Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
10 výsledků hledání
Řazení
Na stránku

Nalezené předpisy

Číslo Název předpisu Účinnost od
73/1973 Sb. Zákon o branné výchově 01.01.1974
92/1951 Sb. Zákon o branné výchově 06.12.1951
217/1991 Sb. Zákon o zrušení zákona č. 73/1973 Sb., o branné výchově, ve znění zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 17/1976 Sb. 01.07.1991
87/1952 Sb. Zákon o reorganisaci branné výchovy 01.01.1953
408/1992 Sb. Oznámení federálního ministerstva financií o vydání výnosu o zrušení výnosu o financování branné výchovy 14.08.1992
45/1976 Sb. Usnesení Federálního shromáždění o schválení zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění
17/1976 Sb. Zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění, kterým se mění a doplňuje zákon o obraně Československé socialistické republiky, zákon o působnosti federálních ministerstev a zákon o branné výchově 15.03.1976
168/1973 Sb. Nařízení vlády Československé socialistické republiky o náhradě škody vzniklé při branné výchově 01.02.1974
210/1946 Sb. Vyhláška ministerstva národní obrany o nástupních termínech lékařů, zvěrolékařů a magistrů farmacie do presenční služby a do vojenského výcviku v roce 1947 26.11.1946
125/1945 Sb. Dekret presidenta republiky o zřízení Svazu brannosti 15.11.1945