Přejít na PLUS
Nalezeno 202
...
Číslo Název předpisu Účinnost od
40/2009 Sb. Trestní zákoník 01.01.2010
120/2001 Sb. Exekuční řád 01.05.2001
227/2016 Sb. Vyhláška o náležitostech formulářů žádosti o opis nebo výpis z evidence Rejstříku trestů a žádosti o opis z evidence přestupků 01.10.2016
22/2014 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení části VI. č. 494/2012 Sb. 07.02.2014
259/2013 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení § 289 odst. 2 č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, a pozbytí platnosti § 2 a přílohy č. 2 č. 467/2009 Sb. 23.08.2013
421/2011 Sb. Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, přijatému Parlamentem dne 27. října 2011 a vrácenému prezidentem republiky dne 18. listopadu 2011
419/2011 Sb. Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, přijatému Parlamentem dne 27. října 2011 a vrácenému prezidentem republiky dne 18. listopadu 2011
418/2011 Sb. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim 01.01.2012
467/2009 Sb. Nařízení vlády, kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za jedy a jaké je množství větší než malé u omamných látek, psychotropních látek, přípravků je obsahujících a jedů 01.01.2010
455/2009 Sb. Nařízení vlády, kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, které rostliny nebo houby se považují za rostliny a houby obsahující omamnou nebo psychotropní látku a jaké je jejich množství větší než malé ve smyslu trestního zákoníku 01.01.2010
454/2009 Sb. Nařízení vlády, kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za látky s anabolickým a jiným hormonálním účinkem a jaké je jejich větší množství, a co se pro účely trestního zákoníku považuje za metodu spočívající ve zvyšování přenosu kyslíku v lidském organismu a za jiné metody s dopingovým účinkem 01.01.2010
453/2009 Sb. Nařízení vlády, kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za nakažlivé lidské nemoci, nakažlivé nemoci zvířat, nakažlivé nemoci rostlin a škůdce užitkových rostlin 01.01.2010
296/2008 Sb. Zákon o lidských tkáních a buňkách 18.10.2008
129/2008 Sb. Zákon o výkonu zabezpečovací detence 01.01.2009
90/2008 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení § 398 odst. 6 věty prvé a § 400 odst. 1 a zamítnutí návrhu na zrušení § 398 odst. 6 věty druhé č. 141/1961 Sb., trestní řád 31.12.2008
38/2008 Sb. Zákon o vývozu a dovozu zboží použitelného k výkonu trestu smrti či mučení 01.04.2008
227/2006 Sb. Zákon o výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách a souvisejících činnostech 01.06.2006
115/2006 Sb. Zákon o registrovaném partnerství 01.07.2006
218/2003 Sb. Zákon o soudnictví ve věcech mládeže 01.01.2004
127/2001 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení § 250a č. 140/1961 Sb., trestní zákon 12.04.2001
 
...