Přejít na PLUS
Nalezeno 195
Číslo Název předpisu Účinnost od
441/2003 Sb. Zákon o ochranných známkách 01.04.2004
120/2001 Sb. Exekuční řád 01.05.2001
402/2016 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení výše platové základny pro určení platu a některých náhrad výdajů soudců podle zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů
186/2011 Sb. Zákon o poskytování součinnosti pro účely řízení před některými mezinárodními soudy a jinými mezinárodními kontrolními orgány 23.07.2011
309/2010 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení části § 80 odst. 5 písm. b) č. 6/2002 Sb., zákon o soudech a soudcích 15.11.2010
129/2008 Sb. Zákon o výkonu zabezpečovací detence 01.01.2009
117/2008 Sb. Zákon o zahájení činnosti Krajského soudu v Brně – pobočky v Jihlavě 01.06.2008
264/2005 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení § 174a č. 6/2002 Sb., zákon o soudech a soudcích 30.06.2005
171/2004 Sb. Zákon o zahájení činnosti Krajského soudu v Brně - pobočky ve Zlíně 01.05.2004
218/2003 Sb. Zákon o soudnictví ve věcech mládeže 01.01.2004
303/2002 Sb. Vyhláška Ministerstva spravedlnosti o výběru, přijímání a odborné přípravě justičních a právních čekatelů a o odborné justiční zkoušce a odborné závěrečné zkoušce právních čekatelů 03.07.2002
199/2002 Sb. Zákon o zahájení činnosti Krajského soudu v Hradci Králové - pobočky v Pardubicích 01.01.2003
131/2002 Sb. Zákon o rozhodování některých kompetenčních sporů 01.01.2003
279/2001 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení § 6 č. 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci 03.08.2001
241/1995 Sb. Zákon o zahájení činnosti Vrchního soudu v Olomouci 01.01.1996
182/1993 Sb. Zákon o Ústavním soudu 01.07.1993
72/1993 Sb. Vyhláška o osvobození na úseku soudních poplatků 19.02.1993
389/1992 Sb. Vyhláška federálního ministerstva obrany o jednacím řádu pro vojenské obvodové a vyšší vojenské soudy 12.08.1992
388/1992 Sb. Vyhláška federálního ministerstva obrany o zřízení pobočky vyššího vojenského soudu v Olomouci 12.08.1992
257/1992 Sb. Zákon o soudních poplatcích za řízení u Nejvyššího soudu České a Slovenské Federativní Republiky a u vojenských soudů 01.06.1992