Přejít na PLUS
Řazení
...

Nalezeno 1250 předpisů

Číslo Název předpisu Účinnost od
120/2001 Sb. Exekuční řád 01.05.2001
256/2004 Sb. Zákon o podnikání na kapitálovém trhu 01.05.2004
370/2017 Sb. Zákon o platebním styku 13.01.2018
191/1950 Sb. Zákon směnečný a šekový 01.01.1951
21/1992 Sb. Zákon o bankách 01.02.1992
190/2004 Sb. Zákon o dluhopisech 01.05.2004
6/1993 Sb. Zákon o České národní bance 01.01.1993
93/2009 Sb. Zákon o auditorech 14.04.2009
307/2018 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 04.01.2019
136/2011 Sb. Zákon o oběhu bankovek a mincí 01.07.2011
163/2014 Sb. Vyhláška o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry 07.08.2014
277/2013 Sb. Zákon o směnárenské činnosti 01.11.2013
501/2002 Sb. Prováděcí vyhláška k účetnictví pro banky a jiné finanční instituce 01.01.2003
284/2009 Sb. Zákon o platebním styku 01.11.2009
539/1992 Sb. Puncovní zákon 31.12.1992
204/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 03.01.2018
591/1992 Sb. Zákon o cenných papírech 01.01.1993
227/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech 01.07.2010
104/2008 Sb. Zákon o nabídkách převzetí 01.04.2008
87/1995 Sb. Zákon o spořitelních a úvěrních družstvech 01.01.1996
189/2004 Sb. Zákon o kolektivním investování 01.05.2004
323/2016 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti peněžního oběhu a devizového hospodářství a kterým se zrušuje zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů 18.10.2016
374/2015 Sb. Zákon o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu 01.01.2016
2/2019 Sb. Vyhláška o evidenci krytých bloků 01.02.2019
1/2018 Sb. Vyhláška o žádostech a oznámeních k výkonu činnosti podle zákona o platebním styku 13.01.2018
371/2017 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o platebním styku 13.01.2018
308/2017 Sb. Vyhláška o podrobnější úpravě některých pravidel při poskytování investičních služeb 03.01.2018
250/2014 Sb. Zákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o státní službě 01.01.2015
182/2018 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 374/2015 Sb., o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu, ve znění zákona č. 183/2017 Sb., a další související zákony 01.10.2018
281/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu 01.01.2011
15/1998 Sb. Zákon o dohledu v oblasti kapitálového trhu 01.04.1998
5/2019 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 277/2013 Sb., o směnárenské činnosti, ve znění zákona č. 183/2017 Sb., a zákon č. 370/2017 Sb., o platebním styku 01.04.2019
375/2015 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu a v souvislosti s úpravou systému pojištění vkladů 01.01.2016
254/2000 Sb. Zákon o auditorech 01.01.2001
377/2005 Sb. Zákon o finančních konglomerátech 29.09.2005
383/2010 Sb. Vyhláška o kolkových známkách 01.01.2011
19/1993 Sb. Zákon o orgánech státní správy ČR v oblasti puncovnictví a zkoušení drahých kovů 01.01.1993
148/2016 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 01.06.2016
258/2016 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o spotřebitelském úvěru 01.12.2016
296/2007 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé zákony v souvislosti s jeho přijetím 01.01.2008
278/2018 Sb. Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Reinvestiční státní dluhopis České republiky, 2019-2025, FIX %
319/2017 Sb. Vyhláška o odborné způsobilosti pro distribuci na kapitálovém trhu 03.01.2018
7/2018 Sb. Vyhláška o některých podmínkách výkonu činnosti platební instituce, správce informací o platebním účtu, poskytovatele platebních služeb malého rozsahu, instituce elektronických peněz a vydavatele elektronických peněz malého rozsahu 13.01.2018
261/2014 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti finančního trhu 01.12.2014
124/2008 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 01.07.2008
413/2005 Sb. Zákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti 01.01.2006
56/2006 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 08.03.2006
274/2011 Sb. Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o oběhu bankovek a mincí 23.09.2011
229/1992 Sb. Zákon o komoditních burzách 01.07.1992
424/2017 Sb. Vyhláška o informačních povinnostech některých osob podnikajících na kapitálovém trhu 03.01.2018
 
...