Přejít na PLUS
Nalezeno 332
...
Číslo Název předpisu Účinnost od
582/1991 Sb. Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení 01.01.1992
100/1988 Sb. Zákon o sociálním zabezpečení (1988-2011) 01.10.1988
394/2015 Sb. Nařízení o úpravě náhrady poskytované vojákům a pozůstalým 01.01.2016
376/2015 Sb. Zákon o ukončení důchodového spoření 01.01.2016
98/2015 Sb. Nařízení vlády o provedení § 101a zákona o sociálních službách 01.05.2015
361/2012 Sb. Nařízení vlády o sdělení klíčových informací pro účastníky doplňkového penzijního spoření a důchodového spoření 01.01.2013
427/2011 Sb. Zákon o doplňkovém penzijním spoření 01.01.2013
426/2011 Sb. Zákon o důchodovém spoření 01.01.2013
388/2011 Sb. Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením 01.01.2012
329/2011 Sb. Zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením 01.01.2012
56/2010 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 76/2005 Sb., o stanovení způsobu výpočtu rozdílu mezi příjmy pojistného na důchodové pojištění a výdaji na dávky důchodového pojištění 26.02.2010
359/2009 Sb. Vyhláška o posuzování invalidity 01.01.2010
108/2009 Sb. Zákon o jednorázové peněžní částce nahrazující příplatek k důchodu a zvláštní příspěvek k důchodu 01.07.2009
181/2007 Sb. Zákon o Ústavu pro studium totalitních režimů a o Archivu bezpečnostních složek 01.08.2007
505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon o sociálních službách 01.01.2007
108/2006 Sb. Zákon o sociálních službách 01.01.2007
377/2005 Sb. Zákon o finančních konglomerátech 29.09.2005
191/2005 Sb. Vyhláška o zdravotním postižení vylučujícím přijetí do domova péče o válečné veterány, úhradě nákladů za pobyt v domově péče o válečné veterány a případech, kdy se úhrada nákladů za pobyt v domově péče o válečné veterány nepožaduje 01.06.2005
76/2005 Sb. Vyhláška o stanovení způsobu výpočtu rozdílu mezi příjmy pojistného na důchodové pojištění a výdaji na dávky důchodového pojištění 01.03.2005
338/2003 Sb. Nařízení vlády, kterým se pro účely důchodového pojištění stanoví výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2002 a výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2002 a upravují částky pro stanovení výpočtového základu 01.01.2004
 
...