Přejít na PLUS
Řazení

Nalezeno 94 předpisů

Číslo Název předpisu Účinnost od
389/2017 Sb. Vyhláška o stanovení výše paušálních částek nákladů veterinárních kontrol spojených s dovozem nebo vývozem 01.01.2018
170/2007 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti se vstupem České republiky do schengenského prostoru 01.09.2007
480/2001 Sb. Nařízení vlády, kterým se vydává celní sazebník a kterým se stanoví sazby dovozního cla pro zboží pocházející z rozvojových a nejméně rozvinutých zemí a podmínky pro jejich uplatnění (celní sazebník) 01.01.2002
92/1993 Sb. Vyhláška ministerstva financí, kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona 16.03.1993
o15/c27/2000 Sb. Opatření Ministerstva financí, kterým se oznamují změny obsahu a náležitostí celního prohlášení 01.04.2000
363/2015 Sb. Vyhláška o stanovení výše paušální částky nákladů spojených s vytištěním veterinárního osvědčení k vývozu a výše paušální částky nákladů spojených s prováděním pohraniční veterinární kontroly pro roky 2016 a 2017 01.01.2016
o39/c94/2000 Sb. Opatření Ministerstva financí, kterým se oznamují změny obsahu a náležitostí celního prohlášení 09.10.2000
93/1993 Sb. Vyhláška ministerstva financí o osvobození zboží od dovozního cla 16.03.1993
287/1991 Sb. Celní zákon (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
171/2011 Sb. Vyhláška, kterou se provádí celní zákon 01.07.2011
8/1996 Sb. Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva financí č. 92/1993 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona, ve znění vyhlášky č. 54/1994 Sb., vyhlášky č. 145/1994 Sb. a vyhlášky č. 75/1995 Sb. 15.01.1996
598/1992 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí, kterou se zrušuje vyhláška č. 108/1991 Sb., o dovozní přirážce, ve znění vyhlášek č. 154/1991 Sb., č. 234/1991 Sb., č. 396/1991 Sb., č. 523/1991 Sb. a č. 565/1991 Sb. 01.01.1993
505/1991 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o formě, obsahu a náležitostech návrhu na celní řízení a o celní statistice 01.01.1992
27/1948 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o dohodě o vyclívání jihoslovanských vín 17.02.1948
39/1991 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o celní statistice, formě, obsahu a náležitostech návrhu na celní řízení 01.02.1991
4/1972 Sb. Vyhláška ministra zahraničního obchodu o zákazu nebo omezení vývozu některých druhů zboží v turistickém styku 10.02.1972
47/1951 Sb. Vládní nařízení o úpravě všeobecných celních sazeb na dovoz zboží 01.07.1951
277/2018 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 389/2017 Sb., o stanovení výše paušálních částek nákladů veterinárních kontrol spojených s dovozem nebo vývozem 01.01.2019
o59/c144/2000 Sb. Opatření Ministerstva financí, kterým se oznamují změny obsahu a náležitostí celního prohlášení 01.01.2001
230/1996 Sb. Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva financí č. 92/1993 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona, ve znění vyhlášky č. 54/1994 Sb., vyhlášky č. 145/1994 Sb., vyhlášky č. 75/1995 Sb. a vyhlášky č. 8/1996 Sb. 01.09.1996
54/1994 Sb. Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva financí č. 92/1993 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona 01.04.1994
289/1992 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 505/1991 Sb., o formě, obsahu a náležitostech návrhu na celní řízení a o celní statistice 18.06.1992
43/1991 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se provádí celní zákon 01.02.1991
52/1990 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 41/1985 Sb., o neobchodních vývozech a dovozech věcí, ve znění vyhlášek č. 179/1988 Sb., č. 118/1989 Sb. a č. 4/1990 Sb. 05.03.1990
111/1983 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 59/1980 Sb., o neobchodních vývozech a dovozech věcí, ve znění vyhlášky č. 108/1981 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 59/1980 Sb., o neochodních vývozech a dovozech věcí 20.10.1983
59/1980 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o neobchodních vývozech a dovozech věcí 01.07.1980
36/1963 Sb. Vyhláška ministerstva zahraničního obchodu, kterou se vydává celní plavební řád 01.05.1963
219/1946 Sb. Vládní nařízení o úpravě všeobecných celních sazeb na dovoz zboží 01.01.1947
392/2013 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví výše paušální částky nákladů spojených s vytištěním veterinárního osvědčení k vývozu a výše paušální částky nákladů spojených s prováděním pohraniční veterinární kontroly pro roky 2014 a 2015 01.01.2014
136/2008 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 185/2004 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů 01.05.2008
o10/c33/2002 Sb. Opatření Ministerstva financí, kterým se mění opatření Ministerstva financí č. 23/2001 Sb., kterým se oznamují sídla poboček celních úřadů a okruh činností, jejichž výkonem byly pověřeny 01.03.2002
o29/c101/2001 Sb. Opatření Ministerstva financí, kterým se oznamují změny obsahu a náležitostí celního prohlášení 26.07.2001
o24/c85/2001 Sb. Opatření Ministerstva financí, kterým se oznamují změny obsahu a náležitostí celního prohlášení 01.07.2001
o32/c84/2000 Sb. Opatření Ministerstva financí, kterým se oznamují změny obsahu a náležitostí celního prohlášení 31.08.2000
o1/c46/1999 Sb. Opatření Ministerstva financí, kterým se oznamují změny obsahu a náležitostí celního prohlášení 01.07.1999
o1/c107/1998 Sb. Opatření Ministerstva financí, kterým se oznamují změny obsahu a náležitostí celního prohlášení 01.01.1999
46/1993 Sb. Vyhláška ministerstva financí, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 505/1991 Sb., o formě, obsahu a náležitostech návrhu na celní řízení a o celní statistice, ve znění vyhlášky č. 289/1992 Sb. 18.01.1993
547/1990 Sb. Zákon o nakládání s některými druhy zboží a technologií a o jejich kontrole 01.02.1991
423/1990 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 41/1985 Sb., o neobchodních vývozech a dovozech věcí, ve znění vyhlášek č. 179/1988 Sb., č. 118/1989 Sb., č. 4/1990 Sb., č. 52/1990 Sb. a č. 225/1990 Sb. 15.10.1990
68/1976 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, jíž se mění a doplňuje vyhláška č. 4/1972 Sb., o zákazu nebo omezení vývozu některých druhů zboží v turistickém styku 24.06.1976
8/1969 Sb. Vyhláška ministra zahraničního obchodu o povolování při dovozu a vývozu zboží a při některých dalších činnostech v zahraničním obchodě 01.01.1969
93/1963 Sb. Vládní nařízení o úpravě celních sazeb 01.01.1964
36/1953 Sb. Celní zákon 01.08.1954
48/1952 Sb. Vládní nařízení o úpravě celního sazebníku 10.10.1952
15/1951 Sb. Vládní nařízení, jímž se mění prováděcí nařízení k celnímu zákonu 06.03.1951
205/1950 Sb. Nařízení ministra financí, jímž se upravují vysvětlivky k celnímu sazebníku 01.01.1951
145/1950 Sb. Zákon o upravování vysvětlivek k celnímu sazebníku 24.11.1950
287/2012 Sb. Vyhláška o stanovení vzorů žádostí a formulářů používaných při výměně operativních informací s členskými státy Evropské unie v rámci policejní spolupráce prováděné orgány Celní správy České republiky 01.01.2013
26/2012 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví výše paušální částky nákladů spojených s vytištěním veterinárního osvědčení k vývozu a výše paušální částky nákladů spojených s prováděním pohraniční veterinární kontroly 24.01.2012
379/2002 Sb. Vyhláška Ministerstva financí, kterou se zrušuje vyhláška Ministerstva financí č. 284/1999 Sb., kterou se stanoví paušální částka za přijetí opatření celního úřadu 01.09.2002