Přejít na PLUS
Nalezeno 114
Číslo Název předpisu Účinnost od
235/2004 Sb. Zákon o dani z přidané hodnoty 01.05.2004
40/2017 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení některých ustanovení č. 235/2004 Sb., o DPH 15.02.2017
34/2017 Sb. Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, přijatému Parlamentem dne 14. prosince 2016 a vrácenému prezidentem republiky dne 20. prosince 2016
269/2016 Sb. Vyhláška o způsobu tvorby podpisového kódu poplatníka a bezpečnostního kódu poplatníka 01.12.2016
112/2016 Sb. Zákon o evidenci tržeb 01.12.2016
279/2010 Sb. Vyhláška k provedení některých ustanovení zákona č. 296/2009 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 01.12.2010
54/2009 Sb. Nález ÚS ČR o vyslovení protiústavnosti ust. § 105 odst. 1 věty třetí č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění před novelizací provedenou č. 296/2007 Sb. 26.02.2009
342/2008 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení § 64 odst. 2 č. 337/1992 Sb., návrhu na vyslovení protiústavnosti § 37a odst. 1 věty první č. 588/1992 Sb. a § 105 odst. 1 věty třetí č. 235/2004 Sb., o DPH 12.09.2008
18/2008 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení části ust. § 4 odst. 2 a přílohy č. 2 č. 243/2000 Sb., zákon o rozpočtovém určení daní 31.01.2008
319/2006 Sb. Zákon o některých opatřeních ke zprůhlednění finančních vztahů v oblasti veřejné podpory 15.07.2006
377/2005 Sb. Zákon o finančních konglomerátech 29.09.2005
215/2005 Sb. Zákon o registračních pokladnách 01.07.2005
348/2003 Sb. Vyhláška o vracení daně z přidané hodnoty osobám požívajícím výsad a imunit 17.10.2003
256/2000 Sb. Zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu 11.08.2000
243/2000 Sb. Zákon o rozpočtovém určení daní 01.01.2001
241/2000 Sb. Zákon o hospodářských opatřeních pro krizové stavy 01.01.2001
44/1993 Sb. Vyhláška ministerstva financí České republiky o uplatnění nároku na odpočet daně z obratu a dovozní daně u zásob materiálu a zboží při přechodu na systém daně z přidané hodnoty 31.12.1992
33/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 01.01.2017
24/2017 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím právní úpravy rozpočtové odpovědnosti 01.01.2017
188/2016 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o hazardních hrách a zákona o dani z hazardních her 01.01.2017