 Sb. 01.01.2004
12/2003 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 373/2001 Sb., kterou se stanoví pravidla pro organizování trhu s elektřinou a zásady tvorby cen za činnosti operátora trhu 01.02.2003
16/1995 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví sazba cla pro dovoz brambor 26.01.1995
35/1990 Sb. Vyhláška Federálního cenového úřadu, ministerstva financí, cen a mezd České socialistické republiky a ministerstva financí, cen a mezd Slovenské socialistické republiky o smluvních cenách 15.02.1990
245/2007 Sb. Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí
131/2007 Sb. Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí 01.06.2007
50/2007 Sb. Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 03/2007, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2007
27/2007 Sb. Sdělení Českého telekomunikačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí
24/2007 Sb. Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 02/2007, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2007