Přejít na PLUS
Nalezeno 198
Číslo Název předpisu Účinnost od
280/2009 Sb. Daňový řád 01.01.2011
120/2001 Sb. Exekuční řád 01.05.2001
227/2000 Sb. Zákon o elektronickém podpisu 01.10.2000
254/2004 Sb. Zákon o omezení plateb v hotovosti 01.07.2004
108/2016 Sb. Vyhláška o stanovení vyňatých účtů pro účely automatické výměny informací s jiným státem v rámci mezinárodní spolupráce při správě daní 06.04.2016
306/2015 Sb. Vyhláška o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem 01.12.2015
299/2015 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení § 264 odst. 4 vět první a druhé č. 280/2009 Sb., daňový řád
187/2015 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení § 250 č. 280/2009 Sb., daňový řád 03.08.2015
74/2014 Sb. Vyhláška o stanovení druhů příjmu a majetku pro účely automatické výměny informací v rámci mezinárodní spolupráce při správě daní 01.05.2014
164/2013 Sb. Zákon o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů 21.06.2013
48/2012 Sb. Vyhláška o územních pracovištích finančních úřadů, která se nenacházejí v jejich sídlech 01.01.2013
47/2012 Sb. Vyhláška o vzorech služebního průkazu zaměstnance v orgánu Finanční správy České republiky 01.01.2013
456/2011 Sb. Zákon o Finanční správě České republiky 01.01.2013
399/2011 Sb. Nařízení vlády o poplatcích na odbornou činnost Státního úřadu pro jadernou bezpečnost 01.01.2012
368/2011 Sb. Sdělení ÚS ČR o přijetí stanoviska ÚS ČR ve věci ústavně konformní interpretace § 16 č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků 06.12.2011
382/2010 Sb. Vyhláška o náhradě ušlého výdělku a náhradě hotových výdajů při správě daní 01.01.2011
342/2008 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení § 64 odst. 2 č. 337/1992 Sb., návrhu na vyslovení protiústavnosti § 37a odst. 1 věty první č. 588/1992 Sb. a § 105 odst. 1 věty třetí č. 235/2004 Sb., o DPH 12.09.2008
291/2008 Sb. Nález ÚS ČR o vyslovení protiústavnosti ust. § 57 odst. 5 věty třetí č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků 19.08.2008
215/2005 Sb. Zákon o registračních pokladnách 01.07.2005
440/2003 Sb. Zákon o nakládání se surovými diamanty, o podmínkách jejich dovozu, vývozu a tranzitu 03.01.2004