Přejít na PLUS
Řazení

Nalezeno 94 předpisů

Číslo Název předpisu Účinnost od
505/1991 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o formě, obsahu a náležitostech návrhu na celní řízení a o celní statistice 01.01.1992
389/2017 Sb. Vyhláška o stanovení výše paušálních částek nákladů veterinárních kontrol spojených s dovozem nebo vývozem 01.01.2018
277/2018 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 389/2017 Sb., o stanovení výše paušálních částek nákladů veterinárních kontrol spojených s dovozem nebo vývozem 01.01.2019
480/2001 Sb. Nařízení vlády, kterým se vydává celní sazebník a kterým se stanoví sazby dovozního cla pro zboží pocházející z rozvojových a nejméně rozvinutých zemí a podmínky pro jejich uplatnění (celní sazebník) 01.01.2002
93/1993 Sb. Vyhláška ministerstva financí o osvobození zboží od dovozního cla 16.03.1993
92/1993 Sb. Vyhláška ministerstva financí, kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona 16.03.1993
171/2011 Sb. Vyhláška, kterou se provádí celní zákon 01.07.2011
170/2007 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti se vstupem České republiky do schengenského prostoru 01.09.2007
219/1946 Sb. Vládní nařízení o úpravě všeobecných celních sazeb na dovoz zboží 01.01.1947
51/1986 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se provádí celní zákon č. 44/1974 Sb. 01.10.1986
379/2002 Sb. Vyhláška Ministerstva financí, kterou se zrušuje vyhláška Ministerstva financí č. 284/1999 Sb., kterou se stanoví paušální částka za přijetí opatření celního úřadu 01.09.2002
54/1994 Sb. Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva financí č. 92/1993 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona 01.04.1994
52/1990 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 41/1985 Sb., o neobchodních vývozech a dovozech věcí, ve znění vyhlášek č. 179/1988 Sb., č. 118/1989 Sb. a č. 4/1990 Sb. 05.03.1990
6/1954 Sb. Předběžné provádění některých ustanovení přílohy A. listiny X-Československo, připojené k protokolu o podmínkách přístupu k Všeobecné dohodě o clech a obchodu 16.12.1953
97/1951 Sb. Vládní nařízení o úpravě všeobecných celních sazeb na dovoz zboží 01.01.1952
363/2015 Sb. Vyhláška o stanovení výše paušální částky nákladů spojených s vytištěním veterinárního osvědčení k vývozu a výše paušální částky nákladů spojených s prováděním pohraniční veterinární kontroly pro roky 2016 a 2017 01.01.2016
46/1997 Sb. Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva financí č. 92/1993 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona 27.03.1997
145/1994 Sb. Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva financí č. 92/1993 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona, ve znění vyhlášky č. 54/1994 Sb. 15.07.1994
25/1965 Sb. Vyhláška o zrušení Dohod o spolupráci a vzájemné pomoci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládami Bulharské lidové republiky, Svazu sovětských socialistických republik a Maďarské lidové republiky 08.05.1963
o10/c33/2002 Sb. Opatření Ministerstva financí, kterým se mění opatření Ministerstva financí č. 23/2001 Sb., kterým se oznamují sídla poboček celních úřadů a okruh činností, jejichž výkonem byly pověřeny 01.03.2002
o29/c101/2001 Sb. Opatření Ministerstva financí, kterým se oznamují změny obsahu a náležitostí celního prohlášení 26.07.2001
o24/c85/2001 Sb. Opatření Ministerstva financí, kterým se oznamují změny obsahu a náležitostí celního prohlášení 01.07.2001
230/1996 Sb. Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva financí č. 92/1993 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona, ve znění vyhlášky č. 54/1994 Sb., vyhlášky č. 145/1994 Sb., vyhlášky č. 75/1995 Sb. a vyhlášky č. 8/1996 Sb. 01.09.1996
287/1991 Sb. Celní zákon (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
43/1991 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se provádí celní zákon 01.02.1991
39/1991 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o celní statistice, formě, obsahu a náležitostech návrhu na celní řízení 01.02.1991
423/1990 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 41/1985 Sb., o neobchodních vývozech a dovozech věcí, ve znění vyhlášek č. 179/1988 Sb., č. 118/1989 Sb., č. 4/1990 Sb., č. 52/1990 Sb. a č. 225/1990 Sb. 15.10.1990
224/1988 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, jíž se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 51/1986 Sb., kterou se provádí celní zákon č. 44/1974 Sb., ve znění vyhlášky č. 181/1988 Sb. 01.01.1989
111/1983 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 59/1980 Sb., o neobchodních vývozech a dovozech věcí, ve znění vyhlášky č. 108/1981 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 59/1980 Sb., o neochodních vývozech a dovozech věcí 20.10.1983
36/1963 Sb. Vyhláška ministerstva zahraničního obchodu, kterou se vydává celní plavební řád 01.05.1963
47/1951 Sb. Vládní nařízení o úpravě všeobecných celních sazeb na dovoz zboží 01.07.1951
205/1950 Sb. Nařízení ministra financí, jímž se upravují vysvětlivky k celnímu sazebníku 01.01.1951
145/1950 Sb. Zákon o upravování vysvětlivek k celnímu sazebníku 24.11.1950
226/1946 Sb. Vládní vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost dohoda o vyclívání jihoslovanských vín 15.12.1946
87/2002 Sb. Vyhláška Ministerstva financí o omezení aktivního zušlechťovacího styku v podmíněném systému u vybraných druhů zboží 13.03.2002
189/2001 Sb. Nařízení vlády o jednotkových cenách vybraných druhů textilních a oděvních výrobků 14.06.2001
o59/c144/2000 Sb. Opatření Ministerstva financí, kterým se oznamují změny obsahu a náležitostí celního prohlášení 01.01.2001
o32/c84/2000 Sb. Opatření Ministerstva financí, kterým se oznamují změny obsahu a náležitostí celního prohlášení 31.08.2000
o1/c112/1999 Sb. Opatření Ministerstva financí, kterým se oznamují změny obsahu a náležitostí celního prohlášení 01.01.2000
o1/c73/1999 Sb. Opatření Ministerstva financí, kterým se oznamují změny obsahu a náležitosti celního prohlášení 20.09.1999
o1/c46/1999 Sb. Opatření Ministerstva financí, kterým se oznamují změny obsahu a náležitostí celního prohlášení 01.07.1999
45/1993 Sb. Vyhláška ministerstva financí České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 43/1991 Sb., kterou se provádí celní zákon, ve znění vyhlášky č. 397/1991 Sb. a vyhlášky č. 287/1992 Sb. 31.12.1992
575/1991 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí o náležitostech hlášení o dovozní dani 01.01.1992
530/1991 Sb. Zákon o dovozní dani 01.01.1992
398/1991 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 41/1985 Sb., o neobchodních vývozech a dovozech věcí, ve znění vyhlášek č. 179/1988 Sb., č. 118/1989 Sb., č. 4/1990 Sb., č. 52/1990 Sb., č. 225/1990 Sb., č. 423/1990 Sb. a č. 534/1990 Sb. 15.10.1991
569/1990 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí o dovozní přirážce 28.12.1990
181/1988 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se mění vyhláška č. 51/1986 Sb., kterou se provádí celní zákon 15.11.1988
179/1988 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 41/1985 Sb., o neobchodních vývozech a dovozech věcí 15.11.1988
41/1985 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o neobchodních vývozech a dovozech věcí 01.06.1985
59/1980 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o neobchodních vývozech a dovozech věcí 01.07.1980