Objednat předplatné
1310 výsledků hledání
Řazení
Na stránku

Nalezené předpisy

Číslo Název předpisu Účinnost od
120/2001 Sb. Exekuční řád 01.05.2001
256/2004 Sb. Zákon o podnikání na kapitálovém trhu 01.05.2004
370/2017 Sb. Zákon o platebním styku 13.01.2018
21/1992 Sb. Zákon o bankách 01.02.1992
191/1950 Sb. Zákon směnečný a šekový 01.01.1951
177/2020 Sb. Zákon o některých opatřeních v oblasti splácení úvěrů v souvislosti s pandemií COVID-19 17.04.2020
209/2020 Sb. Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužících k uspokojování bytové potřeby, na příjemce úvěru poskytnutého Státním fondem rozvoje bydlení a v souvislosti s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty 27.04.2020
6/1993 Sb. Zákon o České národní bance 01.01.1993
190/2004 Sb. Zákon o dluhopisech 01.05.2004
93/2009 Sb. Zákon o auditorech 14.04.2009
136/2011 Sb. Zákon o oběhu bankovek a mincí 01.07.2011
163/2014 Sb. Vyhláška o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry 07.08.2014
501/2002 Sb. Prováděcí vyhláška k účetnictví pro banky a jiné finanční instituce 01.01.2003
49/2020 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 01.01.2021
228/2020 Sb. Zákon o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění dluhů Českomoravské záruční a rozvojové banky, a. s., vyplývajících z ručení za dluhy z úvěrů v souvislosti se zmírněním negativních dopadů způsobených virem SARS CoV-2 06.05.2020
119/2020 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti regulace podnikání na finančním trhu 01.05.2020
87/1995 Sb. Zákon o spořitelních a úvěrních družstvech 01.01.1996
591/1992 Sb. Zákon o cenných papírech 01.01.1993
215/2020 Sb. Nařízení vlády o provedení některých ustanovení zákona o pojišťování a financování vývozu se státní podporou 29.04.2020
374/2015 Sb. Zákon o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu 01.01.2016
284/2009 Sb. Zákon o platebním styku 01.11.2009
308/2017 Sb. Vyhláška o podrobnější úpravě některých pravidel při poskytování investičních služeb 03.01.2018
539/1992 Sb. Puncovní zákon 31.12.1992
1/2018 Sb. Vyhláška o žádostech a oznámeních k výkonu činnosti podle zákona o platebním styku 13.01.2018
227/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech 01.07.2010
189/2004 Sb. Zákon o kolektivním investování 01.05.2004
277/2013 Sb. Zákon o směnárenské činnosti 01.11.2013
15/1998 Sb. Zákon o dohledu v oblasti kapitálového trhu 01.04.1998
7/2018 Sb. Vyhláška o některých podmínkách výkonu činnosti platební instituce, správce informací o platebním účtu, poskytovatele platebních služeb malého rozsahu, instituce elektronických peněz a vydavatele elektronických peněz malého rozsahu 13.01.2018
276/2020 Sb. Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Proti-inflační státní dluhopis České republiky 2020-2026 IV, CPI %
204/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 03.01.2018
289/2020 Sb. Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 600. výročí vydání čtyř pražských artikulů 01.07.2020
275/2020 Sb. Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Reinvestiční státní dluhopis České republiky, 2020-2026 IV, FIX %
323/2016 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti peněžního oběhu a devizového hospodářství a kterým se zrušuje zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů 18.10.2016
308/2020 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 215/2020 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o pojišťování a financování vývozu se státní podporou 01.07.2020
267/2020 Sb. Vyhláška o oznamování údajů obhospodařovatelem a administrátorem investičního fondu a zahraničního investičního fondu České národní bance 01.07.2020
254/2000 Sb. Zákon o auditorech 01.01.2001
281/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu 01.01.2011
307/2018 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 04.01.2019
104/2008 Sb. Zákon o nabídkách převzetí 01.04.2008
383/2010 Sb. Vyhláška o kolkových známkách 01.01.2011
300/2016 Sb. Zákon o centrální evidenci účtů 06.10.2016
250/2014 Sb. Zákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o státní službě 01.01.2015
377/2005 Sb. Zákon o finančních konglomerátech 29.09.2005
260/2020 Sb. Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí založení Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské v Železném Brodě 17.06.2020
413/2005 Sb. Zákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti 01.01.2006
215/1998 Sb. Zákon o bankách (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
296/2007 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé zákony v souvislosti s jeho přijetím 01.01.2008
321/2001 Sb. Zákon o některých podmínkách sjednávání spotřebitelského úvěru 01.01.2002
5/2019 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 277/2013 Sb., o směnárenské činnosti, ve znění zákona č. 183/2017 Sb., a zákon č. 370/2017 Sb., o platebním styku 01.04.2019