Přejít na PLUS
Nalezeno 42
Číslo Název předpisu Účinnost od
120/2001 Sb. Exekuční řád 01.05.2001
387/2010 Sb. Vyhláška o vojenských znacích a stejnokrojích 01.01.2011
352/2001 Sb. Zákon o užívání státních symbolů ČR 05.10.2001
412/2000 Sb. Nařízení vlády o poplatku za právo plout pod státní vlajkou České republiky 01.12.2000
277/2000 Sb. Vyhláška o užívání vlajek na plavidle 01.09.2000
60/2000 Sb. Zákon o ochraně olympijských symbolik 01.05.2000
3/1993 Sb. Zákon o státních symbolech ČR 01.01.1993
126/1992 Sb. Zákon o ochraně znaku a názvu Červeného kříže a o Československém červeném kříži 01.07.1992
26/1991 Sb. Vyhláška federálního ministerstva vnitra, kterou se stanoví pravidla pro užívání státních symbolů České a Slovenské Federativní Republiky 01.02.1991
558/1990 Sb. Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky, kterým se stanoví přechodná opatření pro postupné nahrazení dosavadního státního znaku znakem novým 27.12.1990
115/1990 Sb. Zákon o používání státních symbolů České a Slovenské Federativní Republiky 23.04.1990
102/1990 Sb. Ústavní zákon o státních symbolech České a Slovenské Federativní Republiky 23.04.1990
29/1955 Sb. Vládní nařízení o vlajce plavidel ozbrojených sil Československé republiky 01.07.1955
52/1946 Sb. Zákon, kterým se prohlašuje den 7. března za památný den 26.03.1946
41/1946 Sb. Vyhláška ministra vnitra o platnosti nařízení vlády republiky Československé ze dne 20. prosince 1940, č. 4/1941 Úř. věst. čsl., jímž se zřizuje Československý válečný kříž z r. 1939 07.03.1946
274/2008 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Policii České republiky 01.01.2009
367/2006 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva obrany č. 257/1999 Sb., kterou se stanoví zobrazení vojenského znaku, národního rozlišovacího znaku a znaku Hradní stráže, způsob označování vojenského materiálu vojenským znakem a mezinárodně platným rozeznávacím znakem, zobrazení vojenského stejnokroje a vojenských odznaků a jejich nošení a označování vojenské techniky národním rozlišovacím znakem nebo státním symbolem anebo znakem Hradní stráže 18.07.2006
213/2006 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů 18.06.2006
359/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se zrušuje vyhláška Ministerstva vnitra České republiky č. 435/1990 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o užívání státního znaku a státní vlajky České republiky 05.10.2001
87/2001 Sb. Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 85/1991 Sb., kterým se stanoví přechodná opatření pro postupné nahrazení dosavadního státního znaku novým státním znakem České republiky, a nařízení vlády č. 175/1993 Sb., kterým se stanoví přechodná opatření pro postupné nahrazení státních znaků České republiky nebo České a Slovenské Federativní Republiky novým státním znakem České republiky 28.02.2001