Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
54 výsledků hledání
Řazení
Na stránku

Nalezené předpisy

Číslo Název předpisu Účinnost od
585/2004 Sb. Branný zákon 01.01.2005
227/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech 01.07.2010
92/1949 Sb. Branný zákon 01.10.1949
218/1999 Sb. Branný zákon 01.12.1999
47/2016 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 01.07.2016
128/2002 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 218/1999 Sb., o rozsahu branné povinnosti a o vojenských správních úřadech (branný zákon), ve znění zákona č. 238/2000 Sb., zákon č. 220/1999 Sb., o průběhu základní nebo náhradní služby a vojenských cvičení a o některých právních poměrech vojáků v záloze, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů 01.05.2002
328/2016 Sb. Vyhláška o stanovení vzoru dotazníku, vzorů vojenských dokladů a nakládání s nimi a vzoru osobní známky a pravidel jejího nošení 10.10.2016
21/1958 Sb. Vládní nařízení, jímž se provádí branný zákon 02.05.1958
294/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 45/2016 Sb., o službě vojáků v záloze 01.10.2017
121/1978 Sb. Branný zákon (úplné znění branného zákona, jak vyplývá z pozdějších zákonných změn a doplňků)
19/1958 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje branný zákon č. 92/1949 Sb. 02.05.1958
309/1990 Sb. Branný zákon (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
72/1990 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje branný zákon 14.03.1990
209/1949 Sb. Vládní nařízení, jímž se provádí branný zákon 01.10.1949
162/1945 Sb. Vládní vyhláška o ukončení stavu branné pohotovosti státu 31.12.1945
64/1978 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje branný zákon 01.01.1979
318/2006 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), ve znění zákona č. 112/2006 Sb. 30.06.2006
586/2004 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon) 01.01.2005
41/2003 Sb. Úplné znění zákona č. 218/1999 Sb., o rozsahu branné povinnosti a o vojenských správních úřadech (branný zákon), jak vyplývá z pozdějších změn
331/1992 Sb. Branný zákon (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
39/1954 Sb. Vládní nařízení, kterým se stanoví počátek účinnosti §11 odst. 1 zákona č. 92/1949 Sb. 01.10.1954
15/1949 Sb. Vládní nařízení o nároku na služební plat některých státních zaměstnanců po dobu cvičení ve zbrani (služebního cvičení) 01.01.1948
38/1999 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení § 22 odst. 1 branného zákona č. 92/1949 Sb. a § 269 a 270 trestního zákona č. 140/1961 Sb. 24.02.1999
227/1991 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 92/1949 Sb., branný zákon, ve znění pozdějších předpisů 24.06.1991
73/1970 Sb. Nařízení vlády Československé socialistické republiky o úpravě délky základní služby absolventů některých vojenských škol a kursů 17.07.1970
20/1958 Sb. Vyhláška ministra národní obrany o úplném znění branného zákona 02.05.1958
131/1950 Sb. Vládní nařízení, jímž se provádí zákon o sociálním zabezpečení osob povolaných k službě v branné moci a jejich rodinných příslušníků 16.09.1950
64/1950 Sb. Zákon o sociálním zabezpečení osob povolaných k službě v branné moci a jejich rodinných příslušníků 01.07.1950
5/1946 Sb. Vyhláška ministerstva národní obrany o nástupních termínech v roce 1946 21.01.1946
83/1945 Sb. Dekret presidenta republiky o úpravě branné povinnosti osob povolaných, jakož i dobrovolně nastoupivších do činné služby 10.10.1945
109/2004 Sb. Nařízení vlády, kterým se pozastavuje pravidelná odvodní povinnost občanů podléhajících branné povinnosti 10.03.2004
520/2002 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 218/1999 Sb., o rozsahu branné povinnosti a o vojenských správních úřadech (branný zákon), ve znění pozdějších předpisů 01.01.2003
286/2002 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 218/1999 Sb., o rozsahu branné povinnosti a o vojenských správních úřadech (branný zákon), ve znění zákona č. 238/2000 Sb. a zákona č. 128/2002 Sb. 01.01.2003
17/1990 Sb. Nařízení vlády Československé socialistické republiky o změně doby trvání základní služby 29.01.1990
88/1964 Sb. Vládní nařízení o úpravě délky základní služby ženám, které dobrovolně vstoupí do vojska 28.05.1964
19/1953 Sb. Vyhláška ministra vnitra o úplném znění vládního nařízení, jímž se provádí zákon o sociálním zabezpečení osob povolaných k službě v branné moci a jejich rodinných příslušníků 30.03.1953
19/1947 Sb. Zákon o služebních a platových poměrech vojenských gážistek z povolání a délesloužících poddůstojnic 22.02.1947
11/1947 Sb. Vládní vyhláška o vyvlastnění k účelům vojenských výcvikových táborů 04.02.1947
102/2005 Sb. Vyhláška o stanovení vzoru dotazníku a vzorů vojenských dokladů 04.03.2005
16/2003 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 260/1999 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 218/1999 Sb., o rozsahu branné povinnosti a o vojenských správních úřadech (branný zákon) 29.01.2003
r1/c95/1999 Sb. Redakční sdělení o opravě chyb v nálezu Ústavního soudu č. 38/1999 Sb. a v nálezu Ústavního soudu č. 57/1999 Sb. 06.12.1999
260/1999 Sb. Vyhláška Ministerstva obrany, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 218/1999 Sb., o rozsahu branné povinnosti a o vojenských správních úřadech (branný zákon) 01.12.1999
188/1993 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje branný zákon č. 92/1949 Sb., ve znění pozdějších předpisů 29.07.1993
164/1992 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje branný zákon č. 92/1949 Sb., ve znění pozdějších předpisů 15.04.1992
48/1956 Sb. Usnesení Národního shromáždění o schválení zákonných opatření předsednictva Národního shromáždění 24.09.1956
43/1956 Sb. Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění, kterým se mění ustanovení o mzdě zaměstnanců povolaných k službě v branné moci 29.09.1956
9/1954 Sb. Vládní nařízení, kterým se mění a doplňuje ustanovení §7 odst. 2 zákona č. 64/1950 Sb., o sociálním zabezpečení osob povolaných k službě v branné moci a jejich rodinných příslušníků 17.02.1954
18/1953 Sb. Vládní nařízení, kterým se mění a doplňují ustanovení o sociálním zabezpečení osob povolaných k službě v branné moci a jejich rodinných příslušníků 01.04.1953
134/1948 Sb. Zákon, jímž se prodlužuje platnost předpisů o úpravě některých právních poměrů důstojníků a rotmistrů z povolání a o převzetí některých osob do československé branné moci 13.04.1948
130/1947 Sb. Zákon, jímž se mění ustanovení branného zákona o povolování sňatků osob podléhajících branné povinnosti a s tím souvisící ustanovení zákona o vyživovacím příspěvku 22.07.1947