Přejít na PLUS
Řazení
...

Nalezeno 1268 předpisů

Číslo Název předpisu Účinnost od
120/2001 Sb. Exekuční řád 01.05.2001
256/2004 Sb. Zákon o podnikání na kapitálovém trhu 01.05.2004
370/2017 Sb. Zákon o platebním styku 13.01.2018
21/1992 Sb. Zákon o bankách 01.02.1992
191/1950 Sb. Zákon směnečný a šekový 01.01.1951
6/1993 Sb. Zákon o České národní bance 01.01.1993
93/2009 Sb. Zákon o auditorech 14.04.2009
190/2004 Sb. Zákon o dluhopisech 01.05.2004
136/2011 Sb. Zákon o oběhu bankovek a mincí 01.07.2011
163/2014 Sb. Vyhláška o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry 07.08.2014
501/2002 Sb. Prováděcí vyhláška k účetnictví pro banky a jiné finanční instituce 01.01.2003
591/1992 Sb. Zákon o cenných papírech 01.01.1993
308/2017 Sb. Vyhláška o podrobnější úpravě některých pravidel při poskytování investičních služeb 03.01.2018
87/1995 Sb. Zákon o spořitelních a úvěrních družstvech 01.01.1996
204/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 03.01.2018
539/1992 Sb. Puncovní zákon 31.12.1992
284/2009 Sb. Zákon o platebním styku 01.11.2009
277/2013 Sb. Zákon o směnárenské činnosti 01.11.2013
5/2019 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 277/2013 Sb., o směnárenské činnosti, ve znění zákona č. 183/2017 Sb., a zákon č. 370/2017 Sb., o platebním styku 01.04.2019
374/2015 Sb. Zákon o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu 01.01.2016
281/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu 01.01.2011
227/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech 01.07.2010
110/1993 Sb. Vyhláška České národní banky o vydání mincí po 10 Kč vzoru 1993, o ukončení platnosti mincí po 10 Kčs a bankovek po 10 Kčs a jejich výměně 01.05.1993
307/2018 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 04.01.2019
15/1998 Sb. Zákon o dohledu v oblasti kapitálového trhu 01.04.1998
189/2004 Sb. Zákon o kolektivním investování 01.05.2004
377/2005 Sb. Zákon o finančních konglomerátech 29.09.2005
250/2014 Sb. Zákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o státní službě 01.01.2015
104/2008 Sb. Zákon o nabídkách převzetí 01.04.2008
323/2016 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti peněžního oběhu a devizového hospodářství a kterým se zrušuje zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů 18.10.2016
233/2009 Sb. Vyhláška o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob a o minimální výši finančních zdrojů poskytovaných pobočce zahraniční banky 01.08.2009
7/2018 Sb. Vyhláška o některých podmínkách výkonu činnosti platební instituce, správce informací o platebním účtu, poskytovatele platebních služeb malého rozsahu, instituce elektronických peněz a vydavatele elektronických peněz malého rozsahu 13.01.2018
254/2000 Sb. Zákon o auditorech 01.01.2001
413/2005 Sb. Zákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti 01.01.2006
1/2018 Sb. Vyhláška o žádostech a oznámeních k výkonu činnosti podle zákona o platebním styku 13.01.2018
371/2017 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o platebním styku 13.01.2018
375/2015 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu a v souvislosti s úpravou systému pojištění vkladů 01.01.2016
229/1992 Sb. Zákon o komoditních burzách 01.07.1992
309/2017 Sb. Vyhláška o žádostech a oznámení podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu 03.01.2018
123/2007 Sb. Vyhláška o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry 01.07.2007
303/2010 Sb. Vyhláška o podrobnější úpravě některých pravidel při poskytování investičních služeb 01.01.2011
258/2016 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o spotřebitelském úvěru 01.12.2016
274/2011 Sb. Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o oběhu bankovek a mincí 23.09.2011
127/2019 Sb. Vyhláška o vydání zlaté mince „Hrad Veveří“ po 5000 Kč 28.05.2019
300/2016 Sb. Zákon o centrální evidenci účtů 06.10.2016
319/2017 Sb. Vyhláška o odborné způsobilosti pro distribuci na kapitálovém trhu 03.01.2018
182/2018 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 374/2015 Sb., o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu, ve znění zákona č. 183/2017 Sb., a další související zákony 01.10.2018
321/2001 Sb. Zákon o některých podmínkách sjednávání spotřebitelského úvěru 01.01.2002
130/2008 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 01.07.2008
124/2008 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 01.07.2008
 
...