Přejít na PLUS
Nalezeno 231
...
Číslo Název předpisu Účinnost od
120/2001 Sb. Exekuční řád 01.05.2001
446/2016 Sb. Nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě k plnění úkolů Policie České republiky v období do 31. prosince 2017 01.01.2017
424/2016 Sb. Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých 23.12.2016
396/2015 Sb. Nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě k plnění úkolů Policie České republiky v období do 31. prosince 2016 01.01.2016
277/2015 Sb. Vyhláška o postupu při určování výše náhrady za bolest a za ztížení společenského uplatnění příslušníků bezpečnostních sborů 26.10.2015
122/2015 Sb. Vyhláška o policejním označení 01.06.2015
454/2013 Sb. Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých 31.12.2013
301/2013 Sb. Vyhláška o stanovení způsobu zevního označení Vojenské policie a vojenských policistů, vzoru služebního průkazu a barevného provedení a označení dopravních a speciálních prostředků Vojenské policie 01.10.2013
300/2013 Sb. Zákon o Vojenské policii a o změně některých zákonů (zákon o Vojenské policii) 01.10.2013
186/2012 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení částí ust. vybraných předpisů 06.06.2012
176/2012 Sb. Nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě k plnění úkolů Policie České republiky v období od 1. června 2012 do 30. června 2015 01.06.2012
36/2012 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení § 112 odst. 2 věty první a odst. 4 č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů 31.01.2012
407/2011 Sb. Nařízení vlády k provedení zákona o Generální inspekci bezpečnostních sborů 01.01.2012
341/2011 Sb. Zákon o Generální inspekci bezpečnostních sborů a o změně souvisejících zákonů 01.01.2012
384/2009 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení § 23 písm. c) č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech 31.12.2010
44/2009 Sb. Nařízení vlády o povolání vojáků Armády České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v období od 13. února 2009 do 3. března 2009 11.02.2009
468/2008 Sb. Nařízení vlády o zajišťování bezpečnosti určených ústavních činitelů České republiky 01.01.2009
465/2008 Sb. Nařízení vlády o povolání vojáků Armády České republiky k plnění úkolů Policie České republiky při radiačních haváriích na jaderných elektrárnách 01.01.2009
444/2008 Sb. Vyhláška o zdravotní způsobilosti uchazeče o zaměstnání strážníka, čekatele a strážníka obecní policie 01.01.2009
442/2008 Sb. Vyhláška o podrobnostech evidence letadel provozovaných Policií ČR 01.01.2009
 
...